Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Inteligentn√© hodinky Garmin z√≠skavaj√ļ v aplik√°cii Connect funkciu sledovania tehotenstva

Inteligentn√© hodinky Garmin z√≠skavaj√ļ v aplik√°cii Connect funkciu sledovania tehotenstva 1

SpolońćnosŇ• Garmin ozn√°mila nov√ļ funkciu Connect na sledovanie tehotenstva, ktor√° bud√ļcim matk√°m umoŇĺŇąuje sledovaŇ• srdcov√Ĺ tep, hladinu cukru v krvi a dokonca aj pohyby dieŇ•aŇ•a. T√°to funkcia je k dispoz√≠cii s urńćit√Ĺmi kompatibiln√Ĺmi inteligentn√Ĺmi hodinkami Garmin a podobne zahŇēŇąa aj moŇĺnosŇ• ‚ÄěpozastaviŇ•‚Äú tr√©ningov√Ĺ stav, aby sa zabr√°nilo poklesu sp√īsoben√©mu beŇĺn√Ĺmi zmenami s√ļvisiacimi s tehotenstvom.

Tehotenstvo prin√°Ň°a mnoŇĺstvo fyzick√Ĺch zmien, ktor√© s√ļ ńćasto sledovan√©. K dispoz√≠cii je mnoŇĺstvo aplik√°ci√≠ na manu√°lne sledovanie t√Ĺchto zmien, ale ch√Ĺbaj√ļ im v√Ĺhody inteligentn√Ĺch hodiniek, ktor√© zahŇēŇąaj√ļ napr√≠klad sledovanie srdcov√©ho tepu. V√Ĺhody integr√°cie sledovania tehotenstva do existuj√ļcej platformy inteligentn√Ĺch hodiniek spońć√≠vaj√ļ v tom, Ňĺe pouŇĺ√≠vatelia nemusia na sledovanie urńćit√Ĺch zdravotn√Ĺch metr√≠k pouŇĺ√≠vaŇ• zariadenia tret√≠ch str√°n.

Nov√° funkcia sledovania tehotenstva Garmin Connect obsahuje obvykl√© zdravotn√© metriky, ako s√ļ √ļdaje o sp√°nku, a navyŇ°e je tu moŇĺnosŇ• manu√°lne pridaŇ• podrobnosti o ńŹalŇ°√≠ch veciach spojen√Ĺch s tehotenstvom, ako s√ļ pohyby dieŇ•aŇ•a, hladina cukru v krvi a ńŹalŇ°ie.

PouŇĺ√≠vatelia tieŇĺ dost√°vaj√ļ pripomenutia, ktor√© s√ļ uŇĺitońćn√© pońćas tehotenstva, ako napr√≠klad Kegelov v√Ĺkon, a pr√≠stup k vzdel√°vac√≠m materi√°lom, ako s√ļ odpor√ļńćania t√Ĺkaj√ļce sa pr√≠rastku hmotnosti, ako aj k di√©te a cvińćebn√©mu obsahu prisp√īsoben√©mu pre tehotenstvo. Podńĺa Garmina je t√°to funkcia doplnen√° ‚Äěsledovan√≠m sympt√≥mov Ň°pecifick√Ĺch pre tehotenstvo‚Äú.

Sledovan√≠m t√Ĺchto inform√°ci√≠ m√īŇĺu pouŇĺ√≠vatelia sledovaŇ• ich zmeny pońćas tehotenstva na z√°klade t√ĹŇĺdŇąa, mesiaca a trimestra. PouŇĺ√≠vatelia uvidia aktu√°lnu veńĺkosŇ• svojho dieŇ•aŇ•a pomocou jednoduch√©ho referenńćn√©ho r√°mca-ovocia a zeleniny-a ako uŇĺ bolo spomenut√©, uŇĺ√≠vatelia m√īŇĺu tieŇĺ pozastaviŇ• svoj tr√©ningov√Ĺ stav, aby sa vyhli ovplyvneniu metrick√Ĺch zmien s√ļvisiacich s tehotenstvom.

Za predpokladu, Ňĺe m√°te kompatibiln√© inteligentn√© hodinky Garmin, k funkcii sledovania tehotenstva m√°te pr√≠stup v ponuke Zdravie Ňĺien -> Typ cyklu -> Tehotenstvo.