Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Atari oŇĺivuje raketov√© velenie: klasika doraz√≠ t√ļto jar na iOS a Android

Atari Je to jedna z spolońćnost√≠ zaoberaj√ļcich sa videohrami, ktor√° je najviac spojen√° s nostalgick√Ĺm sektorom s√ļńćasn√©ho trhu, a preto sa spolońćnosŇ• snaŇĺ√≠ oŇĺiviŇ• niektor√© z veńĺk√Ĺch klas√≠k v hist√≥rii videohier. V nadv√§znosti na to spolońćnosŇ• v posledn√Ĺch hodin√°ch ozn√°mila spustenie klasiky Riadenie rakiet pre s√ļńćasn√© mobiln√© platformy.

Veliteńĺstvo rakiet Atari 740x493 0

T√Ĺmto sp√īsobom sa klasick√© raketov√© velenie vr√°tilo k Ňĺivotu iOS a Android, zadarmo a urobil pri pr√≠leŇĺitosti 40. v√Ĺrońćia od uvedenia hry na trh, pretoŇĺe hra sa prv√Ĺkr√°t dostala na trh 1980. Vzhńĺad novej verzie hry sa snaŇĺ√≠ ńćo najviac podobaŇ• p√īvodn√©mu raketov√©mu veleniu s rovnakou hrateńĺnosŇ•ou, ktor√° tak nadchla pouŇĺ√≠vateńĺov okamihu.

Nov√° hra vŇ°ak pre konzoly nepr√≠de, ale Atari sa k nej chce pribl√≠ŇĺiŇ• ako mal√Ĺ n√°zov pre s√ļńćasn√© hry. mobiln√© platformy, aby sa dostal do obchodov Google Play a App Store, z Androidu a iOS. Atari najprv ozn√°mila, Ňĺe nov√Ĺ raketov√Ĺ pr√≠kaz bude pre uveden√© platformy k dispoz√≠cii v urńćitom okamihu toho ist√©ho na jar.

cez: Polygon