Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Internetov√Ĺ obchod Chrome zasiahnut√Ĺ podvodn√Ĺmi transakciami: spr√°va

Technick√Ĺ gigant Google potvrdil, Ňĺe vŇ°etky komerńćn√© rozŇ°√≠renia boli dońćasne pozastaven√© z d√īvodu publikovania alebo aktualiz√°cie v Internetovom obchode Chrome v d√īsledku v√Ĺrazn√©ho zv√ĹŇ°enia pońćtu podvodn√Ĺch transakci√≠ zahŇēŇąaj√ļcich platen√© rozŇ°√≠renia Chrome, ktor√Ĺch cieńĺom je zneuŇĺ√≠vanie pouŇĺ√≠vateńĺov. Podńĺa bezpeńćnostn√©ho t√≠mu Google sa vlna podvodn√Ĺch transakci√≠ zańćala zańćiatkom tohto mesiaca. InŇĺinieri spolońćnosti Google oznańćili podvodn√© transakcie za ‚Äěuskutońćnen√© v mierke‚Äú.

Z√°kaz zverejŇąovania alebo aktualiz√°cie m√° vplyv na vŇ°etky platen√© rozŇ°√≠renia. Patria sem rozŇ°√≠renia prehliadańća Chrome, ktor√© si pred inŇ°tal√°ciou vyŇĺaduj√ļ zaplatenie poplatku, rozŇ°√≠renia funguj√ļce na z√°klade mesańćn√Ĺch odberov alebo rozŇ°√≠renia prehliadańća Chrome, ktor√© pouŇĺ√≠vaj√ļ jednorazov√© n√°kupy v aplik√°cii na z√≠skanie pr√≠stupu k r√īznym funkci√°m, informoval ZDNet v sobotu.

Existuj√ļce komerńćn√© rozŇ°√≠renia s√ļ vŇ°ak st√°le k dispoz√≠cii na stiahnutie prostredn√≠ctvom ofici√°lneho internetov√©ho obchodu Chrome. Najm√§ v√Ĺvoj√°ri rozŇ°√≠ren√≠ nem√īŇĺu tlańćiŇ• nov√© aktualiz√°cie.

‚ÄěToto je dońćasn√© opatrenie, ktor√©ho cieńĺom je zabr√°niŇ• tomuto pr√≠levu, keńŹ hńĺad√°me dlhodob√© rieŇ°enia na rieŇ°enie Ň°irŇ°ieho modelu zneuŇĺ√≠vania,‚Äú uviedol v spr√°ve Simeon Vincent, advok√°t v√Ĺvoj√°rov pre rozŇ°√≠renia Chrome v spolońćnosti Google.

V√Ĺvoj√°ri rozŇ°√≠ren√≠, ktor√≠ sa pok√ļŇ°aj√ļ publikovaŇ• nov√© platen√© rozŇ°√≠renie Chrome alebo tlańćia nov√ļ aktualiz√°ciu svojich komerńćn√Ĺch rozŇ°√≠ren√≠, v s√ļńćasnosti dost√°vaj√ļ automatick√ļ spr√°vu s textom ‚ÄěSpam a umiestnenie v obchode‚Äú.