Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Huawei P40 bude prv√Ĺm smartf√≥nom na svete s trojit√Ĺm predn√Ĺm fotoapar√°tom

Huawei P40 bude prv√Ĺm smartf√≥nom na svete s trojit√Ĺm predn√Ĺm fotoapar√°tom 1

Uawei sa rozv√≠ja, aby dodalo svoj ńŹalŇ°√≠ vlajkov√Ĺ pr√≠stroj Huawei P40, napriek prek√°Ňĺkam sp√īsoben√Ĺm epid√©miou Coronavirus. Zatiańĺ ńćo spustenie sa uskutońćn√≠ podńĺa pl√°nu 26. marca, udalosŇ• sa uskutońćn√≠ online namiesto podujatia v Par√≠Ňĺi.

Uniknut√Ĺ up√ļtavka sa objavila online, ńćo ukazuje Huaweiho P40, ktor√Ĺ na prednej strane sp√°ja nastavenie trojit√©ho fotoapar√°tu. Neexistuje Ňĺiadne ofici√°lne potvrdenie, ale ak je to pravda, P40 bude prv√Ĺm smartf√≥nom na svete, ktor√Ĺ bude maŇ• na prednej strane trojit√Ĺ objekt√≠v.

Huawei P40 trojit√Ĺ √ļnik Ň°oŇ°ovky

v√§ńćŇ°ina smartphones maŇ• v√Ĺrez dierovańća v hornom alebo v pravom hornom rohu. NajnovŇ°ia uk√°Ňĺka modelu Huawei P40 zobrazuje v√Ĺrez s tromi Ň°oŇ°ovkami v ńĺavom hornom rohu obrazovky. Obr√°zok tieŇĺ zobrazuje displej bez r√°mu, ktor√Ĺ bude sprev√°dzaŇ• s√©riu P40.

Je Ň•aŇĺk√© zistiŇ•, ńći bude trojit√° inŇ°tal√°cia kamery predstaven√° v celej s√©rii Huawei P40. Zostava bude √ļdajne obsahovaŇ• tri smartphones: Huawei P40, Huawei P40 Pro a Huawei P40 pr√©miov√© vydanie.

Huawei P40 Povesti a netesnosti

Predt√Ĺm gener√°lny riaditeńĺ spolońćnosti Huawei Richard Yu povedal, Ňĺe s√©ria P40 by pon√ļkla nov√Ĺ dizajn, vylepŇ°en√ļ v√ĹdrŇĺ fotoapar√°tu, procesora a bat√©rie a vŇ°etky √ļniky sp√§Ň• n√°rok.

Cel√° s√©ria Huawei P40 prich√°dza s ńćipovou sadou Kirin 990; Niektor√© modely bud√ļ vybaven√© funkciou 5G – v z√°vislosti od trhu. Smartphone pon√ļkne RAM aŇĺ 12 GB a 512 GB √ļloŇĺn√©ho priestoru.

linuxov√© kurzy 340 x 296 Ň°tvorcov√Ĺch reklamn√Ĺch pruhov (1)

ńĆo sa t√Ĺka zadnej kamery, hovoria sa, Ňĺe Ň°tandardn√° varianta pon√ļkne na zadnej strane trojit√Ĺ fotoapar√°t; pr√©miov√© vydanie sa vŇ°ak m√īŇĺe pochv√°liŇ• nastaven√≠m fotoapar√°tu s piatimi objekt√≠vmi.