Chrome 101: Ako blokovaŇ• kontextov√© okn√° a ruŇ°iv√© reklamy v syst√©me Android ¬ęAndroid ::

Reklamy m√īŇĺu obmedziŇ• vaŇ°e mobiln√© prehliadanie, najm√§ ak nevyzeraj√ļ nikde ako nepr√≠jemn√© veńĺk√© kontextov√© okn√° alebo bannery, ktor√© zaberaj√ļ takmer cel√ļ obrazovku. Ak to nie je dosŇ• zl√©, niektor√© reklamy sa zobrazia ako veńĺmi hlasn√© vide√°, ktor√© m√īŇĺu dokonca podr√°ŇĺdiŇ• ostatn√Ĺch vo vaŇ°om okol√≠. V skutońćnosti je reklama tak otravn√°, Ňĺe aj spolońćnosŇ• Google mus√≠ konaŇ•.

Titan Tech vyvinul vlastn√Ĺ blokovańć rekl√°m a vloŇĺil ho do prehliadańća Chrome pre Android. Na rozdiel od tradińćn√Ĺch met√≥d, ktor√© priamo deaktivuj√ļ reklamy, je funkcia blokovania spolońćnosti Google kompromisom a namiesto toho blokuje nepr√≠jemn√© reklamy op√≠san√© v publik√°cii Koal√≠cia pre lepŇ°iu reklamu. Patria sem reklamy, ktor√© sa zobrazuj√ļ ako kontextov√© okn√°, veńĺk√© bannery, veńĺk√© lepiv√© reklamy, animovan√© reklamy a ńŹalŇ°ie.

Chrome 101: Ako blokovaŇ• nepr√≠jemn√© kontextov√© okn√° a reklamy v syst√©me Android

Niektor√© nepr√≠jemn√© reklamy, s ktor√Ĺmi sa stretnete pri prehliadan√≠ webu. Fotografie prostredn√≠ctvom Koal√≠cie pre lepŇ°iu reklamu

KeńŹŇĺe iPhone pouŇĺ√≠va prehliadańć Safari WebKit ako chrbticu vŇ°etk√Ĺch prehliadańćov, t√°to funkcia nie je k dispoz√≠cii v prehliadańći Chrome pre iOS. Ale pre pouŇĺ√≠vateńĺov syst√©mu Android by som rada uk√°zala, ako to funguje niŇĺŇ°ie.

Povońĺte funkcie blokovania a prehliadania rekl√°m prehliadańća Chrome

Funkcie blokovania automaticky otv√°ran√Ĺch okien a blokovania rekl√°m by mali byŇ• v predvolenom nastaven√≠ povolen√©, takŇĺe ak pońćas prehliadania z√≠skate nepr√≠jemn√© reklamy, skontrolujte, ńći je t√°to funkcia zak√°zan√°.

Ak to chcete urobiŇ•, stlańćte tlańćidlo s tromi bodkami napravo od panela s adresou v hornej ńćasti a v zobrazenej ponuke vyberte moŇĺnosŇ• ‚ÄěNastavenia‚Äú. KeńŹ ste na str√°nke Nastavenia, klepnite na ‚ÄěNastavenia webov√Ĺch str√°nok‚Äú.

Chceme najprv deaktivovaŇ• kontextov√© reklamy, takŇĺe vyberte poloŇĺku Kontextov√© okno a stlańćen√≠m prep√≠nańća na nasleduj√ļcej str√°nke nakonfigurujte funkciu blokovania. Prehliadańć Chrome by mal byŇ• akt√≠vny, aby ste sa uistili, Ňĺe je vyp√≠nańć vypnut√Ĺ a siv√Ĺ. Stlańćen√≠m tlańćidla Nasp√§Ň• sa vr√°Ň•te na str√°nku ‚ÄěNastavenia str√°nok‚Äú a na karte ‚ÄěPopup‚Äú by sa teraz malo zobraziŇ• ‚ÄěZamknut√©‚Äú.

Teraz mus√≠me zak√°zaŇ• zverejŇąovanie ńŹalŇ°√≠ch otravn√Ĺch rekl√°m, preto klepnite na ‚ÄěReklamy‚Äú v ńćasti ‚ÄěNastavenia webov√Ĺch str√°nok‚Äú a opakujte rovnak√Ĺ postup, aby ste blokovali vyskakovacie zoznamy vyŇ°Ň°ie. Po dokonńćen√≠ prejdite nasp√§Ň• na ‚ÄěNastavenia webov√Ĺch str√°nok‚Äú a hneńŹ pod kartou Reklamy sa zobraz√≠ ‚ÄěBlokovan√© viacer√© weby‚Äú.

Nezab√ļdajte, Ňĺe funkcia blokovania prehliadańća Chrome je rieŇ°en√≠m a nezabr√°ni zobrazovaniu vŇ°etk√Ĺch rekl√°m na navŇ°t√≠ven√Ĺch webov√Ĺch str√°nkach. To znamen√°, Ňĺe mal√© reklamy sa bud√ļ nańŹalej zobrazovaŇ• ako zvyńćajne. Ako uŇĺ bolo povedan√©, kontextov√© okn√°, veńĺk√© reklamy a vysok√© videoreklamy uŇĺ pri prehliadan√≠ nebud√ļ bombardovaŇ• vaŇ°u obrazovku.

Chrome 101: Ako blokovaŇ• nepr√≠jemn√© kontextov√© okn√° a reklamy v syst√©me Android
Chrome 101: Ako blokovaŇ• nepr√≠jemn√© kontextov√© okn√° a reklamy v syst√©me Android

Ak je povolen√© blokovanie rekl√°m prehliadańća Chrome, pońćas prehliadania sa v√°m nebud√ļ podobn√© nepr√≠jemn√© reklamy zobrazovaŇ•.

Ak vŇ°ak chcete √ļplne odstr√°niŇ• reklamy, existuje veńĺa moŇĺnost√≠, ktor√© m√īŇĺu prehńĺad√°vanie internetu oveńĺa pohodlnejŇ°ie. Napr√≠klad s internetom Samsung Internet m√īŇĺete prid√°vaŇ• rozŇ°√≠renia, ktor√© √ļplne blokuj√ļ zobrazovanie rekl√°m v prehliadańći. Ak sa chcete dozvedieŇ• viac o konkr√©tnej met√≥de, nezabudnite klikn√ļŇ• na odkaz niŇĺŇ°ie.

Tituln√Ĺ obr√°zok a sn√≠mka obrazovky od Amboy Manalo /