Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Apple Watch: Zmerajte hladiny kyslíka v krvi pomocou série Watch 6

Podńĺa s√ļńćasn√Ĺch spr√°v Apple pracovaŇ• na hodinky na funkciu, pomocou ktorej je moŇĺn√© meraŇ• obsah kysl√≠ka v krvi. T√°to funkcia by vŇ°ak mala byŇ• k dispoz√≠cii najsk√īr s radom hodiniek 6 a watchOS 7 byŇ• k dispoz√≠cii.

Apple podńĺa s√ļńćasn√Ĺch spr√°v vyv√≠ja dve nov√© funkcie sledovania zameran√© na zdravie. Apple bude pravdepodobne prid√°vaŇ• funkciu na detekciu obsahu kysl√≠ka v krvi prv√Ĺkr√°t. Navrhuje to aspoŇą jeden zlomok k√≥du iOS 14.

Vyvinut√© na tento √ļńćel Apple nov√ļ zdravotn√ļ spr√°vu zaloŇĺen√ļ na meran√≠ Ňĺivotn√Ĺch funkci√≠. keńŹ Apple Watch Ak sa zist√≠ n√≠zka satur√°cia kysl√≠kom v krvi pod urńćitou prahovou hodnotou, spust√≠ sa upozornenie, ktor√© informuje uŇĺ√≠vateńĺa podobne ako aktu√°lne ozn√°menia srdcov√©ho rytmu. Hladiny kysl√≠ka v krvi medzi 95 a 100 percentami sa povaŇĺuj√ļ za zdrav√©, hladiny kysl√≠ka v krvi pod 80% m√īŇĺu viesŇ• k naruŇ°eniu funkcie srdca a mozgu. Riziko respirańćn√©ho alebo srdcov√©ho z√°stavu je beŇĺn√© po pretrv√°vaj√ļcej n√≠zkej satur√°cii kysl√≠kom v krvi.

V s√ļńćasnosti nie je jasn√©, ktor√Ĺ hardv√©r a softv√©r sa bud√ļ vyŇĺadovaŇ• na detekciu a hl√°senie kysl√≠ka v krvi. Je moŇĺn√©, Ňĺe pre nov√ļ funkciu zdravia bude nadch√°dzaj√ļca Apple Watch s√©ria 6 ńćo sa ońćak√°va na jeseŇą. Bolo by tieŇĺ moŇĺn√©, aby t√°to funkcia pracovala s WatchOS 7 pr√≠de, takŇĺe sa nemus√≠te bl√≠ŇĺiŇ• k bl√≠Ňĺiacim sa hodink√°m.

V s√ļńćasnosti sa predpoklad√°, Ňĺe origin√°l Apple Watch-Zdravie je schopn√© meraŇ• obsah kysl√≠ka v krvi pomocou integrovan√©ho monitora srdcov√©ho rytmu. Apple m√° monitor srdcov√©ho rytmu s Apple Watch s√©ria 4 prezentovan√© pridan√≠m funkci√≠ elektrokardiogramu, ale Apple Watch v tom ńćase nepon√ļkalo Ňĺiadne funkcie na meranie krvn√©ho kysl√≠ka. Apple nepracuje v√Ĺluńćne na implement√°cii novej funkcie, v s√ļŇ•aŇĺi sa rozv√≠jaj√ļ aj podobn√© ńćrty vr√°tane Fitbit.

Zdroj: engadget

reklama: Sledujte teraz Amazon poriadokPopul√°rne aj u ńćitateńĺov Areamobilu: Hodinky Oppo Watch boli predstaven√© v ńĆ√≠ne, ale mali by byŇ• dostupn√© aj na celom svete.SmartWatchSmartWatchSmartWatchSmartWatchSmartWatch

Oppo Watch: SmartWatch s OS Wear odhalili

Okrem zariaden√≠ Find X2 a Find X2 Pro predstavila spolońćnosŇ• Oppo aj svoje prv√© inteligentn√© hodinky. Dizajn sa n√°m zd√° trochu zn√°my. EKG m√īŇĺe sp√īsobiŇ• fibril√°ciu predsien√≠ cez Apple Watch byŇ• uznan√ĹSmartWatchSmartWatchSmartWatchSmartWatchSmartWatch

Apple Watch: Doktor hod√≠ Apple PoruŇ°enie patentu

Apple Watch od tohto roku pon√ļka funkciu na detekciu fibril√°cie predsien√≠. New York srdca Ň°pecialista je teraz Ňĺaluje Apple, Detekuje EKG Apple Watch nebezpeńćn√° fibril√°cia predsien√≠SmartWatchSmartWatchSmartWatchSmartWatchSmartWatch

Apple Watch: Smartwatch mohol ńćoskoro rozpoznaŇ• Parkinsona

Okrem EKG a detekcie p√°dov Apple Watch ńćoskoro bude m√īcŇ• pom√īcŇ• lieńćiŇ• aj Parkinsonovu chorobu, ako je uveden√© v patente.

sp√§Ň•

1 2 Apple Watch: Zmerajte hladiny kyslíka v krvi pomocou Watch Series 6Apple Watch: Zmerajte hladiny kyslíka v krvi pomocou série Watch 6"