Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Apple Práca na pridaní hladiny kyslíka v krvi Apple Watch

Apple Watch  séria 5

Vyzer√° ako Apple Watch'Zdravie schopnosti sa zv√ĹŇ°ia s tohtorońćn√Ĺm modelom, ako nov√© podrobnosti n√°jdete v √ļtrŇĺku k√≥du pre iOS 14 Apple pracuje na pridan√≠ schopnosti detegovaŇ• hladinu kysl√≠ka v krvi na nositeńĺnom zariaden√≠.

S touto novou schopnosŇ•ou detegovaŇ• hladinu kysl√≠ka v krvi Apple Watch by mal byŇ• schopn√Ĺ informovaŇ• pouŇĺ√≠vateńĺa pomocou upozornenia na n√≠zku hladinu kysl√≠ka v krvi. Poznanie t√Ĺchto inform√°ci√≠ m√īŇĺe byŇ• rozhoduj√ļce pri zniŇĺovan√≠ respirańćn√©ho alebo srdcov√©ho z√°stavu. Bude to podobn√© tomu, ako uŇĺ hodinky m√īŇĺu odosielaŇ• ozn√°menia o srdcovej frekvencii.

Aj keńŹ k√≥d navrhuj√ļci pridanie funkcie na monitorovanie hladiny kysl√≠ka v krvi sa naŇ°iel v syst√©me iOS 14, st√°le nie je jasn√©, ak√Ĺ typ hardv√©ru bude potrebn√Ĺ pre t√ļto funkciu. Je to nieńćo, ńćo sa d√° pridaŇ• k aktu√°lnemu Apple Watch modely s aktualiz√°ciou softv√©ru alebo t√°to funkcia bude dostupn√° v√Ĺluńćne na Apple Watch s√©ria 6, ktor√° sa m√° uvońĺniŇ• koncom tohto roka.

9to5Mac, ktor√Ĺ videl k√≥d iOS 14 √ļryvok obsahuj√ļci podrobnosti o detekcii hlad√≠n kysl√≠ka v krvi poznamen√°va, Ňĺe schopnosŇ• meraŇ• hladinu kysl√≠ka v krvi je s√ļńćasŇ•ou AppleHardv√©r monitora srdcovej frekvencie od origin√°lu Apple Watch,

vŇ°etko Apple Hodinky vydan√© odvtedy mali t√ļto schopnosŇ• Apple nikdy to nevyuŇĺili na √ļrovni softv√©ru. Ak je to tak, mohli by sme sa na to pozeraŇ• Apple pridanie tejto novej funkcie t√Ĺkaj√ļcej sa zdravia do posledn√Ĺch modelov s technol√≥giou watchOS 7,

Spolu so zaveden√≠m funkcie detekcie hladiny kysl√≠ka v krvi, Apple tieŇĺ pracuje na zlepŇ°en√≠ funkńćnosti EKG, ktor√Ĺ je k dispoz√≠cii na Apple Watch s√©ria 4 a s√©ria 5, SpolońćnosŇ• pracuje na rieŇ°en√≠ probl√©mu EKG, ktor√Ĺ vy√ļstil do nepresvedńćiv√Ĺch hodn√īt EKG, keńŹ sa srdcov√° frekvencia merala medzi 100 a 120 tepmi za min√ļtu. V bl√≠zkej bud√ļcnosti bude aplik√°cia EKG schopn√° poskytn√ļŇ• presvedńćiv√© v√Ĺsledky aj pri t√Ĺchto odńć√≠taniach srdca.