Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Komplik√°cie Tweak aktualizovan√© s nov√Ĺmi komplik√°ciami a vylepŇ°eniami z√°mku obrazovky

Komplik√°cie Tweak aktualizovan√© s nov√Ĺmi komplik√°ciami a vylepŇ°eniami z√°mku obrazovky 1

Popul√°rny vyladenie komplik√°ci√≠ pre zariadenia iOS s jailbrokenom z√≠skalo hlavn√ļ aktualiz√°ciu, ktor√° vylepŇ°en√≠ prin√°Ň°a mnoŇĺstvo nov√Ĺch funkci√≠ a komplik√°ci√≠. Pre t√Ĺch z v√°s, ktor√≠ nevedia, ńćo komplik√°cie robia, prin√°Ň°a tento Ň°ikovn√Ĺ vyladenie cifern√≠k hodiniek WatchOS ako komplik√°cie na uzamknutej obrazovke iPhone, ńćo pouŇĺ√≠vateńĺom umoŇĺŇąuje pr√≠stup k inform√°ci√°m z aplik√°ci√≠ a r√Ĺchle sp√ļŇ°Ň•anie aplik√°ci√≠ bez odomknutia ich zariadenia pomocou posunutia nahor.

S najnovŇ°ou aktualiz√°ciou komplik√°ci√≠ vylepŇ°enie z√≠skalo nov√© funkcie, ktor√© zahŇēŇąaj√ļ dve √ļplne nov√© komplik√°cie pre aplik√°cie Compass a Stock. PouŇĺ√≠vatelia teraz bud√ļ m√īcŇ• na uzamknut√ļ obrazovku pridaŇ• plne funkńćn√ļ kompasov√ļ a skladov√ļ komplik√°ciu.

Okrem z√≠skania dvoch nov√Ĺch komplik√°ci√≠ bolo v tomto vydan√≠ pridan√© mnoŇĺstvo nov√Ĺch komplik√°ci√≠ skratiek. Teraz m√īŇĺu pouŇĺ√≠vatelia tieŇĺ pridaŇ• skratky pre aplik√°cie, ako s√ļ kalkulańćka, podcasty, pripomenutia a hlasov√© pozn√°mky. Kliknut√≠m na tieto skratky bud√ļ m√īcŇ• pouŇĺ√≠vatelia r√Ĺchlo spustiŇ• tieto aplik√°cie priamo z uzamknutej obrazovky a uŇ°etriŇ• tak drahocenn√Ĺ ńćas a n√°mahu. K t√Ĺmto nov√Ĺm komplik√°ci√°m a skratk√°m sa d√° pristupovaŇ• dlh√Ĺm stlańćen√≠m na komplik√°ciu.

Okrem novo pridan√Ĺch komplik√°ci√≠ m√īŇĺu pouŇĺ√≠vatelia pridaŇ• komplik√°cie pre kr√ļŇĺky aktivity, spr√°vy, telef√≥n, bat√©riu, bud√≠k, pripomienky, kalend√°r, hudbu, z√°pad slnka, v√Ĺchod slnka, stopky, pońćasie, priatelia, poŇ°tu a ńŹalŇ°ie.

Medzi ńŹalŇ°ie zmeny v tomto vydan√≠ s√ļ uveden√© opravy ch√Ĺb v mnoh√Ĺch vydaniach, aplik√°cia AppList uŇĺ nie je potrebn√°, ponuka v√Ĺberu by sa mala objaviŇ• aj na uzamknut√Ĺch zariadeniach a ńŹalŇ°ie. M√īŇĺete sa dozvedieŇ• viac o zmeny tu Reddit,

komplik√°cie 3,0 s nov√Ĺmi funkciami a vylepŇ°eniami s√ļ k dispoz√≠cii vŇ°etk√Ĺm pouŇĺ√≠vateńĺom, ktor√≠ vlastnia vyladenie uŇĺ zadarmo. Pre t√Ĺch z v√°s, ktor√≠ si ich predt√Ĺm nek√ļpili, je k dispoz√≠cii za $10,99 za repo Packix. Vyladenie pracuje s iOS 12 alebo novŇ°√≠m a je kompatibiln√Ĺ s iOS 13.