Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Download Pln√° bat√©ria a alarm kr√°deŇĺe Premium 5,4.9r363 Apk

Download Pln√° bat√©ria a alarm kr√°deŇĺe Premium 5,4.9r363 Apk 1

Pln√° bat√©ria a alarm kr√°deŇĺe Premium 5,4.9r363 Apk

Chr√°Ňąte svoj telef√≥n a bat√©riu Android Wear Smartwatch pred nadmern√Ĺm nab√≠jan√≠m pomocou alarmu THEFT.

T√°to aplik√°cia v√°s upozorn√≠, keńŹ je vaŇ°a bat√©ria √ļplne nabit√°. M√īŇĺete si tieŇĺ vybraŇ• √ļroveŇą nabitia bat√©rie a mnoho prisp√īsoben√≠.

‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ OZN√ĀMENIE: Ak pouŇĺ√≠vate aplik√°ciu na zab√≠janie √ļloh, pridajte t√ļto aplik√°ciu, aby ste ignorovali zoznam alebo biely zoznam. Inak aplik√°cia nebude fungovaŇ• spr√°vne.

OZN√ĀMENIE PRE JEDIN√ČHO V√Ě҆KA 7,0 POUŇĹ√ćVATELIA: Ak chcete pouŇĺ√≠vaŇ• funkcie automatick√©ho spustenia, prejdite do nastaven√≠ optimaliz√°cie bat√©rie v nastaveniach syst√©mu Android a zruŇ°te zańćiarknutie moŇĺnosti optimaliz√°cie bat√©rie pre t√ļto aplik√°ciu.

OZN√ĀMENIE PRE UŇĹ√ćVATEńĹOV XIAOMI: V bezpeńćnostn√Ĺch nastaveniach, ktor√© poskytuje predvolen√© nastavenie Xiaomi, pripojte pros√≠m aplik√°ciu na automatick√© spustenie a tieŇĺ zahrŇąte povolenia na pouŇĺ√≠vanie funkci√≠ automatick√©ho spustenia .‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ

T√°to aplik√°cia podporuje Android Wear Smartwatches !!

Alarm proti kr√°deŇĺi !!! Nerobte si starosti s t√Ĺm, aby ste svoj telef√≥n nab√≠jali bez dozoru! KeńŹ je telef√≥n odpojen√Ĺ alebo je bat√©ria √ļplne nabit√°, zaznie alarm √öpln√° bat√©ria a kr√°deŇĺ. Je to uŇĺitońćn√©, keńŹ z√°strńćka nie je niekde bl√≠zko na sedenie, takŇĺe m√īŇĺete opustiŇ• telef√≥n a vedieŇ•, Ňĺe to bude bezpeńćn√©.

Bud√≠k s nab√≠jańćkou !!! Upozorn√≠ v√°s zvukom a vibr√°ciami, keńŹ je telef√≥n √ļplne nabit√Ĺ.Zdravie, keńŹ chcete r√Ĺchlo nabiŇ• bat√©riu bez kontroly telef√≥nu kaŇĺd√ļ min√ļtu.Je skvel√©, ak nechcete nechaŇ• telef√≥n nabit√Ĺ po pripojen√≠.

Vlastnosti: – PERCENTAGE BAT√ČRIE – Hist√≥ria nab√≠jania – ńĆas nab√≠jania – Zost√°vaj√ļci ńćas do 100% – Zvukov√Ĺ a vibrańćn√Ĺ alarm po odpojen√≠ nab√≠jańćky. (Zabezpeńćenie proti kr√°deŇĺi) – Zabezpeńćenie heslom pre v√Ĺstrahu proti kr√°deŇĺi. – PouŇĺ√≠vateńĺsk√© rozhranie s jednoduch√Ĺm pouŇĺit√≠m – Spr√°va o stave aplik√°cie – vyberte vlastn√Ĺ alarm. M√īŇĺete si tieŇĺ zvoliŇ• tich√Ĺ reŇĺim. – Ovl√°danie hlasitosti alarmu. – MoŇĺnosŇ• vibr√°ci√≠. – Alarm √ļplnej bat√©rie. – MoŇĺnosŇ• Automaticky spustiŇ•. – MoŇĺnosŇ• Automaticky zapn√ļŇ•.‚Äď MoŇĺnosŇ• oznamovacej liŇ°ty. – MoŇĺnosŇ• zvukov√©ho upozornenia in√©ho zlodeja. m√īŇĺete odpojiŇ• k√°bel a zastaviŇ• budenie. – MoŇĺnosŇ• ‚ÄěNezastavovaŇ• budenie, k√Ĺm neodpoj√≠te k√°bel‚Äú. – Vypnite alarm kr√°deŇĺe, ak vŇ°etko, ńćo potrebujete, je nabitie bat√©rie √ļplne. – Funkcia extra ńćasu po √ļplnom nabit√≠. – Spustenie automatick√©ho po reŇ°tarte. moŇĺnosŇ•.‚Äď ZADARMO

ńĆO JE NEWv5.4,9- NOVINKA: Vyzv√°Ňąac√≠ t√≥n v√Ĺberu z √ļloŇĺiska zariadenia! – Opraven√Ĺ probl√©m s alarmom proti kr√°deŇĺi. – VylepŇ°enie obrazovky nastaven√≠. – P√≠sanie povolenia na ukladanie bolo pre Android odstr√°nen√© 8 a nad zariadeniami. – Niektor√© optimaliz√°cie a vylepŇ°enia. – Kontaktujte ma, aby ste mi pomohli pri preklade do vaŇ°ich jazykov.

Varovanie: Ak pouŇĺ√≠vate ńĺubovońĺn√ļ aplik√°ciu na zab√≠janie √ļloh alebo na ńćistenie beranov, pridajte t√ļto aplik√°ciu do zoznamu vyl√ļńćen√Ĺch.

Inform√°cie o aplik√°cii:N√°zov aplik√°cie: Pln√° bat√©ria a kr√°deŇĺ Alarm N√°zov balenia: com.pextor.batterychargeralarmV√Ĺvoj√°r: Arda √áUHADAROńěLUApk Md5: 63703357ac1d7f0541f23a8838ac5a55Apk VeńĺkosŇ•:4.55 MB Aktualiz√°cia v Obchode Play: 26. janu√°ra 2020 N√°zov a k√≥d prevodu: 5,4.9r363 (363)

poŇĺiadavky: 5,0+

Stiahnite si Apk

Viac informácií z obchodu Playstore