Dica devolo: Querem que as vossas videoconferências tenham uma apresentação…

V√§ńćŇ°ina z nich z√°vis√≠ od videokonferencie. Forma, veńĺkosŇ• a veńĺkosŇ• softv√©rov√©ho vybavenia, ktor√© je k dispoz√≠cii, je r√īzna farebn√° Ň°k√°la. V√§ńćŇ°ina z nich obsahuje z√°kladn√© inform√°cie o fungovan√≠ syst√©mu. M√°te napr√≠klad tak√ļ veńĺk√ļ osobn√ļ potrebu, aby ste mohli okamŇĺite zasiahnuŇ•? Inform√°cie o rodine n√°jdete o Skype, mas este √© usado principmente para prop√≥sitos n√£o-profissionais. RozŇ°√≠renie spolońćnosti Microsoft o videokonferencie a poskytovanie sluŇĺieb t√≠mom VoIP chamado. O Tinychat eo Prińćom tambem oferecem a op√ß√£o de realizar facilitymente uma videoconfer√™ncia. Viac inform√°ci√≠ n√°jdete v ńćasti prepojenia na konferencie, ktor√© s√ļ s√ļńćasŇ•ou konferencie.

Aktu√°lne obr√°zky:

√Č tudo uma quest√£o de prepara√ß√£o

Pripojte sa a znova sa zapojte do dekor√°cie online a pokrańćujte v importovan√≠. NaŇ°e rady a tipy na to, ako si vybraŇ• miesto, kde sa budete stret√°vaŇ•. Evidentn√© joalharia brilhante, uma vez que esta pode causar reflexos.

Vyberte si z mnoŇĺstva videokonferenci√≠, ktor√© sa bud√ļ konaŇ•, bud√ļ rozdelen√© do r√īznych svetiel a aglomer√°ci√≠. V√§ńćŇ°ina √ļńćastn√≠kov osvedńć√≠ svoje osvedńćenie o tom, Ňĺe ńćo najviac videoz√°znamov a v√Ĺstupov m√īŇĺe maŇ• za n√°sledok vznik r√īznych situ√°ci√≠ a dekor√°ci√≠. Alternat√≠vne, ferramentas de confer√™ncia como o Teams eo Skype oferecem uma fun√ß√£o de “foco suave”, que torna o fundo difuso.

Overenie a technick√° zhoda zvukov√Ĺch a zvukov√Ĺch z√°znamov

Niekońĺko profesion√°lnych videokonferenci√≠, ktor√© potrebujete, a predovŇ°etk√Ĺm webov√ļ kameru. Jedna z najd√īleŇĺitejŇ°√≠ch integr√°lnych kv√≥t valid√°cie. ŇĹiadny entanto, alebo niektor√° z ńŹalŇ°√≠ch n√°hlavn√Ĺch s√ļprav, ako aj ostatn√© syst√©my, ktor√© m√īŇĺu maŇ• za n√°sledok sp√§tn√ļ v√§zbu od zvuku. VŇ°etky moŇĺnosti, ako zvl√°dnuŇ• videokonferencie, m√īŇĺu maŇ• jednu z nasleduj√ļcich moŇĺnost√≠ a funkci√≠:

Dica: as reuni√Ķes, especialmente as mais longas, tendem a gastar rapidamente and bateria do seu port√°til. Quando der por si, est√° √† procura do carregador enquanto a reuni√£o decorre. Odpor√ļńćame, aby ste sa dozvedeli viac o portf√≥liu videokonferenci√≠.

Overte si svoju r√ĹchlosŇ• internetu

Existuj√ļce algumas medidas t√©cnicas adicionais que devem ser tomadas para assegurar que a videoconfer√™ncia decorre sem problemas. V√§ńćŇ°ina probl√©mov m√īŇĺe naruŇ°iŇ•, naruŇ°iŇ• alebo skomplikovaŇ• zvuk, pretoŇĺe nie je moŇĺn√© preruŇ°iŇ• zvuk. V√§ńćŇ°ie mnoŇĺstvo kas√≠n, ako aj z√°kladn√© probl√©my s internetom. Asim, deve realizar um teste de velocidade da Internet no sec escrit√≥rio dom√©stico antecipadamente para verificar se a liga√ß√£o √© r√°pida o suficiente para uma reuni√£o virtual. Odpor√ļńćan√© r√Ĺchlosti prenosu a sŇ•ahovania videa s√ļ 500 kb / s a ‚Äč‚ÄčsŇ•ahovanie. ŇĹiadna beŇĺn√° skupina serverov, ktor√© by pon√ļkali viac ako 4000 kbps.

S√ļvisiace ńćl√°nky: Monitor monitora Samsung sa objav√≠ hneńŹ po trablehadores a estudantes

Internetové pripojenie k internetu

ńĆo by ste mohli urobiŇ•, aby ste z√≠skali to najlepŇ°ie z internetu? √Č aqui que entram os adapadores Powerline com funcionalidade Wi-Fi. NaŇ°e existuj√ļce a existuj√ļce prenosov√© s√ļstavy m√īŇĺu pren√°Ň°aŇ• √ļdaje z internetu do cel√©ho sveta. Ako priazniv√©: hlavn√© Wi-Fi pripojenie k internetu alebo niekońĺko tetovan√≠. K dispoz√≠cii je bezplatn√© Wi-Fi pripojenie na internet. Disponibiln√© moŇĺnosti nap√°jania s√ļ k dispoz√≠cii v r√īznych port√°loch LAN, ako aj v pr√≠pade, Ňĺe m√°te k dispoz√≠cii Ň°peci√°lne portf√≥lio. InŇ°tal√°cia a sŇ•ahovanie hudby veńĺmi r√Ĺchlo spomal√≠. Viac sp√īsobov, ako prisp√īsobiŇ• adapt√©ry – viac ako jedna nov√° s√©ria Magic do l√≠der de mercado devolo – numa s√≥ rede Powerline. To m√īŇĺe stańćiŇ• na to, aby ste z√≠skali ńćo najv√§ńćŇ°iu moŇĺn√ļ vybavenosŇ• a porty LAN a Wi-Fi, aby ste z√≠skali jaskyŇąu, aby ste si to uŇĺili, aby ste to zvl√°dli. Forma z√°Ňĺitku, sk√ļsenosŇ• s videokonferenciou a dokonalosŇ•.

Viac informácií: https://www.devolo.pt/