Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Apple uklad√° v App Store pr√≠sne pravidl√° pre aplik√°cie s√ļvisiace s koronav√≠rusmi

Autor: Tech Desk | Naí Dillí |

Aktualizované: 15. marca 2020, 11:35:55

Apple, Apple pravidl√° obchodu s aplik√°ciami, dezinform√°cie o aplik√°ci√°ch aplik√°cie Apple Coronavirus, v√Ĺvoj√°ri Apple si m√īŇĺu pozrieŇ• 19 aplik√°ci√≠, pravidl√° pre ukladanie aplik√°ci√≠ Zańćiatkom tohto mesiaca Apple zańćal zakazovaŇ• faloŇ°n√© aplik√°cie koronav√≠rusov v boji proti dezinform√°ci√°m. (Obr√°zkov√Ĺ kredit: Bloomberg)

Apple objasnil, Ňĺe bude akceptovaŇ• iba aplik√°ciu t√Ĺkaj√ļcu sa covid-19 od ‚Äěuznan√Ĺch subjektov‚Äú. Vo vyhl√°sen√≠ uverejnenom na svojich webov√Ĺch str√°nkach pre v√Ĺvoj√°rov Apple uviedol, Ňĺe stanovuje jasn√© pravidl√° pre aplik√°cie s√ļvisiace s koronav√≠rusmi, ktor√© bud√ļ fungovaŇ• v obchode App Store.

Technick√Ĺ gigant v Cupertine v Kalifornii uviedol, Ňĺe akceptuje iba aplik√°cie s√ļvisiace s koronav√≠rusmi od ‚Äěuzn√°van√Ĺch subjektov, ako s√ļ vl√°dne organiz√°cie, mimovl√°dne organiz√°cie zameran√© na zdravie, spolońćnosti, ktor√© s√ļ hlboko uzn√°van√© v zdravotn√Ĺch ot√°zkach, a lek√°rske alebo vzdel√°vacie inŇ°tit√ļcie‚Äú. SpolońćnosŇ• tieŇĺ uviedla, Ňĺe by √ļplne vyl√ļńćila ak√ļkońĺvek aplik√°ciu zameran√ļ na z√°bavu z App Store.

Apple op√§tovne zd√īraznila, Ňĺe je pripraven√° vyńćleniŇ• rońćn√Ĺ ńćlensk√Ĺ poplatok za distrib√ļciu bezplatn√Ĺch aplik√°ci√≠ pre vybran√© skupiny, ako s√ļ ‚Äěneziskov√© organiz√°cie, akreditovan√© vzdel√°vacie inŇ°tit√ļcie a vl√°dne subjekty‚Äú.

Zańćiatkom tohto mesiaca Apple zańćal zakazovaŇ• faloŇ°n√© aplik√°cie koronav√≠rusov v boji proti dezinform√°ci√°m. CNBC hl√°sil to Apple zamietnut√© aplik√°cie od Ň°tyroch v√Ĺvoj√°rov, ktor√Ĺch aplik√°cie by zobrazovali Ň°tatistick√© √ļdaje o krajin√°ch, ktor√© potvrdili pr√≠pady aplik√°cie COVID-19. Google tieŇĺ odmietol aplik√°cie s√ļvisiace s koronav√≠rusmi z Obchodu Play od nez√°visl√Ĺch v√Ĺvoj√°rov, aby sa zabr√°nilo Ň°√≠reniu dezinform√°ci√≠.

Express Tech je teraz na telegrame. Kliknut√≠m sem sa pripoj√≠te k n√°Ň°mu kan√°lu (@expresstechnology) a budete informovan√≠ o najnovŇ°√≠ch technick√Ĺch spr√°vach

V skutońćnosti cel√Ĺ technick√Ĺ priemysel rob√≠ nieńćo pre to, aby zabr√°nil Ň°√≠reniu dezinform√°ci√≠ o koronav√≠ruse online. Zakladateńĺ a gener√°lny riaditeńĺ spolońćnosti FacebookMark Zuckerberg minul√Ĺ t√ĹŇĺdeŇą uviedol, Ňĺe jeho t√≠m je ‚Äězameran√Ĺ na zabezpeńćenie toho, aby mal kaŇĺd√Ĺ pr√≠stup k d√īveryhodn√Ĺm a presn√Ĺm inform√°ci√°m.‚Äú Medzit√Ĺm Amazon uviedol, Ňĺe odstr√°nil viac ako 1 mili√≥nov produktov na zav√°dzaj√ļce tvrdenia alebo na cenov√© dr√°Ňĺkovanie uprostred nov√©ho ohniska koronav√≠rusu. Twitter, medzit√Ĺm vyhl√°sil, Ňĺe sa snaŇĺ√≠ ‚Äězv√ĹŇ°iŇ• a rozŇ°√≠riŇ• autoritat√≠vne inform√°cie o zdrav√≠ v najv√§ńćŇ°ej moŇĺnej miere‚Äú.

Nov√Ĺ koronav√≠rus, zn√°my tieŇĺ ako COVID-19, sa Ň°√≠ri ako poŇĺiar. Pand√©mia koronav√≠rusov je postihnut√° v√§ńćŇ°inou kraj√≠n vr√°tane Indie. Pr√≠pady koronav√≠rusu preŇ°li v ńćase p√≠sania spr√°vy glob√°lne 156 745 pr√≠padmi.

ūüď£ Indian Express je teraz na telegrame. Kliknut√≠m sem sa pripoj√≠te k n√°Ň°mu kan√°lu (@indianexpress) a budete informovan√≠ o najnovŇ°√≠ch titulkoch

Pre vŇ°etky najnovŇ°ie technologick√© novinky si stiahnite aplik√°ciu Indian Express.

¬© IE Online medi√°lne sluŇĺby Pvt Ltd