Apple: MFi programy rozŇ°√≠ren√© o niektor√© adapt√©ry

Apple ozn√°mil jedenrozŇ°√≠renie programu MFi, ńćo v√°m umoŇĺŇąuje pouŇĺ√≠vaŇ• kompatibiln√© pr√≠sluŇ°enstvo pre komerńćne dostupn√© mobiln√© zariadenia. Zaveden√° inov√°cia d√°va spolońćnostiam moŇĺnosŇ• poŇĺiadaŇ• certifik√°cie aj pre adapt√©ry Lightning s technol√≥giou PoE.

Nezabudnite na certifikańćn√Ĺ program MFi je syst√©m vytvoren√Ĺ spolońćnosŇ•ou Apple overiŇ• a zaruńćiŇ• kompatibilitu produktov tret√≠ch str√°n (napr√≠klad k√°ble alebo bat√©rie) s iPhone, iPad a iPod.

Apple: MFi programy rozŇ°√≠ren√© o niektor√© adapt√©ry 1

ńĆlenovia programu boli informovan√≠ o zmen√°ch, ktor√© sa spolońćnosŇ• rozhodla vykonaŇ•, a medzi zaveden√Ĺmi inov√°ciami nach√°dzame pr√≠leŇĺitosŇ• poŇĺiadaŇ• certifik√°cia aj pre adapt√©ry Lightning a Ethernet, V skutońćnosti je nap√°jac√≠ adapt√©r Belking Ethernet + s konektorom Lightning jedin√Ĺm produktom v kateg√≥rii s certifik√°ciou, ktor√Ĺ je moment√°lne k dispoz√≠cii na webe. Apple,

Povolenie vydan√© domom pre Cupertino tieŇĺ zahŇēŇąa adapt√©ry, ktor√© podporuj√ļ technol√≥giu PoE, (Power over Ethernet), ktor√Ĺ v√°m umoŇĺŇąuje nap√°jaŇ• zariadenia pomocou rovnak√©ho k√°bla, ktor√Ĺ ich prip√°ja k sieti Ethernet. V takom pr√≠pade m√īŇĺu pouŇĺ√≠vatelia nab√≠jaŇ• zariadenie iOS priamo prostredn√≠ctvom dostupn√©ho ethernetov√©ho k√°bla.

Pr√°ve teraz, Zd√° sa, Ňĺe spolońćnosŇ• uvaŇĺuje o certifik√°cii MFi pre audio adapt√©ry s portom USB-C, V tejto s√ļvislosti spolońćnosŇ• Anker uviedla zvukov√Ĺ adapt√©r Made for iPhone, ktor√Ĺ umoŇĺŇąuje pouŇĺ√≠vateńĺom MacBook, iPad Pro a pouŇĺ√≠vateńĺom Windows Pońć√≠tańć, ktor√Ĺ v√°m umoŇĺn√≠ pripojiŇ• sl√ļchadl√° s portom USB-C.