Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Konferencia o koronav√≠ruse bola zruŇ°en√° z d√īvodu koronav√≠rusu

Konferencia o koronav√≠ruse bola zruŇ°en√° z d√īvodu koronav√≠rusu 1

Konferencia o koronav√≠ruse bola zruŇ°en√° z d√īvodu koronav√≠rusu 2

҆√≠renie koronav√≠rusu je probl√©mom pre cel√Ĺ svet. Ovplyvnilo zdravie ńĺud√≠ na celom svete a m√° obrovsk√© d√īsledky na podniky a hospod√°rstvo, najm√§ s karant√©nou ńĺud√≠, tov√°rŇąami, ktor√© boli n√ļten√© odstaviŇ• z prev√°dzky a zruŇ°en√≠m udalost√≠.

KeńŹ uŇĺ hovor√≠me o udalostiach, boli napl√°novan√© konferencie s n√°zvom ‚ÄěPodnikanie v r√°mci koronav√≠rusu‚Äú, ktor√© usporiadala Rada pre zahranińćn√© vzŇ•ahy. Je vŇ°ak paradoxn√©, Ňĺe konferencia uŇĺ nebude napredovaŇ• v d√īsledku koronav√≠rusu, pretoŇĺe nie je najlepŇ°√≠m n√°padom, aby sa skupiny ńĺud√≠ zhromaŇĺńŹovali na dlh√Ĺ ńćas v stiesnen√Ĺch priestoroch.

Podujatie sa malo konaŇ• od 11. marca do 3. apr√≠la v New Yorku a Washingtone. UdalosŇ• vŇ°ak bola zruŇ°en√°. Toto nie je prv√° konferencia, ktor√° sa stane obeŇ•ou prepuknutia koronav√≠rusu.

MWC 2020, najv√§ńćŇ°ia konferencia na svete pre vŇ°etky veci mobilnej, bola tieŇĺ zruŇ°en√°. SpolońćnosŇ• Google sa tieŇĺ rozhodla tento rok neorganizovaŇ• fyzick√ļ udalosŇ• I / O a AppleHovor√≠ sa, Ňĺe udalosŇ• marca, ktor√° bola vyhl√°sen√°, bola zruŇ°en√°. V√≠rus zasahuje vŇ°etky druhy udalost√≠. v√īńĺa AppleUdalosti WWDC 2020 pokrańćuj√ļ podńĺa pl√°nu? To je uŇĺ polovica roka.

zdroj Ubergizmo

NajnovŇ°ie ponuky Geeky Gadgets