Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Corellium: Project Sandcastle prin√°Ň°a Android do iPhone

Hrad z piesku namiesto pieskoviska: Softv√©rov√° spolońćnosŇ• Corellium so s√≠dlom na Floride, ktor√ļ prev√°dzkuje Apple Projekt Sandcastle, ktor√Ĺ bol Ňĺalovan√Ĺ pre svoje virtu√°lne zariadenia s iOS, spustil projekt s otvoren√Ĺm zdrojov√Ĺm k√≥dom, ktor√Ĺ prin√°Ň°a Android do iPhone.

Projekt Sandcastle vznikol z myŇ°lienky opustiŇ• izolovan√ļ a zabezpeńćen√ļ oblasŇ• spolońćnosti Apple v karant√©ne a vytvoriŇ• nieńćo nov√©, ńćo bolo obmedzen√© iba vaŇ°ou vlastnou fant√°ziou. Okrem poeticky formulovan√©ho cieńĺa, spodn√Ĺ riadok projektu Sandcastle prim√°rne prin√°Ň°a zariadenia iPhone a Linux do iPhone.

SpolońćnosŇ• Corellium vid√≠ praktick√© v√Ĺhody pre v√Ĺskumn√Ĺch pracovn√≠kov v oblasti bezpeńćnosti, moŇĺnosŇ• dvojit√©ho zavedenia a zabr√°nenie elektronick√©ho odpadu. T√≠m bol nadŇ°en√Ĺ t√Ĺm, ńćo vid√≠ v√Ĺvoj√°rska komunita na z√°klade z√°kladne vytvorenej spolońćnosŇ•ou Corellium.

iPhone 7 (Plus) je podporovan√°

T√°to z√°kladŇąa je v s√ļńćasnosti obmedzen√° na dve verzie dostupn√© pre iPhone 7 a iPhone 7 Plus. V√Ĺvoj√°ri varuj√ļ, Ňĺe Android pre iPhone je skor√° beta verzia s predt√Ĺm obmedzen√Ĺmi testami. Ak√Ĺkońĺvek vplyv na v√Ĺkon bat√©rie, v√Ĺkon alebo vplyv na ńŹalŇ°ie s√ļńćasti smartf√≥nu nie je zn√°my. Pri inŇ°tal√°cii a pouŇĺ√≠van√≠ aktu√°lnej verzie buńŹte opatrn√≠. Napr√≠klad s√ļborov√Ĺ syst√©m Apple APFS m√° v s√ļńćasnosti experiment√°lnu podporu p√≠sania, ale z bezpeńćnostn√Ĺch d√īvodov je moment√°lne moŇĺn√© iba ńć√≠tanie. Nasleduj√ļca tabuńĺka ukazuje, ktor√© funkcie funguj√ļ.

Projekt Sandcastle v s√ļńćasnosti tieto funkcie podporuje Projekt Sandcastle v s√ļńćasnosti tieto funkcie podporuje (Obr√°zok: Corellium)

SpolońćnosŇ• Corellium pon√ļka projekt Sandcastle pri zostavovan√≠ syst√©mu Android a Linux, zdrojov√Ĺ k√≥d je k dispoz√≠cii na serveri GitHub. Neexistuje Ňĺiadna ofici√°lna, jednoduch√° inŇ°trukcia. K dispoz√≠cii s√ļ vŇ°ak z√°kladn√© inform√°cie o p√īvode projektu.

Nie je to prv√Ĺ Android na iPhone

Nie je to prv√Ĺkr√°t, ńćo spoluzakladatelia spolońćnosti Corellium David Wang a Chris Wade prin√°Ň°aj√ļ Android pre iPhone. Pred viac ako desiatimi rokmi dostali operańćn√Ĺ syst√©m do prev√°dzky na √ļplne prvom iPhone po viac ako roku pr√°ce. Projekt Sandcastle bol vŇ°ak vytvoren√Ĺ do jedn√©ho mesiaca.