Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Elektronick√Ĺ obchod: pozor, z√°sielky odoslan√© zo zahranińćia v√°s bud√ļ st√°Ň• o 20 % viac


Od r 1ehm j√ļla sa DPH vzŇ•ahuje na vŇ°etok tovar dovezen√Ĺ z krajiny mimo E√ö.

TakŇĺe buńŹte opatrn√≠, ak ste fan√ļŇ°ikom importovaŇ• “.

Preńć√≠tajte si tieŇĺ:
Amazon vych√°dza na vinyl s mesańćn√Ĺm boxom ‚ÄěKlub Vinyl mesiaca‚Äú

Objedn√°vate ńćasto do zahranińćia? Pozor‚Ķ

Od r 1ehm j√ļla nov√° eur√≥pska smernica vyŇĺaduje, aby sa DPH vzŇ•ahovala na vŇ°etok tovar dovezen√Ĺ z krajiny mimo Eur√≥pskej √ļnie. La Poste vykon√° coln√© odbavenie z√°sielky a ako pr√≠jemca teraz budete musieŇ• zaplatiŇ• clo a dane (vr√°tane DPH).

Pr√≠jemca je teda vyzvan√Ĺ na zaplatenie ciel, dan√≠ a n√°kladov na coln√© odbavenie na zabezpeńćenej str√°nke poŇ°ty. M√īŇĺete sa rozhodn√ļŇ• aj pre platbu priamo doruńćovateńĺovi na dobierku alebo na poŇ°te, potom vŇ°ak plat√≠ pln√° sadzba.


La Poste je zodpovedn√° za vyhotovenie coln√©ho vyhl√°senia, povinn√©ho dokumentu, ktor√Ĺ umoŇĺŇąuje dovoz tovaru a distrib√ļciu z√°sielky jej pr√≠jemcovi. V mene pr√≠jemcu tieŇĺ z√°lohuje platbu ciel a dan√≠ franc√ļzskej colnej spr√°ve. vysvetńĺuje skupina La Poste.

UpozorŇąujeme, Ňĺe dovozn√© poplatky sa vzŇ•ahuj√ļ na √ļplne vŇ°etok tovar, nov√Ĺ alebo pouŇĺit√Ĺ, bez ohńĺadu na jeho hodnotu a pouŇĺitie, ńći uŇĺ ste jednotlivec alebo profesion√°l. Bol si varovan√Ĺ.

zdroj: PoŇ°ta