Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

France Télévisions spustí lineárne a bezplatné streamingové kanály


Trh s bezplatn√Ĺm streamovan√≠m financovan√Ĺm reklamou zaznamen√°va rozbeh ‚ÄěR√ĚCHLE‚Äú kan√°lov a France T√©l√©visions to chce vyuŇĺiŇ•.

Bezplatn√© streamovanie videa neust√°le rastie. Skupina France T√©l√©visions, ktor√° hńĺad√° pr√≠leŇĺitosti v oblasti prepojenej telev√≠zie, ozn√°mila, Ňĺe dosiahla dohodu so SoFast, agreg√°torom obsahu, ktor√Ĺ jej pom√īŇĺe vytvoriŇ• niekońĺko takzvan√Ĺch ‚ÄěFAST‚Äú kan√°lov, bezplatn√Ĺch pre verejnosŇ•, ale s reklamou.

Pr√≠leŇĺitosŇ• r√Ĺchlej telev√≠zie

MoŇĺno ste ned√°vno pońćuli o kan√°loch FAST, ńćo je skratka pre Bezplatn√° reklama s podporou streamovania telev√≠zie. Okrem tohto pojmu, ktor√Ĺ sa m√īŇĺe zdaŇ• nejasn√Ĺ, existuj√ļ bezplatn√©, ale reklamami podporovan√© streamovacie telev√≠zne sluŇĺby. Medzi najzn√°mejŇ°ie patria Pluto TV, Molotov, Rakuten TV, IMDbTV ńći Samsung TV+.

Tieto kan√°ly funguj√ļ na rovnakom princ√≠pe ako line√°rne kan√°ly, ale s√ļ vytvoren√© z katal√≥gov obsahu na poŇĺiadanie, aby lepŇ°ie vyhovovali potreb√°m verejnosti, a tak vytv√°rali programov√© pl√°ny a tematick√© kan√°ly.

France T√©l√©visions, ako sme povedali, to vn√≠ma ako pr√≠leŇĺitosŇ•, preto dohoda uzavret√° so SoFast, ktor√° sa postar√° o vytvorenie kan√°lov, o ktor√Ĺch zatiańĺ nevieme vŇ°etko: ani ich pońćet, ani t√©my. V kaŇĺdom pr√≠pade tam SoFast tieŇĺ videl pr√≠leŇĺitosŇ•: ‚Äú ich √ļspech bude naŇ°√≠m √ļspechom, keńŹŇĺe pracujeme v√Ĺluńćne na princ√≠pe zdieńĺania pr√≠jmov ‚Äú, vysvetńĺuje Ň°√©f a spoluzakladateńĺ spolońćnosti Yana√Į Arfi.

R√ĚCHLE reŇ•aze, alternat√≠vy k tradińćn√Ĺm line√°rnym reŇ•azcom

Vo vŇ°eobecnosti kan√°ly FAST pon√ļkaj√ļ nevyhnutne lacn√Ĺ obsah (s tak√Ĺmto modelom sa to inak Ň•aŇĺko rob√≠), ale ńćasto s√ļ tu pomerne popul√°rne rel√°cie, filmy a seri√°ly. Pri n√°hodnom p√≠san√≠ n√°Ň°ho ńćl√°nku sme sa vybrali na jazdu na Pluto TV. JuŇĺn√Ĺ park, MacGyver kde Digimon boli napr√≠klad v jed√°lnom l√≠stku. Videli sme aj horŇ°ie.

Zatiańĺ ńćo niektor√≠ oper√°tori pon√ļkaj√ļ internetov√© ponuky bez telev√≠zneho dekod√©ra, kan√°ly FAST, ktor√© vysielaj√ļ programy v Ň°pecifick√Ĺch ńćasoch ako line√°rne kan√°ly, funguj√ļ ako skutońćn√° alternat√≠va k modelu, ktor√Ĺ, s v√Ĺnimkou veńĺk√Ĺch udalost√≠, za posledn√Ĺch desaŇ• rokov stratil svoju silu.

FAST kan√°ly France TV bud√ļ dostupn√© na pripojen√Ĺch telev√≠zoroch a platform√°ch OTT.

zdroj: Cel√° obrazovka