Geek Trivia: Čo je prvé zariadenie RAM?

Odpoveď: Williams Kilburnove trubice

Williams Kilburn Toppes, vzdialená dcéra moderných jednotiek DDR RAM, bola prvým zariadením RAM. Pamäťové moduly vymysleli v roku 1946 Freddy Williams a Tom Kilburn a pamäťové moduly boli v tejto dobe malým príkladom počítačov. Bol objemný, extrémne citlivý na podmienky prostredia a musel byť ručne nastavený a umiestnený vo vnútri hermeticky uzavretej trubice s katódovým lúčom.

Trubice napísali binárne údaje tak, že ich umiestnili na prednú časť trubice, rovnako ako trubica CRT TV zobrazujúca obraz, iba v prípade trubíc Williams Kilburn, vytvárali negatívne a pozitívne náboje, ktoré bolo možné prečítať na doštičke umiestnenej na konci trubice, nie ľahko rozpoznateľný obraz pozorovateľa – Niektoré zriedkavé skúmavky obsahujú fosforový povlak, ktorý umožňuje počítačovým operátorom vedieť, kam napísať skúmavku na diagnostické účely. Každá skúmavka bola schopná uložiť 512 – 1024 bitov údajov.

Williams Kilburn bol používaný na mnohých skorých počítačoch, najmä na malom demonštračnom stroji Manchester – prvý počítač, ktorý má elektronicky uložený softvér.