Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Hern√Ĺ telef√≥n Red Devils 5G Recenzia: Je to najlepŇ°ie vo svojej kateg√≥rii?

Hern√Ĺ telef√≥n Red Devils 5G Recenzia: Je to najlepŇ°ie vo svojej kateg√≥rii? 1
Hern√Ĺ telef√≥n Red Devils 5G Recenzia: Je to najlepŇ°ie vo svojej kateg√≥rii? 1

SpolońćnosŇ• Red Devils uviedla na trh svoj hern√Ĺ telef√≥n 5G, ktor√Ĺ b√ļrku prepadol na trh hern√Ĺch telef√≥nov. Hern√Ĺ telef√≥n Red Devils 5G sa stal prv√Ĺm, ktor√Ĺ zaviedol obnovovaciu frekvenciu obrazovky 144 Hz. Je to v√Ĺnimońćn√©, pretoŇĺe trhov√Ĺ Ň°tandard bol uŇĺ nejak√Ĺ ńćas 90 Hz.

Pochopenie obnovovacej frekvencie obrazovky

VńŹaka vysokej obnovovacej frekvencii obrazovky, ktor√° zachyt√°va vŇ°etky titulky, sa m√īŇĺeme pok√ļsiŇ• pochopiŇ•, ako to ovplyvn√≠ hern√Ĺ v√Ĺkon. Frekvenciu obnovovania obrazovky moŇĺno definovaŇ•, końĺkokr√°t je obr√°zok na obrazovke vykreslen√Ĺ za sekundu. Technicky vyŇ°Ň°ia obnovovacia frekvencia vytv√°ra plynulejŇ°ie obr√°zky.

D√īvodom je skutońćnosŇ•, Ňĺe ńć√≠m v√§ńćŇ°√≠ pońćet ńĺud√≠ sa zobrazuje za sekundu, t√Ĺm lepŇ°ia je kvalita obrazu. Toto pracuje na te√≥rii perzistencie videnia v ńĺudskom oku. Preto nov√Ĺ obnovovac√≠ kmitońćet 144 Hz stavia hern√Ĺ telef√≥n Red Devils 5G na podstavec, ktor√Ĺ nikdy predt√Ĺm nebol dosiahnut√Ĺ.

Chladiaci systém

Vysok√° miera obnovenia Red Devils 5G vŇ°ak ńćasto vedie k vyŇ°Ň°ej tvorbe tepla. Vznik√° teda ot√°zka: S√ļ Red Devils 5G vybaven√© tak, aby rozptylovali toto teplo a z√°roveŇą udrŇĺiavali v√Ĺkon, ktor√Ĺ tvrd√≠.

Chladiaci syst√©m telef√≥nu sa zd√° byŇ• veńĺmi p√īsobiv√Ĺ. Na ochladenie syst√©mu System-on-chip (SoC) nasadili Red Devils ICE3.0 chladiaci syst√©m do mobiln√©ho telef√≥nu. Tento syst√©m vyuŇĺ√≠va na regul√°ciu teploty zariadenia tekut√© chladen√© tepeln√© r√ļrky, ventil√°tory a materi√°ly s vysokou tepelnou vodivosŇ•ou.

Ventil√°tor sa m√īŇĺe ot√°ńćaŇ• aj maxim√°lne 15 000 ot / min a reaguje na zmeny teploty a podńĺa toho sa prisp√īsobuje. St√°va sa to automaticky. Odhadovan√° spotreba energie ventil√°tora je minim√°lna. Preto chladiaci syst√©m vyzer√° viac ako robustne, aby zvl√°dol extr√©mny v√Ĺkon, ktor√Ĺ je k dispoz√≠cii v Red Devils 5G.

Hern√Ĺ z√°Ňĺitok

Hry ako QO Speed ‚Äč‚Äča Real Racing 3 boli testovan√© na zariaden√≠. A tieto hry funguj√ļ hladko pri obnovovacej frekvencii 144 Hz. Hry, pre ktor√© s√ļ r√°mcov√© sadzby obmedzen√© na spodn√Ĺ koniec, s√ļ tieŇĺ kompatibiln√©. Ale ak ‚Äě҆portov√Ĺ reŇĺim‚ÄúNie je aktivovan√°, frekvencia m√° tendenciu kmitaŇ• medzi 120-144Hz pre hry, ktor√Ĺch obnovovacia frekvencia nie je pevn√°.

Ak chcete uzamkn√ļŇ• frekvenciu sn√≠mok na 144 Hz, mus√≠ pouŇĺ√≠vateńĺ zapn√ļŇ• ‚Äě҆portov√Ĺ reŇĺim". Red Devils 5G poskytuje uŇĺ√≠vateńĺovi flexibilitu pri v√Ĺbere r√Ĺchlosti obnovovania obrazovky. Telef√≥nny syst√©m podporuje 60 Hz, 90 Hz a 144 Hz. Pri 144 Hz zapnutie chladiaceho ventil√°tora pom√°ha udrŇĺiavaŇ• v√Ĺkon a zabraŇąuje prehrievaniu telef√≥nu.

