MIUI 12: Stiahnite si nové tapety, a to aj priamo

Xiaomi MUI 12 Teraz ofici√°lne as novou verziou pouŇĺ√≠vateńĺsk√©ho rozhrania urńćen√©ho pre ńć√≠nskeho v√Ĺrobcu zaloŇĺen√©ho na syst√©me Android 10, ktor√Ĺ prich√°dza na smartf√≥noch materskej spolońćnosti, ako aj na telef√≥noch znańćky Redmi, spolońćnosŇ• zaviedla mnoho nov√Ĺch funkci√≠ a zmien oproti tmavej funkcii 2,0 , Na gest√°, ktor√© sa viac podobali invent√°ru, na volanie AI na kop√≠rovanie telefonick√Ĺch rozhovorov v re√°lnom ńćase, na zlepŇ°enie funkcie ‚Äěviacer√Ĺch okien‚Äú, na osobn√©ho asistenta zaloŇĺen√©ho na AI, ktor√Ĺ neust√°le zvyŇ°uje ochranu osobn√Ĺch √ļdajov, √ļdajov a bezpeńćnosti pouŇĺ√≠vateńĺov. , A nov√© anim√°cie na otv√°ranie a zatv√°ranie aplik√°ci√≠, aj t√Ĺch najnovŇ°√≠ch Animovan√© pozadie,

Chceme sa teraz zameraŇ• na tieto najnovŇ°ie spr√°vy, pretoŇĺe spolońćnosŇ• Xiaomi spr√≠stupnila aj s√ļbory na stiahnutie Nov√© tapety pre MIUI 12, Ale uŇĺ sa d√° pouŇĺ√≠vaŇ• s MIUI 11, beŇĺn√Ĺm aj Ňĺiv√Ĺm.

Xiaomi MIUI 12: nové tapety, prírodné a priame

Xiaomi, na novom prezentańćnom podujat√≠ MIUI 12, niektor√© predstavila Nov√© animovan√© tapety, S veńĺmi ońćaruj√ļcim v√Ĺrazom. Jedn√° sa o Ň°peci√°lne animovan√© tapety, ktor√Ĺch t√©mou je Zem a Mars,

Statick√© tapety (Na stiahnutie tu) Celkom je 28 s rozl√≠Ň°en√≠m 2340 x 1080. V skutońćnosti ho moŇĺno pouŇĺiŇ• na akomkońĺvek zariaden√≠ kompatibilnom s t√Ĺmto rozl√≠Ň°en√≠m. Pozadie je veńĺmi kr√°sne a zobrazuje obrazy pripom√≠naj√ļce krajinu, r√īzne ńćasti naŇ°ej plan√©ty, geometrick√© tvary a jednoduch√© scen√°re.

ŇĹiv√© tapety (Na stiahnutie tu), iba dvaja, t√≠, ako sme povedali, maj√ļ Zem a Mars ako predmety. Vol√° sa Super Wallpaper Earth a Super Wallpaper Mars a je kompatibiln√Ĺ so zariadeniami Xiaomi, Redmi alebo POCO s vlastn√Ĺm rozhran√≠m pre nainŇ°talovan√Ĺ ńć√≠nsky gigant, aktualizovan√Ĺ aspoŇą na verziu MIUI 11,

Pokiańĺ ide o najnovŇ°√≠ MIUI 12, nie je presne zn√°me, kedy doraz√≠ glob√°lne, a d√ļfame, Ňĺe to nebude trvaŇ• dlho.

Smartphone Xiaomi


Related Articles

Back to top button