Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Call of Duty: Mobile: Nov√° aktualiz√°cia prin√°Ň°a lun√°rny festival

Call of Duty: Mobile: Nov√° aktualiz√°cia prin√°Ň°a lun√°rny festival 1

K dispoz√≠cii je nov√° aktualiz√°cia komunity pre sluŇĺbu Call of Duty: Mobile, ktor√° prin√°Ň°a nov√© podujatie Lunar Festival. T√°to nov√° udalosŇ• je prihlasovacou udalosŇ•ou, ktor√° sa kon√° do febru√°ra 9, T√°to udalosŇ• d√°va hr√°ńćom pr√≠leŇĺitosŇ• stretn√ļŇ• sa s rukami na lun√°rnom novorońćnom variante zbrane PDW-57 spolu s niekońĺk√Ĺmi ńŹalŇ°√≠mi tematick√Ĺmi poloŇĺkami. Hr√°ńći sa musia prihl√°siŇ• kaŇĺd√Ĺ deŇą pońćas celej akcie, aby chytili vŇ°etok tento v√Ĺstroj.

Okrem toho je tu nov√° udalosŇ• Crimson Dash, ktor√° je op√≠san√° ako: ‚ÄěSme sp√§Ň• s jedineńćn√Ĺm rem√≠zou len pre lun√°rny Nov√Ĺ rok a tentoraz so Serafmi (od spolońćnosti Black Ops 3 & 4) Freak Show koŇĺa oper√°tora a znańćkov√° zbraŇą, √ļtońćn√° puŇ°ka HBRa3 – Dragon Dance. Ako obvykle, v Ňĺrebovan√≠ je veńĺa ńŹalŇ°√≠ch vz√°cnych tematick√Ĺch poloŇĺiek, ktor√© nie s√ļ v dohńĺade, a nemaj√ļ karty XP ani kredity. ‚Äú

S√ļńćasŇ•ou podujatia Lunar Festival je aj podujatie V√Ĺzvy a zbierka. Toto je kolekńćn√° udalosŇ•, v ktorej hr√°ńći m√īŇĺu dokonńćiŇ• v√Ĺzvy udalost√≠, ako je beŇĺn√©, a bud√ļ maŇ• na v√Ĺber tri r√īzne typy. Tentoraz vŇ°ak okolo kaŇĺd√©ho dokonńćenia bud√ļ hr√°ńći zbieraŇ• poloŇĺky, s ktor√Ĺmi m√īŇĺu obchodovaŇ•, aby z√≠skali tematick√© poloŇĺky na t√©mu Lun√°rny Nov√Ĺ rok.

Okrem toho existuj√ļ aj ńŹalŇ°ie opravy ch√Ĺb, ktor√© zahŇēŇąaj√ļ opr√°vnenie na odstr√°nenie probl√©mu a probl√©my s heslom alebo probl√©mom s prihl√°sen√≠m. Devs urobili zmeny ajAK47 sp√§tn√©ho r√°zu rovnako. Devs sa pozreli do memov a odpovedali, Ňĺe sa usiluj√ļ aktualizovaŇ• koŇĺu arktickej rieky Oider. Devs hovorili o podvodn√≠koch a z√°kazoch. Nap√≠sali: ‚ÄěSt√°le sledujeme spr√°vy o podv√°dzan√≠, o chyb√°ch na mape alebo o ńćomkońĺvek, ńćo poruŇ°uje naŇ°e Call of Duty: Mobile Security & Enforcement. Pokrańćujte v hl√°sen√≠ t√Ĺchto hr√°ńćov v hre alebo nev√°hajte a kontaktujte n√°s priamo. ‚ÄúPozrite sa na cel√Ĺ blog tu,