Pri vysokej obnovovacej frekvencii je samozrejme spotreba bat√©rie vyŇ°Ň°ia. Bat√©ria Red Devil 5G m√° hodnotenie 4500 mAh a je dod√°van√° s podporou r√Ĺchleho nab√≠jania. 55W nab√≠jańćka v balen√≠ rob√≠ t√ļto √ļlohu. Z telef√≥nu m√īŇĺe √≠sŇ• 0-90% nabitie za pouh√Ĺch 30 min√ļt.

Zariadenie poskytuje vibrańćn√ļ sp√§tn√ļ v√§zbu porovnateńĺn√ļ so sp√§tnou v√§zbou pre Xbox. Z t√Ĺchto rytmick√Ĺch vibr√°ci√≠ m√īŇĺe hr√°ńć ńĺahko c√≠tiŇ• streńĺbu, v√Ĺbuchy a ńŹalŇ°ie sc√©ny. Procesor Red Devils 5G je kombin√°ciou Qualcomm Snapdragon 865 + X55. Podporuje SA / NSA du√°lny reŇĺim 5G a Wi-Fi 6,

vzhńĺad

Vzhńĺad telef√≥nu je tieŇĺ jednou z jeho najlepŇ°√≠ch funkci√≠. Dod√°va sa so sklenen√Ĺm zadn√Ĺm krytom s bohatou text√ļrou. Dizajn text√ļry v tvare X ho rob√≠ esteticky pr√≠jemn√Ĺm. A aby up√ļtali pozornosŇ• div√°kov, logo ńćerven√©ho diabla svieti a pri pouŇĺ√≠van√≠ m√īŇĺe meniŇ• farbu.

Kontakty na doku hry a hern√© jazdce s√ļ na ńĺavej strane telef√≥nu. Spodn√° ńćasŇ• obsahuje port typu C, reproduktory a sloty pre kartu SIM. 3Konektor pre sl√ļchadl√° s priemerom 0,5 mm je umiestnen√Ĺ na vrchu. Hlavn√Ĺ vyp√≠nańć je na pravej strane a nach√°dza sa v strede telef√≥nu. Telef√≥n tieŇĺ prich√°dza s 3 mikrof√≥nov√Ĺ blokovac√≠ dizajn poskytuj√ļci jasnejŇ°√≠ hlas.

fotoapar√°t

Kamery Red Devils 5G s√ļ umiestnen√© vzadu. Telef√≥n m√° tri Ň°oŇ°ovky: hlavn√Ĺm fotoapar√°tom je Sony IMX 686 so 64-megapixelom, ktor√Ĺ podporuje 8megapixelov√Ĺ ultraŇ°irok√Ĺ uhol a makro Ň°oŇ°ovka 2-megapixel. V√Ĺkon fotoapar√°tu je dosŇ• sluŇ°n√Ĺ vzhńĺadom na to, Ňĺe nie je hlavn√Ĺm USP telef√≥nu.

z√°ver

Red Devils 5G vynaloŇĺilo vŇ°etko √ļsilie, aby svojim pouŇĺ√≠vateńĺom poskytlo dokonal√Ĺ hern√Ĺ z√°Ňĺitok. Jeho frekvencia obrazovky 144 Hz nie je iba trik. Inteligentn√Ĺ a efekt√≠vne navrhnut√Ĺ chladiaci syst√©m umoŇĺŇąuje telef√≥nu poskytovaŇ• extr√©mne vysok√Ĺ a stabiln√Ĺ v√Ĺkon. VńŹaka p√ļtav√©mu vzhńĺadu ńŹalej zvyŇ°uje svoje tvrdenie, Ňĺe je najlepŇ°√≠ vo svojej kateg√≥rii.

Základné vlastnosti

zobraziŇ• 60,65 palca, obnovovacia frekvencia 144 Hz, obrazovka AMOLED, rozl√≠Ň°enie 1080P, 19.5: 9 pomer 87.7% pomer str√°n, 100% farebn√Ĺ rozsah DCI-P3, HDR, stmievanie DC, odtlańćok obrazovky.

stanovenie ceny

    8 GB + 128 GB je cena za 3799 juanov 12 GB + 128 GB cena za 4099 juanov 12 GB + 256 GB cena za 4399 juanov 16 GB + 256 GB cena za 4999 juanov Priehńĺadn√° predn√° priehńĺadn√° verzia: 12 GB + 256 GB je cena 4599 juanov 16 GB + 256 GB je ceny na 5199 juanov

Table of Contents