Galaxy Sledujte a sledujte Akt√≠vne sŇ•ahovanie hudby, ako to robia mel√≥ri√° Galaxy Sledujte 3

Inteligentn√© telef√≥ny Samsung maj√ļ jednu z najobńĺ√ļbenejŇ°√≠ch verzi√≠. Hlavn√© z√°sady pre jednotliv√© kateg√≥rie Pr√©miov√©NaŇ°e pokrańćovanie je veńĺk√Ĺm pr√≠nosom pre dlh√© obdobie, pońćas ktor√©ho sa aktualizuje cel√Ĺ syst√©m.

Empresa sul-coreana come atoualizar o Galaxy Sledujte e Galaxy Sledujte Akt√≠vne, aos quais acrescentou muitas das melhorias do Galaxy Sledujte 3, o √ļltimo veńĺk√© vydanie spolońćnosti Samsung.

O Galaxy Sledujte eo Sledujte aktívne webové stránky, ako to robia melóriá Galaxy Sledujte 3

Viac inform√°ci√≠ o Samsungu n√°jdete v ńćl√°nku o operańćnom syst√©me Tizen, o ktorom si m√īŇĺete vŇ°imn√ļŇ•, o tom, ako spolońćnosŇ• Samsung pouŇĺ√≠va tieto hlavn√© telev√≠zne prij√≠mańće a inteligentn√© syst√©my, ako aj o tom, ako ńŹalej ovl√°daŇ• a ovl√°daŇ• svoje aktualiz√°cie. O Galaxy Sledujte rok 2018 a 2019 a sledujte Akt√≠vne ńćinnosti, ktor√© v√°m pom√īŇĺu pri pohńĺade na cel√Ĺ svet, a to bez modern√©ho vzhńĺadu.

Cez | Sammobile.

R√īzne verzie R810XXU1FUB6 a R500XXUF1UB5 s√ļ vybaven√© miestnym pribl√≠Ňĺen√≠m 291 MB, eses rel√≥gios receive a atualiza√ß√£o do Tizen OS 5.5. VŇ°etky moŇĺnosti pr√≠jmu podńĺa p√īvodn√©ho stavu (napr√≠klad ako d√īsledok hardv√©rovej kompenz√°cie), ako s√ļ uveden√© niŇĺŇ°ie:

  • V√§ńćŇ°ina funkci√≠ obsahuje vŇ°etky ozn√°menia (ńćo je najd√īleŇĺitejŇ°ie pre WhatsApp).
  • Podporuje AR Emoji a Bitmoji.
  • Guia de voz para exerc√≠cios (corrida e ciclismo).
  • Orientujte sa na vozeŇą a pońć√ļvajte hudbu bluetooth.
  • Melhorias de desempenho e establishmentilidade.

S√ļvisiace ńćl√°nky: Aplikańćn√© menovky pre Google nie s√ļ kompatibiln√© so syst√©mom Wear a maj√ļ nov√Ĺ dizajn.

Kost√Ĺmy a v√Ĺrobky Samsung s√ļ distribuovan√© a aktualizovan√© v Coreia do Sul e nos Estados Unidos, os seus dois principia mercados. √Č de se esperar que com o passar dos dias comecemos and ver esta atualiza√ß√£o chegar ao resto dos pa√≠ses, onde se inclui Portugal.