Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Instagram dole 29. januára 2020: problémy s príbehmi

Instagram dole 29. januára 2020: problémy s príbehmi 1

Instagram nefunguje to, Alebo aspoŇą existuj√ļ veńĺk√© probl√©my s Instagram pr√≠behy, jedna z funkci√≠, ktor√° sa pouŇĺ√≠vateńĺom najviac p√°ńći. z 29. janu√°ra 2020 o 20:00 Mnoho ńĺud√≠ hl√°si probl√©my so zobrazovan√≠m a uverejŇąovan√≠m nov√Ĺch pr√≠behov Instagram, Pri ńć√≠tan√≠ koment√°rov online sa zd√°, Ňĺe pr√≠behy uverejnen√© za posledn√ļ hodinu magicky zmizli.

Na str√°nkach downdetector.com, ktor√© pouŇĺ√≠vatelia pouŇĺ√≠vaj√ļ na hl√°senie, keńŹ aplik√°cia alebo sluŇĺba nefunguje, existuj√ļ tis√≠ce koment√°rov pouŇĺ√≠vateńĺov. KaŇĺd√Ĺ m√° rovnak√Ĺ probl√©m Instagram pr√≠behy: nem√īŇĺete vidieŇ• tie, ktor√© boli uverejnen√© za posledn√ļ hodinu, pońćet n√°zorov t√Ĺch, ktor√≠ boli zverejnen√≠, zost√°va na nule a dokonca ani pr√≠behy, ktor√© s√ļ k dispoz√≠cii, nefunguj√ļ. Pomerne osobitn√° sluŇĺba, ktor√° vyvol√°va √ļzkosŇ•, najm√§ u mnoh√Ĺch mlad√Ĺch ńĺud√≠, ktor√≠ s√ļ teraz otrokmi. Od aplikańćn√©ho person√°lu nepriŇ°li Ňĺiadne spr√°vy, ńćo je sign√°l, Ňĺe technici pracuj√ļ na rieŇ°en√≠ poruchy v ńćo najkratŇ°om ńćase.

Preńćo nie Instagram pr√≠behy

D√īvody tejto sluŇĺby, ktor√© ovplyvnili t√ļto chv√≠ńĺu, s√ļ v s√ļńćasnosti Instagram pr√≠behy, Toto je pomerne Ň°pecifick√Ĺ probl√©m: vŇ°etky ostatn√© funkcie soci√°lnej aplik√°cie funguj√ļ dokonale, iba pr√≠behy s√ļ blokovan√©. PouŇĺ√≠vatelia, ktor√≠ uverejnili obr√°zok z O 20:00 ńŹalej znamen√°, Ňĺe pońć√≠tadlo displeja sa zastav√≠ na nule, sk√īr nezvyńćajn√° skutońćnosŇ• Instagram,

S najv√§ńćŇ°ou pravdepodobnosŇ•ou sa probl√©m bude t√ĹkaŇ• nejak√©ho aplikańćn√©ho servera alebo dońćasnej chyby Instagram, Budeme pokrańćovaŇ• v monitorovan√≠ situ√°cie av najbliŇĺŇ°√≠ch niekońĺk√Ĺch hodin√°ch budeme urńćite presnejŇ°√≠.

Aktualizácia o 23:00. Problémy s internetom Instagram Príbehy sa vrátili.