Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Brut chce aplikáciu, ktorá by spojila bezplatné VOD BrutX a Brut Live


Je to pr√≠beh o n√°kladoch, ktor√© spoja kancel√°rie, person√°l a sluŇĺby Brut do jednej platformy: od okt√≥bra bude jedin√° aplik√°cia poskytovaŇ• pr√≠stup k platform√°m Brut.

Franc√ļzske m√©di√° chc√ļ racionalizovaŇ• n√°klady firmy. Nov√° aplik√°cia spoj√≠ Brut Live, BrutX a bezplatn√© m√©di√° Brut.

Multiservisn√° platforma zaloŇĺen√° na freemium

Brut sa nechce staŇ• ‚Äěstar√Ĺm m√©diom‚Äú a chce dobyŇ• medzin√°rodn√Ĺ trh. Jeho t√≠my tak zniŇĺuj√ļ n√°klady vo Franc√ļzsku a s√ļstreńŹuj√ļ zdroje na lepŇ°√≠ rozvoj v zahranińć√≠. V okt√≥bri sa tri sluŇĺby dostupn√© vo Franc√ļzsku spoja v r√°mci jednej platformy na b√°ze freemium: pr√≠stup k nim je bezplatn√Ĺ, ale obmedzen√Ĺm sp√īsobom alebo √ļplne prostredn√≠ctvom platen√©ho predplatn√©ho.

T√≠my sa tieŇĺ presun√ļ: ńćasŇ• z 350 zamestnancov platformy bude privezen√° sp√§Ň• do Franc√ļzska, do Par√≠Ňĺa. Zahranińćn√© kancel√°rie bud√ļ zruŇ°en√© najm√§ v Spojen√Ĺch Ň°t√°toch a Indii. Kancel√°ria v New Yorku vŇ°ak zost√°va: m√° 60 zamestnancov a je najv√§ńćŇ°ou kancel√°riou spolońćnosti Brut mimo Eur√≥py.

Platforma s rast√ļcimi amb√≠ciami

Videom√©di√° chc√ļ exportovaŇ• viac ako kedykońĺvek predt√Ĺm: k√Ĺm Brut je uŇĺ teraz najv√§ńćŇ°√≠m eur√≥pskym m√©diom, pred BBC je amb√≠ciou zakladateńĺov za√ļtońćiŇ• na Braz√≠liu alebo JuŇĺn√ļ Afriku. Brut m√° uŇĺ teraz 500 mili√≥nov pouŇĺ√≠vateńĺov po celom svete. ZhromaŇĺńŹovanie person√°lu vo Franc√ļzsku paradoxne zn√≠Ňĺi n√°klady, ktor√© bud√ļ venovan√© internacionaliz√°cii.

PredajŇąa bude pokrańćovaŇ• vo v√Ĺrobe lok√°lne a bude sa zaoberaŇ• marketingom na n√°rodnej √ļrovni. Brut sa chce rozv√≠jaŇ• v Afrike, kde uŇĺ p√īsob√≠ na PobreŇĺ√≠ Slonoviny, Senegale a Maroku. Na tento √ļńćel uŇĺ bolo prijat√Ĺch 150 ńĺud√≠.

Platforma m√° veńĺk√© amb√≠cie najm√§ v kine. Brut bol najm√§ spoludrŇĺiteńĺom pr√°v na filmov√Ĺ festival v Cannes s France T√©l√©visions. Bude tieŇĺ partnerom festivalu v Angoul√™me a filmov√©ho festivalu v Deauville. M√©di√° by sa dokonca chceli zapojiŇ• do festivalu Lumi√®re v Lyone.

top 5 aplik√°cie, ktor√© nebudete ńĺutovaŇ• vo svojom smartf√≥ne!

Brut chce aplikáciu, ktorá by spojila bezplatné VOD BrutX a Brut Live 1

Redakcia Clubic predstavuje svoj v√Ĺber zo svojho 5 obńĺ√ļben√© aplik√°cie t√ĹŇĺdŇąa.
ńĆ√≠taj viac

zdroj: Medi√°lna ponuka