Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Ktor√© smartf√≥ny sa mali predstaviŇ• na svetovom mobilnom kongrese

Ktor√© smartf√≥ny sa mali predstaviŇ• na svetovom mobilnom kongrese 1

zruŇ°enie Svetov√©ho kongresu pre mobil do roku 2020 sp√īsoben√° koronav√≠rus sp√īsobil v√Ĺrobcom viac ako niekońĺko probl√©mov. V dŇąoch veńĺtrhu zameran√©ho na n√°bytok mnoh√≠ zorganizovali prezent√°ciu svojich nov√Ĺch zariaden√≠. ZruŇ°enie naruŇ°ilo ich pl√°ny a teraz sa musia namiesto toho rozhodn√ļŇ•, ńćo zorganizovaŇ• prezent√°cia na MWC 2020,

Koronav√≠rus s najv√§ńćŇ°ou pravdepodobnosŇ•ou zabr√°ni Ňĺivej prezent√°cii a rozhodne sa pre Ňĺiv√© vysielanie, ako to uŇĺ urobila spolońćnosŇ• Xiaomi pre Mi 10 a Mi 10 Pro, Pr√°ve ńć√≠nska spolońćnosŇ• je jednou z t√Ĺch, ktor√© museli revidovaŇ• svoje pl√°ny: dala tlańći sch√īdzku na 23. febru√°ra v Barcelone, ale teraz sa rozhodla odloŇĺiŇ• t√ļto udalosŇ•. A eŇ°te nezverejnil nov√© rande. To ist√© plat√≠ pre Sony: ńć√≠nsky v√Ĺrobca sa rozhodol nahradiŇ• prezentańćn√ļ udalosŇ• Ňĺiv√Ĺm vysielan√≠m na svojom kan√°li YouTube nastaviŇ• pre 24. febru√°ra v hodin√°ch 8: 30, tu ktor√© smartphony mali byŇ• predstaven√© na MWC 2020,

Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro

Xiaomi zorganizovala 23. febru√°ra udalosŇ•, na ktorej predstav√≠ nov√© v Eur√≥pe Mi 10 a Mi 10 Pro, Dva smartf√≥ny Ň°pińćkovej kateg√≥rie uŇĺ boli v ńĆ√≠ne ohl√°sen√© Ňĺiv√Ĺm internetov√Ĺm vysielan√≠m a to ist√© sa pravdepodobne stane v Eur√≥pe. Coronavirus neumoŇĺŇąuje organizovaŇ• preplnen√© podujatia a ńć√≠nska spolońćnosŇ• sa rozhodla pre najbezpeńćnejŇ°iu moŇĺnosŇ•: Ňĺiv√© vysielanie online. Moment√°lne vŇ°ak nie je zn√°my d√°tum: bude ozn√°men√Ĺ v najbliŇĺŇ°√≠ch dŇąoch.

Mi 10 a Mi 10 Pro s√ļ dva Ň°pińćkov√© inteligentn√© telef√≥ny pripraven√© na v√Ĺzvu Galaxy S20 (vŇ°etky tri verzie) a maj√ļ skutońćne p√īsobiv√Ĺ d√°tov√Ĺ list. Na palube to n√°jdeme Snapdragon 865 s 12 GB RAM a 108 megapixlov√Ĺ fotografick√Ĺ senzor. Cena pre Eur√≥pu nebola zverejnen√°, mala by vŇ°ak byŇ• dosŇ• vysok√°.

Realme X50 Pro 5G

Realme je ńć√≠nska spolońćnosŇ•, ktor√° debutovala v Eur√≥pe minul√Ĺ rok. A vńŹaka smartf√≥nom od spolońćnosti Samsung okamŇĺite z√≠skal srdce pouŇĺ√≠vateńĺovvynikaj√ļca hodnota za peniaze, Pre Svetov√Ĺ mobiln√Ĺ kongres 2020 pl√°noval predstavenie Realme X50 Pro 5G, Ň°pińćkov√©ho smartf√≥nu s podporou super r√Ĺchlej siete. Realme potvrdil prezent√°ciu smartf√≥nu 24. febru√°ra, ale t√°to udalosŇ• sa bude vysielaŇ• iba online. Niektor√© funkcie tohto zariadenia uŇĺ boli ozn√°men√© na soci√°lnych sieŇ•ach: obrazovka s obnovovacou frekvenciou 90 Hz, Snapdragon 865 a super r√Ĺchle nab√≠janie pri 65 W.

Sony

Dokonca aj pl√°ny japonskej spolońćnosti boli naruŇ°en√© zruŇ°en√≠m dohody MWC 2020, Bola napl√°novan√° prezent√°cia prv√©ho Ň°pińćkov√©ho smartf√≥nu 5G od spolońćnosti Sony a udalosŇ• bola odloŇĺen√°. V√Ĺmena bude vykonan√° Ňĺiv√© vysielanie 24. febru√°ra o 8: 30 kde bude pravdepodobn√Ĺ odhalen√Ĺ Xperia 2,

nokia

Nokia zorganizovala na veńĺtrhu v√Ĺznamn√© prezentańćn√© podujatie Svetov√Ĺ mobiln√Ĺ kongres 2020, F√≠nska spolońćnosŇ• musela predstavovaŇ• najmenej Ň°tyri zariadenia, medzi ktor√© patr√≠ horn√° ńćasŇ• sortimentu a ‚Äěklasick√Ĺ‚Äú mobiln√Ĺ telef√≥n. VŇ°etky boli zruŇ°en√© kv√īli Coronavirus. Nokia uvaŇĺuje o alternat√≠vnom rieŇ°en√≠: s najv√§ńćŇ°ou pravdepodobnosŇ•ou zorganizuje cestovn√© podujatia po celej Eur√≥pe, kde predstav√≠ nov√© zariadenia.