Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Bezplatn√© Wi-Fi v ostatn√Ĺch 5.500 talianskych obc√≠: kde a ako sa pripojiŇ•

Bezplatn√© Wi-Fi v ostatn√Ĺch 5.500 talianskych obc√≠: kde a ako sa pripojiŇ• 1

Celkov√© pokrytie talianskeho √ļzemia Wi-Fi pripojenie na internet zdarma. Toto je ambici√≥zne projekt Piazza WiFi Italia, iniciat√≠va, ktor√ļ pon√ļka ministerstvo pre hospod√°rsky rozvoj hotspot zadarmo kde sa obńćania a turisti m√īŇĺu pripojiŇ• na internet. Projekt bol spusten√Ĺ uŇĺ niekońĺko rokov a je o Ňąom Pripojilo sa 2500 talianskych obc√≠, ZvyŇ°n√Ĺch 5500 bude pripojen√Ĺch v najbliŇĺŇ°√≠ch mesiacoch / rokoch vńŹaka Hovor prich√°dzaj√ļci z TIM ktor√© bud√ļ musieŇ• nainŇ°talovaŇ• hotspoty Wi-Fi na n√°mestiach a agregańćn√Ĺch centr√°ch.

Ak sa chcete pripojiŇ• Wi-Fi pripojenie na internet zdarma must stiahnite si aplik√°ciu wifi.italia.it k dispoz√≠cii na oboch Google Play Store v obchode App Store. V s√ļńćasnosti sa projekt t√Ĺka iba obc√≠ s menej ako 2.000 obyvateńĺov a v√Ĺzva, ktor√ļ vyhral TIM, sa pouŇĺ√≠va na rozŇ°√≠renie siete aj na v√§ńćŇ°ie mest√°. Cieńĺom, nie tak zahalen√Ĺm, je pon√ļknuŇ• Wi-Fi pripojenie zadarmo pre 60 mili√≥nov Talianov, Takto sa bezplatne pripoj√≠te k sieti Wi-Fi na Piazza WiFi Italia.

ńĆo je to projekt Piazza WiFi Italia

Zah√°jen√© v roku 2017 ministerstvom hospod√°rskeho rozvoja, WiFi Taliansko inovańćn√Ĺ projekt, ktor√©ho cieńĺom je pon√ļknuŇ• Wi-Fi pripojenie na internet zdarma pre obńćanov a turistov na niektor√Ĺch miestach talianskych miest prostredn√≠ctvom inŇ°tal√°cie hotspotov. Projekt je veńĺmi podobn√Ĺ iniciat√≠vam, ktor√© uŇĺ zańćali hlavn√© eur√≥pske a svetov√© krajiny.

Moment√°lne som viac ako 2500 talianskych obc√≠ ktor√≠ sa pripojili k projektu a s√ļ mal√Ĺmi mestami s menej ako 2.000 obyvateńĺov. S pridelen√≠m nov√©ho hovoru Infratel spolońćnosti Tim sa zańćala druh√° f√°za projektu: inŇ°tal√°cia hotspotov Wi-Fi vo vŇ°etk√Ĺch talianskych obciach.

Ako sa z√ļńćastniŇ• na Piazza WiFi Italia

PripojiŇ• sa k sieti Piazza WiFI Taliansko, obńćania alebo miestni spr√°vcovia sa m√īŇĺu zaregistrovaŇ• pre svoju iniciat√≠vu. Aby mesto z√≠skalo bezplatn√© hotspoty, mus√≠ podp√≠saŇ• dohodu so spolońćnosŇ•ou Infratel. Potom projekt zańćne s konfigur√°ciou, spr√°vou a √ļdrŇĺbou hotspotov Wi-Fi po dobu troch rokov. Obec mus√≠ nap√°jaŇ• iba zdroj energie.

Ako sa bezplatne pripojiҕ k Piazza WiFi Italia

na pripojiŇ• sa zadarmo na hotspoty WiFi Italia potrebn√Ĺ stiahnite si aplik√°ciu wifi.italia.it, k dispoz√≠cii zadarmo na Google Play Store a App Store. Po nainŇ°talovan√≠ aplik√°cie do smartf√≥nu sa mus√≠te prihl√°siŇ• pomocou SPID alebo sa zaregistrovaŇ• v sluŇĺbe zadan√≠m e-mailu a hesla. Po dokonńćen√≠ registr√°cie a nakonfigurovan√≠ smartf√≥nu bude pripojenie automatick√©. V r√°mci aplik√°cie bude tieŇĺ moŇĺn√© konzultovaŇ• zoznam Wi-Fi bodov v Taliansku.

Ktor√© obce sa uŇĺ pripojili k Piazza WiFi Italia

S√ļ cca 2500 obc√≠ po celom Taliansku √öńćasŇ• na Projekt Piazza WiFi Italia, Ak chcete zistiŇ•, ńći vaŇ°a obec pon√ļka aj bezplatn√© Wi-Fi, mus√≠te sa pripojiŇ• k pr√≠sluŇ°nej webovej str√°nke na webovej str√°nke venovanej iniciat√≠ve.