Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Iliad op√§Ň• k dispoz√≠cii aplik√°ciu na internete Google Play Store

Iliad op√§Ň• k dispoz√≠cii aplik√°ciu na internete Google Play Store 1

na Google Play Store je op√§Ň• k dispoz√≠cii Aplik√°cia Iliad pre mobiln√ļ konfigur√°ciu, jedna z troch ofici√°lnych aplik√°ci√≠ telef√≥nneho oper√°tora v internetovom obchode urńćen√ļ pre pouŇĺ√≠vateńĺov syst√©mu Android. Nepr√≠tomnosŇ• trvala iba niekońĺko t√ĹŇĺdŇąov, ńćas na jej aktualiz√°ciu a zv√ĹŇ°enie v√Ĺkonnosti. Aplik√°cia bola odstr√°nen√° takmer neońćak√°vane bez varovania a d√īvody neboli jasn√©. Teraz, keńŹ je op√§Ň• k dispoz√≠cii, vyŇ°lo najavo, Ňĺe je potrebn√© ju aktualizovaŇ• a stala sa stabilnejŇ°ou.

Mobiln√° konfigur√°cia, ako m√īŇĺete uh√°dnuŇ• z n√°zvu aplik√°cie Ilias ńćo pom√°ha uŇĺ√≠vateńĺovi nakonfigurovaŇ• SIM kartu na vaŇ°om smartf√≥ne automatick√Ĺm zadan√≠m spr√°vne parametre pre online prehliadanie (APN) a na odosielanie a prij√≠manie MMS. D√° sa to urobiŇ• aj ruńćne, ale s aplik√°ciou je r√ĹchlejŇ°√≠ a predovŇ°etk√Ĺm automatick√Ĺ postup. Ako je obvykl√©, bezplatn√° aplik√°cia Mobile Config a m√īŇĺete si ich stiahnuŇ• do ńĺubovońĺn√©ho smartf√≥nu s Androidom. Aplik√°cia nikdy nebola k dispoz√≠cii pre pouŇĺ√≠vateńĺov iPhone, ktor√≠ musia vykonaŇ• konfigur√°ciu manu√°lne.

Ofici√°lne aplik√°cie Iliad: ak√© s√ļ

Vydanie ofici√°lna aplik√°cia Iliad vŇĺdy vyvolala diskusiu. Od uvedenia oper√°tora Iliad nikdy nechcel vytvoriŇ• aplik√°ciu, ktor√° by pouŇĺ√≠vateńĺom umoŇĺŇąovala spravovaŇ• svoju ponuku a skontrolovaŇ• si pońć√≠tadl√° min√ļt, SMS a vyst√ļpen√≠. Veńĺmi jednoduch√© vysvetlenie: prostredn√≠ctvom s√ļkromnej oblasti pr√≠stupnej z prehliadańća je moŇĺn√© vykon√°vaŇ• rovnak√© oper√°cie, dokonca aj pomocou smartf√≥nu.

Ofici√°lne aplik√°cie spolońćnosti Iliad s√ļ tri: Mobiln√° konfigur√°cia, o ktorej sme uŇĺ hovorili; S√©riov√° prenosnosŇ• na SIM karte ktor√© v√°m umoŇĺŇąuj√ļ ńĺahko kop√≠rovaŇ• s√©riov√© ńć√≠slo ICCID SIM karty, ńćo je nevyhnutn√© pre prenosnosŇ• v√°Ň°ho telef√≥nneho ńć√≠sla; Vizu√°lny sekretari√°t Iliad pr√≠stup k hlasov√Ĺm spr√°vam, ktor√© zostali na z√°znamn√≠ku.

VŇ°etky tri aplik√°cie s√ļ bezplatn√© a daj√ļ sa ńĺahko stiahnuŇ• do smartf√≥nu.

Ako ruńćne nakonfigurovaŇ• kartu Iliad na zariadeniach iPhone a Android

Ak aplik√°ciu nechcete pouŇĺ√≠vaŇ• Mobiln√° konfigur√°cia Ak chcete nakonfigurovaŇ• kartu SIM, m√īŇĺete ju vykonaŇ• aj ruńćne pr√≠stupom k nastaveniam smartphonu.

Postup pre Smartf√≥n s Androidom zmeny podńĺa modelu, ale v z√°sade mus√≠te vst√ļpiŇ• do sekcie Mobiln√° sieŇ• a potom stlańćiŇ• Mobiln√© d√°tov√© / d√°tov√© pripojenie a vyplniŇ• polia t√Ĺmito inform√°ciami:

 • APN: iliad
 • PouŇĺ√≠vateńĺsk√© meno: pr√°zdne
 • Heslo: pr√°zdne
 • MMSC: http://mms.iliad.it
 • MCC: ponechajte predvolen√ļ hodnotu alebo zadajte 222 alebo 208
 • MNC: ponechajte predvolen√ļ hodnotu alebo zadajte 50 alebo 15.

na smartphone Apple konfigur√°cia nastane iba manu√°lne. Najprv mus√≠te klikn√ļŇ• na ikonu Nastavenia, potom na Mobil a aktivovaŇ• pr√≠znak vedńĺa poloŇĺky Mobiln√© d√°ta. V tomto okamihu kliknite na moŇĺnosti Mobiln√© d√°ta a skontrolujte, ńći je vedńĺa textu ‚ÄěHlas a d√°ta‚Äú uveden√© ‚ÄěLTE‚Äú. Teraz m√īŇĺete nakonfigurovaŇ• SIM kartu spr√≠stupnen√≠m ńćasti ‚ÄěBunkov√° d√°tov√° sieŇ•‚Äú zadan√≠m t√Ĺchto inform√°ci√≠:

 • APN: iliad
 • PouŇĺ√≠vateńĺsk√© meno: pr√°zdne
 • Heslo: pr√°zdne
 • MMSC: http://mms.iliad.it
 • MCC: ponechajte predvolen√ļ hodnotu alebo zadajte 222 alebo 208
 • MNC: ponechajte predvolen√ļ hodnotu alebo zadajte 50 alebo 15
 • Maxim√°lna veńĺkosŇ• MMS: 200 000