Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Elon Musk si mysl√≠, Ňĺe autonehody s√ļ nebezpeńćnejŇ°ie ako koronav√≠rus

Elon Musk si mysl√≠, Ňĺe autonehody s√ļ nebezpeńćnejŇ°ie ako koronav√≠rus 1

Pońćas t√ĹŇĺdŇąa Elon Musk urobil titulky pomocou tweetu ‚ÄěKoronav√≠rusov√° panika je nem√Ĺ‚Äú. Teraz geni√°lny podnikateńĺ poslal pozn√°mku zamestnancom SpaceX, v ktorej uviedol, Ňĺe s v√§ńćŇ°ou pravdepodobnosŇ•ou zomr√ļ pri automobilovej nehode ako COVID-19.

Svetov√° zdravotn√≠cka organiz√°cia s viac ako 137 000 pr√≠padmi na celom svete vyhl√°sila za prepuknutie koronav√≠rusu pand√©miu. Medzit√Ĺm Musk naznańćuje, Ňĺe Coronavirus je ‚Äěnie v r√°mci 100 najv√§ńćŇ°√≠ch zdravotn√Ĺch riz√≠k v Spojen√Ĺch Ň°t√°toch. " Je zauj√≠mav√©, Ňĺe americk√Ĺ prezident Donald Trump vyhl√°sil v tejto krajine mimoriadny pr√≠pad, ktor√Ĺ by √ļńćinnejŇ°ie bojoval proti pand√©mii.

Ako uv√°dza spr√°va Buzzfeed, Musk porovnal dopravn√© nehody s chorobou, ako je COVID-19, a dokonca iŇ°iel h√°dzaŇ• ńć√≠slami, aby podporil jeho vyhl√°senie. "Rońćne je to asi 36 tis√≠c automobilov√Ĺch √ļmrt√≠ (sic), v porovnan√≠ s doterajŇ°√≠mi 36 pr√≠padmi v tomto roku pre C19," povedal Musk,

Elon Musk je kritizovan√Ĺ za to, Ňĺe berie z√°vaŇĺnosŇ• koronav√≠rusu na ńĺahk√ļ v√°hu. √öradn√≠ci v zdravotn√≠ctve, ktor√≠ hovorili so spolońćnosŇ•ou BuzzFeed, uviedli, Ňĺe nem√° zmysel porovn√°vaŇ• automobilov√© nehody s prepuknut√≠m koronav√≠rusu.

‚ÄěTento v√≠rus nie je moŇĺn√© izolovaŇ• a hoci sa s n√≠m v√§ńćŇ°ina ńĺud√≠ dar√≠ dobre, existuje ńćasŇ•, ktor√° nie je. ńĹudia z toho m√īŇĺu nakoniec zomrieŇ• a mali by sme sa zameraŇ• na pokus o obmedzenie vystavenia ńĺud√≠, ‚Äú uviedla Amesh Adalja, vedeck√° pracovn√≠ńćka Centra zdravotn√≠ctva Johns Hopkinsovej pre BuzzFeed.

Na jednej strane automobilov√Ĺ priemysel, ako je Ford a General Motors, dal pokynom zamestnancom mimo z√°vodu, aby pracovali z domu. Potom s√ļ tu zamestnanci spolońćnosti Tesla a SpaceX, ktor√≠ st√°le pracuj√ļ v s√≠dle spolońćnosti v Hawthorne v Kalifornii.

҆tvorcov√Ĺ banner javascriptu s rozmermi 340 x 296 (1)

Elon Musk vŇ°ak vo svojom e-maile uviedol, Ňĺe mu z√°leŇĺ√≠ na ‚Äězdrav√≠ zamestnancov‚Äú. Povzbudil svojich zamestnancov, aby zostali doma a ak sa c√≠tia chor√≠, postarali sa o seba.