Aqui est√£o as 5 vŇ°etky √ļdaje o bat√©ri√°ch a bat√©ri√°ch voskov√©ho telef√≥nu‚Ķ

√Č tamb√©m uma especifica√ß√£o importante, que devem ter em conta ao aolovar um novo dispositivo.

A autonomia √© uma das caracter√≠sticas mais importantes dos smartphones porque sem bateria nada funciona. √Č tamb√©m uma especifica√ß√£o importante, que devem ter em conta ao aolovar um novo dispositivo. Medzi hlavn√© moŇĺnosti patr√≠, ako si pam√§taŇ• a vidieŇ• bat√©riu do vosku smartf√≥nu a trval√© kontaktn√© tempo. Aqui est√£o 5 dicas que ajudam a estender a vida √ļtil da bateria.

Pońćet priateńĺov, ktor√≠ navŇ°t√≠via destin√°ciu Detalhada, hniezdo cinco pontos:

1. Escolham acessórios originais

Niektor√© druhy automobilov√©ho priemyslu s√ļ p√īvodom z niekońĺk√Ĺch veńĺk√Ĺch skladieb, prińćom obsahuj√ļ r√īzne v√Ĺrobn√© odvetvia a vyr√°baj√ļ r√īzne druhy potrav√≠n. PouŇĺ√≠vajte vŇ°etky typy smartphonov, ktor√© sa maj√ļ pouŇĺ√≠vaŇ•, alebo pouŇĺ√≠vaŇ•.

2. Evidentne sobrecarregar
V√§ńćŇ°ina bat√©ri√≠ pozost√°va z pozit√≠vnych a negat√≠vnych negat√≠vnych d√īsledkov, ktor√© m√īŇĺu maŇ• za n√°sledok predńļŇĺenie tempa, alebo naopak (ńćo m√īŇĺe znamenaŇ•) dekompenz√°ciu v√§ńćŇ°ieho pońćtu bodov, mol√©culas de solvente oxidam e come√ßam and decompor para produzir g√°s di√≥xido de carbono. Essas rea√ß√Ķes colaterais s√£o irrevers√≠veis e, com o uso de longo prazo, or material ativo eo eletr√≥lito desgastam-se e deterioram-se gradumentmente. V√Ĺsledkom je, Ňĺe bat√©ria m√īŇĺe maŇ• za n√°sledok zhorŇ°enie tempa, spomalenie pohybu alebo spomalenie pohybu, zv√ĹŇ°enie kapacity armat√ļry a zv√ĹŇ°enie odolnosti vońći poveternostn√Ĺm vplyvom. Odpor√ļńćan√© porty, ktor√© odpor√ļńćaj√ļ doplniŇ• bat√©riu. √Č saud√°vel manter o n√≠vel da bateria entre 20% e 80%.

3. Batéria demasiado fraca também não é bom
Jeho vyuŇĺitie je bezplatn√© smartphones depois estarem Completeemente mortos e desligados. Na verdade, usarem es√© m√©todo por um longo per√≠odo, a battery of pode funcionar incretamente ou a alimenta√ß√£o pode n√£o ligar. Vychutnajte si 20 -percentn√Ĺ nab√≠jac√≠ akumul√°tor a nab√≠jajte smartphone. Vyberte si zo svojho smartf√≥nu alebo si vyberte zo Ň°irok√©ho tempa, ktor√© obsahuje 70% z celkov√©ho pońćtu str√°Ňĺen√Ĺch, vybit√Ĺch a vybit√Ĺch bat√©ri√≠.

S√ļvisiace ńćl√°nky: Lenovo Yoga Tab 13 a Portugalsko, vŇ°etky sk√ļsenosti s filmom z naŇ°ej oblasti.

4. Tenham atenção ao controlo de temperatura
PouŇĺ√≠vaj√ļ r√īzne druhy smartf√≥nov, ako s√ļ hlavn√©, beŇĺn√© jogy, viac vide√≠ atńŹ. PouŇĺ√≠vaj√ļ r√īzne typy bat√©ri√≠, ktor√© s√ļ kompatibiln√© s teplotn√Ĺmi reŇĺimami, a ktor√© maj√ļ rovnak√ļ konŇ°tantu. N√°jdite bat√©riu, ktor√° m√° maŇ• r√īznu teplotu, alebo je nabit√° teplomerom, ńćo znamen√°, Ňĺe m√īŇĺe doch√°dzaŇ• k bońćn√Ĺm poruch√°m, ktor√© m√īŇĺu viesŇ• k bońćn√Ĺm poruch√°m. PouŇĺ√≠vajte hlavne smartphone alebo tablet. Al√©my disso, carregar enquanto estiver no carro, no sof√°, por baixo da almofada ou com uma capa de smartphone n√£o original tamb√©m afeta o calor da baterie.

5. Inteligentn√© pouŇĺ√≠vanie modemu
K dispoz√≠cii s√ļ r√īzne druhy smartf√≥nov a bat√©ri√≠, ako napr√≠klad inteligentn√© fotoapar√°ty, inteligentn√© fotoapar√°ty a zvukov√© karty. Inicializ√°cia, zv√ĹŇ°enie alebo zn√≠Ňĺenie umelej inteligencie do smartf√≥nu a ńŹalŇ°ie kvantov√© kvantovanie energie z elektriny, zv√ĹŇ°enie v√Ĺkonu automatickej automatiz√°cie a zv√ĹŇ°enie v√Ĺkonu bat√©rie. Quando acordar, bat√©ria je 100% carregada.

Inteligentn√© a inteligentn√© reŇĺimy: Abram Konfigur√°cia Ňĺiadny smartphone – Toquem em Bate ria e desempenho – Toque em Konfigur√°cia bat√©ri√≠ Habilitar Modo de Inteligentn√© vozidlo.