Chrome 101: Ako blokovaŇ• kontextov√© okn√° a ruŇ°iv√© reklamy v syst√©me Android ¬ęAndroid ::

Reklamy m√īŇĺu obmedziŇ• vaŇ°e mobiln√© prehliadanie, najm√§ ak sa zdaj√ļ byŇ• odnikiańĺ nepr√≠jemn√© ako veńĺk√© rozbańĺovacie okn√° alebo bannery, ktor√© zaberaj√ļ takmer cel√ļ obrazovku. Ak to nie je dosŇ• zl√©, niektor√© reklamy sa zobrazuj√ļ ako veńĺmi hlasn√© vide√°, ktor√© m√īŇĺu obŇ•aŇĺovaŇ• ostatn√Ĺch vo vaŇ°om okol√≠. V skutońćnosti je reklama tak otravn√°, Ňĺe aj spolońćnosŇ• Google je n√ļten√° konaŇ•.

SpolońćnosŇ• Titan Tech vyvinula vlastn√Ĺ blokovańć rekl√°m a vloŇĺila ho do prehliadańća Chrome pre Android. Na rozdiel od tradińćn√Ĺch met√≥d, ktor√© priamo deaktivuj√ļ reklamy, je funkcia blokovania rekl√°m Google kompromisom a namiesto toho blokuje nepr√≠jemn√© reklamy, ako s√ļ op√≠san√° koal√≠ciou pre lepŇ°iu publicitu. Patria sem reklamy, ktor√© sa zobrazuj√ļ ako kontextov√© okn√°, veńĺk√© bannery, veńĺk√© lepiv√© reklamy, animovan√© reklamy a ńŹalŇ°ie.

Niektor√© nepr√≠jemn√© reklamy, s ktor√Ĺmi sa stretnete pri prehliadan√≠ webu. Obr√°zky z Koal√≠cie pre lepŇ°iu publicitu

PretoŇĺe iPhone pouŇĺ√≠va Safari WebKit ako chrbticu vŇ°etk√Ĺch prehliadańćov, t√°to funkcia nie je k dispoz√≠cii v prehliadańći Chrome pre iOS.Ale pre pouŇĺ√≠vateńĺov syst√©mu Android, r√°d v√°m uk√°Ňĺem, ako to funguje niŇĺŇ°ie.

Povońĺte funkcie blokovania a prehliadania rekl√°m prehliadańća Chrome

Funkcie otv√°rania automaticky otv√°ran√Ĺch okien a blokovania rekl√°m v prehliadańći Chrome by mali byŇ• v predvolenom nastaven√≠ povolen√©, takŇĺe ak pońćas prehliadania z√≠skate nepr√≠jemn√© reklamy, mus√≠te skontrolovaŇ•, ńći bola t√°to funkcia zak√°zan√°.

Ak to chcete urobiŇ•, klepnite na tlańćidlo s tromi bodkami napravo od panela s adresou v hornej ńćasti a v zobrazenej ponuke vyberte moŇĺnosŇ• ‚ÄěNastavenia‚Äú. KeńŹ sa nach√°dzate na str√°nke Nastavenia, klepnite na ‚ÄěNastavenia str√°nok‚Äú.

Chceme najprv deaktivovaŇ• kontextov√© reklamy, takŇĺe vyberte poloŇĺku Kontextov√© okno a klepnut√≠m na prep√≠nańć na nasleduj√ļcej str√°nke nakonfigurujte funkciu blokovania. Ak chcete, aby bol Chrome akt√≠vny, skontrolujte, ńći je vyp√≠nańć vypnut√Ĺ a siv√Ĺ. Klepnut√≠m na tlańćidlo Sp√§Ň• sa vr√°Ň•te nasp√§Ň• na ‚ÄěNastavenia str√°nok‚Äú a na karte ‚ÄěKontextov√© okno‚Äú by sa teraz malo zobraziŇ• ‚ÄěZamknut√©‚Äú.

Teraz mus√≠me vypn√ļŇ• zverejŇąovanie ńŹalŇ°√≠ch nepr√≠jemn√Ĺch rekl√°m. Preto klepnite na poloŇĺku ‚ÄěReklamy‚Äú v ńćasti ‚ÄěNastavenia str√°nok‚Äú a opakujte presne ten ist√Ĺ postup, aby ste zablokovali pop-up okn√° uveden√© vyŇ°Ň°ie. Po dokonńćen√≠ sa vr√°Ň•te na str√°nku ‚ÄěNastavenia str√°nok‚Äú a hneńŹ pod kartou Reklamy sa zobraz√≠ spr√°va ‚ÄěBlokovan√© viacer√© str√°nky‚Äú.

Nezab√ļdajte, Ňĺe funkcia blokovania rekl√°m v prehliadańći Chrome je rieŇ°en√≠m a nezabr√°ni zobrazovaniu vŇ°etk√Ĺch rekl√°m na navŇ°t√≠ven√Ĺch webov√Ĺch str√°nkach. To znamen√°, Ňĺe mal√© reklamy sa bud√ļ nańŹalej zobrazovaŇ• ako zvyńćajne. VńŹaka tomu bud√ļ automaticky otv√°ran√© okn√°, veńĺk√© reklamy a hlasn√© videoreklamy pońćas prehliadania bombardovaŇ• vaŇ°u obrazovku.

Chrome 101: Ako blokovaŇ• nepr√≠jemn√© kontextov√© okn√° a reklamy v syst√©me Android
Chrome 101: Ako blokovaŇ• nepr√≠jemn√© kontextov√© okn√° a reklamy v syst√©me Android

Ak je povolen√© blokovanie rekl√°m prehliadańća Chrome, pri prehliadan√≠ nebudete maŇ• tak√© nepr√≠jemn√© reklamy.

Ak chcete √ļplne odstr√°niŇ• reklamy, existuje veńĺa moŇĺnost√≠, ktor√© m√īŇĺu prehńĺad√°vanie internetu oveńĺa pohodlnejŇ°ie. Napr√≠klad internet Samsung v√°m umoŇĺŇąuje prid√°vaŇ• rozŇ°√≠renia, ktor√© √ļplne blokuj√ļ zobrazovanie rekl√°m v prehliadańći. Ak sa chcete o tejto konkr√©tnej met√≥de dozvedieŇ• viac, klepnite na niŇĺŇ°ie uveden√Ĺ odkaz.

Tituln√Ĺ obr√°zok a sn√≠mka obrazovky Amboy Manalo /