Microsoft Teams prin√°Ň°a end-to-end Ň°ifrovanie do individu√°lnych konverz√°ci√≠

T√≠mov√© Ň°ifrovanie typu end-to-end

SpolońćnosŇ• Microsoft potvrdila, Ňĺe rozsiahlo testovala funkciu End-to-End Encryption (E2EE) a t√°to funkcia je teraz dostupn√° pre vŇ°etky individu√°lne hovory uskutońćnen√© prostredn√≠ctvom Microsoft Teams. Na druhej strane je potrebn√© zd√īrazniŇ•, Ňĺe aktiv√°cia funkcie s√ļkromia v√Ĺrazne obmedzuje aplik√°ciu a blokuje r√īzne funkcie.

Hoci Microsoft od okt√≥bra 2021 vo veńĺkom testuje end-to-end Ň°ifrovanie, treba poznamenaŇ•, Ňĺe Microsoft Teams je od sam√©ho zańćiatku celkom bezpeńćn√Ĺ. Platforma uŇĺ vyuŇĺ√≠vala Ň°ifrovanie d√°t pri prenose a v pokoji. KeńŹ je povolen√© Ň°ifrovanie typu end-to-end, nikto okrem √ļńćastn√≠kov nem√° pr√≠stup k √ļdajom.

End-to-end Ň°ifrovanie uŇĺ svojou podstatou sńĺubuje √ļpln√© Ň°ifrovanie pre vŇ°etky d√°ta pren√°Ň°an√© medzi dvoma komunikuj√ļcimi √ļńćastn√≠kmi. Aj keńŹ je to skvel√© pre pouŇĺ√≠vateńĺov, ktor√≠ si cenia s√ļkromie, deaktivuje takmer vŇ°etky kńĺ√ļńćov√© funkcie v t√≠moch Microsoft. KeńŹ je zapnut√© Ň°ifrovanie end-to-end, pouŇĺ√≠vatelia nemaj√ļ pr√≠stup k funkci√°m, ako je nahr√°vanie, prenos hovorov, rozŇ°√≠renie na skupinov√© hovory a Ňĺiv√© prepisy. PouŇĺ√≠vatelia m√īŇĺu tieto funkcie znova z√≠skaŇ•, iba ak t√ļto funkciu zak√°Ňĺu v aplik√°cii Microsoft Teams.

Medzit√Ĺm si vŇ°imnime, Ňĺe spr√°vca IT spolońćnosti by mal najsk√īr povoliŇ• end-to-end Ň°ifrovanie v Microsoft Teams ako moŇĺnosŇ•. Potom musia ńĺubovońĺn√≠ dvaja pouŇĺ√≠vatelia povoliŇ• t√ļto moŇĺnosŇ• vo svojich vlastn√Ĺch aplik√°ci√°ch.

Related Articles

Back to top button