Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Intel získava inovácie Siru so zameraním na grafické technológie

Ovl√°dańć grafickej karty Intel 27.20.100.9466

Ofici√°lna grafika Intel Twitter ozn√°mil, Ňĺe Intel z√≠skal f√≠nsku spolońćnosŇ• Siru Innovations. SpolońćnosŇ•, o ktorej hovor√≠me, m√° sk√ļsenosti s grafikou a v√Ĺvojom softv√©ru. Pr√°ve tu vyuŇĺije modr√Ĺ t√≠m odborn√© znalosti a zruńćnosti Siru Innovations pri zr√Ĺchńĺovan√≠ svojich krokov smerom k extern√©mu grafick√©mu trhu.

Ońćak√°va sa, Ňĺe t√≠m Siru bude s√ļńćasŇ•ou skupiny Accelerated Computing Systems and Graphics Group. Podńĺa webovej str√°nky Siru m√° spolońćnosŇ• hlbok√© znalosti o pońć√≠tańćovej grafike vr√°tane v√Ĺvoja rieŇ°en√≠ od vysoko√ļrovŇąov√Ĺch API aŇĺ po n√≠zko√ļrovŇąov√ļ architekt√ļru GPU.

Siru m√° tieŇĺ sk√ļsenosti s v√Ĺvojom grafickej IP pre n√≠zkoenergetick√© SoC vr√°tane Qualcomm a AMD. Tak√°to sk√ļsenosŇ• urńćite pom√īŇĺe Intelu v jeho snahe vst√ļpiŇ• na lukrat√≠vny trh s notebookmi a mobilnou grafikou.

Intel získava inovácie Siru so zameraním na grafické technológie 1

Tak√©to kroky s√ļ Ňĺivotne d√īleŇĺit√© pre Intel, ktor√Ĺ sa chce uk√°zaŇ• na externom trhu s grafikou. T√≠m Siru nemus√≠ byŇ• z kr√°tkodob√©ho hńĺadiska veńĺmi efekt√≠vny. OkamŇĺite sa vŇ°ak m√īŇĺe zańćaŇ• pracovaŇ• na strane ovl√°dańća a softv√©ru prvej gener√°cie grafick√Ĺch kariet Arc Alchemist. Z√°roveŇą m√īŇĺe t√≠m spolupracovaŇ• s t√≠mami na v√Ĺvoji hier, aby sa zabezpeńćilo, Ňĺe hern√© motory efekt√≠vne vyuŇĺ√≠vaj√ļ architekt√ļru Alchemist.

Pr√°ca m√° r√īzne rozmery. Okrem hier m√° Intel za cieńĺ generovaŇ• znańćn√© pr√≠jmy aj na strane vysokov√Ĺkonn√Ĺch pońć√≠tańćov. Technologick√Ĺ gigant, architekt√ļra Hopper od NVIDIA a CDNA zameran√° na podniky od AMD 2 tvrdo pracuje na v√Ĺvoji produktov, ktor√© m√īŇĺu konkurovaŇ• ich architekt√ļram. Akviz√≠cia Siru bude pr√≠nosom pre softv√©rov√© ‚Äč‚ÄčrieŇ°enia pre produkty HPC, vr√°tane mas√≠vnych grafick√Ĺch procesorov Ponte Vecchio.

Intel získava inovácie Siru so zameraním na grafické technológie 2

Fatih, ktor√Ĺ je od mladosti sp√§t√Ĺ s technol√≥giami a hrami, r√°d vedie v√Ĺskum a svoje sk√ļsenosti sprostredk√ļva ńĺuńŹom.