Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Franc√ļzsko : 3 kliniky postihnut√© ransomv√©rom LockBit 2.0


Zatiańĺ ńćo kr√°deŇĺe a podvody o kryptomeny a malv√©r v obchodoch s aplik√°ciami nańŹalej rastie, Ransomv√©r zost√°va jednou z najlukrat√≠vnejŇ°√≠ch oblast√≠ digit√°lnej kriminality.

Jeden zo Ň°pecialistov na t√ļto z√°leŇĺitosŇ•, LockBit 2.0oznamuje, Ňĺe m√° za n√°sledok nov√© franc√ļzske obete, prińćom v st√°vke s√ļ tis√≠ce ukradnut√Ĺch spisov.

Tri kliniky zamerané na ransomvér

Skupina hackerov LockBit 2.0 recid√≠vy. Tento organizovan√Ĺ gang, ktor√Ĺ sa Ň°pecializuje na digit√°lne vydieranie, m√° teraz viac ako 500 obet√≠, vr√°tane urńćite ńŹalŇ°√≠ch, ktor√≠ zaplatili poŇĺadovan√© v√Ĺkupn√© alebo s√ļ v procese rokovan√≠. Nikoho neŇ°etr√≠, ako to videl vlani v janu√°ri Thales, a teraz √ļtońć√≠ na niekońĺko franc√ļzskych spolońćnost√≠. V jeho hńĺad√°ńćiku kliniky a oddelenie.

Ako bolo ozn√°men√© ZATAZLockBit 2.0 vydali stovky ukradnut√Ĺch s√ļborov svojim nov√Ĺm obetiam. Medzi nimi tri kliniky Ň°pecializuj√ļce sa na osteopatick√ļ starostlivosŇ•, spolu 26 konzultańćn√Ĺch miestnost√≠. Hackerom sa √ļdajne dostalo do r√ļk 200 s√ļborov a prieńćinkov, ktor√Ĺch obsah, zatiańĺ nezverejnen√Ĺ, bude zverejnen√Ĺ 13. apr√≠la. Departement Ard√®che je tieŇĺ s√ļńćasŇ•ou bal√≠ka, ale na ant√©ne France Bleu Dr√īme Ard√®che ubezpeńćuje, Ňĺe neboli ohrozen√© Ňĺiadne osobn√© √ļdaje. ” VyŇ°etrovanie, ktor√© sme vykonali, doteraz nezistilo Ňĺiadne √ļniky √ļdajov. ‚Äú povedal z√°stupca. Lockbit vŇ°ak pl√°nuje od 12. apr√≠la distribuovaŇ• viac ako 40 000 s√ļborov. Pokrańćovanie nabud√ļce‚Ķ

zdroj: ZATAZ