Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Google tieŇĺ Apple predstaviŇ• nov√Ĺ syst√©m detekcie syst√©mu 19 pre Android a iOS

V r√°mci nov√©ho pokroku v monitorovan√≠ Ň°√≠renia koronav√≠rusov√Ĺch spolońćnost√≠ (COVID-19) Apple SpolońćnosŇ• Google minul√Ĺ piatok ozn√°mila nov√Ĺ syst√©m, ktor√Ĺ umoŇĺŇąuje kontrolu v√≠rusu prostredn√≠ctvom prenosu Bluetooth Low Energy (BLE) a schv√°len√Ĺch aplik√°ci√≠ zdravotn√≠ckych organiz√°ci√≠.

Toto vŇ°ak nie je prv√° iniciat√≠va zameran√° na spolońćnosŇ• Google COVID-19, ako uviedla spolońćnosŇ• Mountain View zańćiatkom mesiaca Spr√°vy o mobilite komun√≠t COVID-19, n√°stroj, ktor√Ĺ umoŇĺŇąuje sledovaŇ• chovanie koronav√≠rusu prostredn√≠ctvom spr√°v z kraj√≠n a regi√≥nov. ,

Google tieŇĺ Apple, syst√©m cez Bluetooth

Teraz Google ukazuje odtiańĺto blog, tento nov√Ĺ syst√©m, ktor√Ĺ spolońćne vyvinuli obe spolońćnosti, im umoŇĺn√≠ nadviazaŇ• dobrovońĺn√ļ sieŇ• kontaktov prostredn√≠ctvom Bluetooth t√≠mu v syst√©me Android aj iOS.

Google tieŇĺ Apple predstaviŇ• nov√Ĺ syst√©m detekcie syst√©mu 19 pre Android a iOS 1 S l√°skav√Ĺm dovolen√≠m: Theverge

SpolońćnosŇ• Google od zdroja poukazuje na to, Ňĺe tento nov√Ĺ syst√©m umoŇĺn√≠ org√°nom verejn√©ho zdravotn√≠ctva maŇ• √ļpln√Ĺ pr√≠stup k t√Ĺmto inform√°ci√°m v re√°lnom ńćase, kde sa zaznamenaj√ļ, ak bol pouŇĺ√≠vateńĺovi diagnostikovan√Ĺ COVID-19 a pouŇĺ√≠vateńĺom, ktor√≠ boli v √ļzkom kontakte s infikovan√Ĺmi osoba bude upozornen√°.

Ako je to nové? sistema?

Google upozorŇąuje, Ňĺe prostredn√≠ctvom Bluetooth sa sign√°ly bud√ļ ukladaŇ• v intervaloch 5 p√°r min√ļt od bl√≠zkych telef√≥nov, inform√°cie, ktor√© umoŇĺŇąuj√ļ nadviazanie existuj√ļcich spojen√≠ medzi zariaden√≠m.

Ak osoba potom testuje pozit√≠vne na koronav√≠rusy, m√īŇĺe zaregistrovaŇ• diagn√≥zu do aplik√°cie a ako ńŹalŇ°√≠ krok bude aplik√°cia zodpovedn√° za upozorŇąovanie ńĺud√≠, ktor√Ĺch smartphones boli bl√≠zko predch√°dzaj√ļcich dn√≠.

Obmedzte Ň°√≠renie COVID-19 bez ohrozenia s√ļkromia pouŇĺ√≠vateńĺov

KeńŹ ńć√≠tate tento ńćl√°nok, budete sa ńćudovaŇ•, ak√© s√ļ osobn√© √ļdaje pouŇĺ√≠vateńĺov pr√°ve teraz, v tomto pr√≠pade Google a Google Apple vyvinuli systematick√© anonymn√© heslo, ktor√© sa bude kaŇĺd√Ĺch 15 min√ļt meniŇ•, a ozn√°mi im, do koho ‚Äěinfikovan√Ĺ pońć√≠tańć‚Äú patr√≠ bez odhalenia jeho totoŇĺnosti.

Aj keńŹ pouŇĺ√≠vatelia by mali naznańćovaŇ•, Ňĺe s√ļ infikovan√≠ v√≠rusom COVID-19, musia v syst√©moch poskytn√ļŇ• svoje √ļdaje. Pri hl√°sen√≠ tohto pozit√≠vneho pr√≠padu sa vŇ°ak bude zobrazovaŇ• iba anonymn√© heslo bez odhalenia totoŇĺnosti pouŇĺ√≠vateńĺa.

Nakoniec zdroj poukazuje na to, Ňĺe sa jedn√° o syst√©m, ktor√Ĺ sa st√°le vyv√≠ja, pretoŇĺe eŇ°te pred uveden√≠m do prev√°dzky je treba presk√ļmaŇ• veńĺa premenn√Ĺch.