Descargar India je na 128. mieste v indexe Ookla Speedtest Global Index, chodníky za Pakistanom, Nepál APK Android

Descargar India je na 128. mieste v indexe Ookla Speedtest Global Index, chodníky za Pakistanom, Nepál
 APK Android 1

India sa v roku 2006 umiestnila na 128. Mieste Najr√ĹchlejŇ°√≠ glob√°lny index pre r√ĹchlosŇ• mobiln√©ho Ň°irokop√°smov√©ho pripojenia za mesiac janu√°r podńĺa anal√Ĺzy r√Ĺchlosti Ň°irokop√°smov√©ho pripojenia spolońćnosti Ookla. Na porovnanie, indick√≠ susedia Pakistan, Nep√°l a Sr√≠ Lanka sa umiestnili na 118, 127 a na 87. mieste.

K√Ĺm priemern√° r√ĹchlosŇ• glob√°lneho mobiln√©ho Ň°irokop√°smov√©ho sŇ•ahovania dosiahol 31,95 Mb / s, v Indii bola priemern√° r√ĹchlosŇ• sŇ•ahovania mobiln√Ĺch telef√≥nov iba 11,58 Mb / s. Podobne bola priemern√° r√ĹchlosŇ• nahr√°vania v Indii 40,51 Mbps oproti glob√°lnemu priemeru 11,32 Mbps.

Na druhej strane India dosahovala pozoruhodne lepŇ°ie v√Ĺsledky, pokiańĺ ide o fixed Ň°irok√© r√Ĺchlosti, India bola na 66. mieste, zatiańĺ ńćo Pakistan, Nep√°l a Sr√≠ Lanka na 155, 112 a 91 na druhom mieste. Priemern√° r√ĹchlosŇ• sŇ•ahovania v Indii bola 41,48 Mb / s oproti glob√°lnemu priemeru 74,32 Mb / s. Podobne bola priemern√° r√ĹchlosŇ• nahr√°vania v Indii 38,84 Mb / s oproti glob√°lnemu priemeru 40,83 Mb / s.

Je zauj√≠mav√©, Ňĺe v spr√°ve sa uv√°dza, Ňĺe zatiańĺ ńćo priemern√° r√ĹchlosŇ• sŇ•ahovania v Indii pre pevn√© Ň°irokop√°smov√© pripojenie klesla z 40,11 Mbps v decembri 2019 na 38,84 v janu√°ri 2020, jej priemern√° r√ĹchlosŇ• sŇ•ahovania z mobiln√©ho Ň°irokop√°smov√©ho pripojenia sa zv√ĹŇ°ila z 11,46 Mbps v decembri 2019 na 11,58 Mbps v janu√°ri 2020.

Glob√°lne, Spojen√© arabsk√© emir√°ty dosiahli najvyŇ°Ň°iu r√ĹchlosŇ• mobiln√©ho Ň°irokop√°smov√©ho pripojenia s priemernou r√ĹchlosŇ•ou sŇ•ahovania 87,01 Mbps a priemernou r√ĹchlosŇ•ou nahr√°vania 24,51 Mbps. Zoznamu pevn√Ĺch Ň°irokop√°smov√Ĺch r√Ĺchlost√≠ sa umiestnil na Ň°pińćke Singapur, kde priemern√° r√ĹchlosŇ• sŇ•ahovania bola 202,21 Mbps a priemern√° r√ĹchlosŇ• nahr√°vania bola 208,41 Mbps.