Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Instagram: Teraz je moŇĺn√© odpovedaŇ• na pr√≠behy pomocou GIF

Giphy, najv√§ńćŇ°ie miesto GIF na svete, je eŇ°te integrovanejŇ°ie s Instagram, Konkr√©tne v Pr√≠behoch bolo dovtedy moŇĺn√© extrahovaŇ• GIF a pouŇĺiŇ• ho ako animovan√ļ n√°lepku, teraz ich moŇĺno pouŇĺiŇ• aj ako odpoveńŹ na pr√≠behy uverejnen√© jedn√Ĺm z kontaktov.

nov√Ĺ moŇĺnosŇ• je k dispoz√≠cii vŇ°etk√Ĺm pouŇĺ√≠vateńĺom, ktor√≠ aktualizuj√ļ aplik√°ciu na najnovŇ°iu verziu. KeńŹ vyberiete odpoveńŹov√© pole, pomocou vyhraden√©ho tlańćidla m√īŇĺete vybraŇ• poŇĺadovan√Ĺ GIF vyhńĺadan√≠m v rozsiahlej dostupnej kniŇĺnici.

Instagram: Teraz je moŇĺn√© odpovedaŇ• na pr√≠behy pomocou GIF 1

Nezabudnite, Ňĺe sluŇĺba Giphy je uŇĺ integrovan√° do internetu Instagram od roku 2018, keńŹ bolo po prv√Ĺkr√°t moŇĺn√© pouŇĺiŇ• FRI v priamych obchodoch. Giphy je okrem in√©ho jednou z najpouŇĺ√≠vanejŇ°√≠ch platforiem v soci√°lnom sektore: v roku 2007 Snapchat je integrovan√Ĺ dva roky, rovnako ako v Faceboook, takŇĺe koment√°re m√īŇĺu predkladaŇ• GIF.