Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

ISRO odklad√° GISAT-1 Spustenie z d√īvodu technick√Ĺch probl√©mov

ISRO odklad√° GISAT-1 Spustenie z d√īvodu technick√Ĺch probl√©mov 1

Z technick√Ĺch d√īvodov bolo spustenie prv√©ho indick√©ho satelitu Geo Imaging Satellite -1 (GISAT-1) napl√°novan√© na marec 5 veńćer bol odloŇĺen√Ĺ, informovala indick√° vesm√≠rna agent√ļra v stredu.

‚ÄěUvedenie syst√©mu GISAT-1 na palube GSLV-F10 (geosynchr√≥nne satelitn√© Ň°tartovacie vozidlo-F10), pl√°novan√© na 5. marca 2020, sa z technick√Ĺch d√īvodov odloŇĺ√≠. Upraven√Ĺ d√°tum spustenia bude vńćas informovan√Ĺ, ‚Äúuviedla organiz√°cia Indick√©ho vesm√≠rneho v√Ĺskumu (ISRO).

Predt√Ĺm vysok√Ĺ predstaviteńĺ povedal, Ňĺe odpońć√≠tavanie pre Ň°tvrtkov√© spustenie satelitu sa zańćne o 30,43 p.m. v stredu.

Indick√° vesm√≠rna agent√ļra uviedla, Ňĺe GISAT-1 v ńćast√Ĺch intervaloch by poskytoval obraz veńĺkej oblasti z√°ujmov√©ho regi√≥nu v re√°lnom ńćase. UmoŇĺn√≠ tieŇĺ r√Ĺchle monitorovanie pr√≠rodn√Ĺch katastrof, epizodick√Ĺch udalost√≠ a ak√Ĺchkońĺvek kr√°tkodob√Ĺch udalost√≠.

2, 268 kg GISAT-1 poskytne tieŇĺ spektr√°lne podpisy pre pońĺnohospod√°rstvo, lesn√≠ctvo, mineral√≥giu, varovanie pred katastrofami, vlastnosti oblańćnosti, sneh, ńĺadovce a oce√°nografiu. Satelit bude fungovaŇ• z geostacion√°rnej obeŇĺnej dr√°hy a bude v pravideln√Ĺch intervaloch uńĺahńćovaŇ• pozorovanie indick√©ho subkontinentu v re√°lnom ńćase.

Satelit bude maŇ• sn√≠mańće uŇĺitońćn√©ho zaŇ•aŇĺenia Ň°esŇ•p√°smov√©ho multispektr√°lneho viditeńĺn√©ho a takmer infrańćerven√©ho Ňĺiarenia s rozl√≠Ň°en√≠m 42 metrov; 158 p√°siem hyper spektr√°lne viditeńĺn√© a bl√≠zko infrańćerven√© s rozl√≠Ň°en√≠m 318 metrov a 256 p√°siem hyper spektr√°lne kr√°tkovlnn√© infrańćerven√© Ňĺiarenie s rozl√≠Ň°en√≠m 191 metrov.