Análise Drone YUE SG901 com 4K Ultra HD Camera (CUPÃO DESCONTO)

O SG901 Drone a poloprofesion√°lne drony s grav√≠rovan√≠m sn√≠mok, ktor√© s√ļ k dispoz√≠cii vo 4 kB a s√ļ k dispoz√≠cii v softv√©rov√Ĺch doplnkoch.

Agora que começamos a desconfinar lentamente, a perspetiva de poder voar por aí, torna-se mais real se recorrermos a tecnologia. O fator chave do Drone de que vamos falar hoje é o seu preço, e isso não quer dizer que seja mau. Muito pelo contrário.

O Dron SG901 √© um dron poloprofesion√°lne que pode gravar images a√©reas establishmentilizadas em 4k Ide o opakuj√ļce sa softv√©rov√© ‚Äč‚Äčz√°ujmy. Hoje, para alem de analisar o Dron SG901 Tempo para partharhar uma promo√ß√£o interessante! Vamos conhecer este RC Quadcopter um pouco melhor antes de vos dar o link para a loja!

Este dron SG901 inteligentn√© vybavenie s komplexn√Ĺmi funkciami, ktor√© sp√°jaj√ļ tok fluxo, integruj√ļ z√°ruku v√īne a presnosti. Viac ako 1080 pixelov je k dispoz√≠cii pre vŇ°etky prenosy a prenosy v skutońćnom Wifi FPV, vŇ°etky vide√° / fotografie, obr√°zky Nasledujte ma a pokrańćujte v odosielan√≠ fotografi√≠. 18-min√ļtov√° r√ĹchlosŇ• v√īne, proporcionalita a intenzita z√°Ňĺitku, ktor√° predstavuje ide√°lnu paraŇ°utistick√ļ a dospel√ļ osobu.

Comecemos provavelmente com o fator mais importante num dron de fotografia a√©rea – a sua c√Ęmara. O Dron SG901 vŇ°etko, ńćo je moŇĺn√©, HD 1080P – 1080p rozl√≠Ň°enie starŇ°ej gener√°cie s rozl√≠Ň°en√≠m 90 stupŇąov, ktor√© pon√ļka skvel√© z√°bery, ktor√© maj√ļ veńĺa sk√ļsenost√≠.

Sytema de posicionamento de fluxo óptico

A posi√ß√£o do fluxo √≥ptico √© montada on dire√ß√£o horizontal ea press√£o do ar √© ajustada a uma v√ĹŇ°ka nadmorsk√° v√ĹŇ°ka pre garantir um v√īo est√°vel, tornando a imagem mais clara.

Modo v√īo de Traject√≥ria

Povolen√© pouŇĺ√≠vanie a ovl√°danie rozhrania APP, napr. Dron SG901 voar√° ao longo da trajet√≥ria tra√ßada desde a posi√ß√£o atual.

Nasleduj ma

Nasleduje alebo v√°s bude nasledovaŇ• nasleduj√ļca fotografia, ktor√° sa bude t√ĹkaŇ• bezpilotn√©ho lietadla SG901. V√§ńćŇ°ina sn√≠mok zaregistrovan√Ĺch dronov sa bude l√≠Ň°iŇ• od ostatn√Ĺch sn√≠mok a sn√≠mok.

Príkazy na gestá

Funguje to ńćasto ako front√°lna kamera, ńćo znamen√°, Ňĺe sa to znova zmen√≠ a tak sa to stane, Ňĺe to bude fungovaŇ•. Dron SG901. ńéalŇ°ie fotografie m√īŇĺete vidieŇ• na nasleduj√ļcich obr√°zkoch: Boxov√© gest√° alebo Palmov√© gest√°.

Modo de Controlo

Existem 3 reŇĺimy ovl√°dania, vr√°tane joysticku, mod√©ho ovl√°dania a zisŇ•ovania pohybu, ako je to moŇĺn√©, pokiańĺ ide o pohyb, ktor√Ĺ je flexibiln√Ĺ a flexibiln√Ĺ.

Dlhá batéria

Dizajnov√° a modul√°rna bat√©ria n√°hradn√Ĺch automobilov. Bat√©ria s dlhou ŇĺivotnosŇ•ou, ktor√° m√° hustotu energie, bude trvaŇ• 18 min√ļt.

S√ļvisiace ńćl√°nky: ESPIRARE MAX a ESPIRARE ION m√īŇĺu maŇ• aj ńŹalŇ°ie technol√≥gie. Odstr√°nenie √ļńćinku 99,95% z alergick√Ĺch reakci√≠

҆pecifick√° kvadrokopt√©ra SG901 RC

 • Model: SG901
 • Cor preta
 • Hlavn√Ĺ materi√°l: komponenty pl√°sticos e eletr√≥nicos
 • Maxim√°lna r√ĹchlosŇ•: 18 min√ļt
 • Alcance remoto m√°xima: asi 100 m
 • Bat√©ria dron: 3.7V 2200mAh bat√©ria (vr√°tane)
 • Tempo de carregamento: 4 horas
 • Motor: Motor escovado
 • Bat√©rie s diańĺkov√Ĺm ovl√°dan√≠m: bat√©ria AA de 4 * 10,5 V (vr√°tane)
 • Frekvencia remota: 20,4 GHz
 • Ovl√°danie: Sim (syst√©m Android a iOS k dispoz√≠cii)
 • Vzdialen√° vzdialenosŇ• od siete Wi -Fi: 100 m (stredn√° interferencia)

C√Ęmara frontal:

 • Pomal√Ĺ v√Ĺkon: 90 gramov
 • Priemern√° hmotnosŇ•: 120 gramov
 • Taxa de quadros: 20 sn√≠mok za sekundu
 • Distancia √ļdajov: 1-3 metro
 • Rozl√≠Ň°enie fotografi√≠ / vide√≠: 1920 * 1080P

C√Ęmara niŇĺŇ°√≠:

 • Rozl√≠Ň°enie fotografi√≠ / videa: 1280 * 720P
 • Dron Tamanho do: 32 * 23 * 7,5 cm (desdobrado); 15 * 9 * 7,5 cm (dobrado)
 • Peso do Drone: 211,3 g
 • Idade: 14+

O Dron SG901 j√° custou 103,93 ‚ā¨ a viac, viac peŇąaz√≠ pod X. Se procuravam um dron fotografia, ktor√° obsahuje relat√≠vne veńĺk√© mnoŇĺstvo fotografi√≠, ktor√© s√ļ v rozl√≠Ň°en√≠ 4K, o Dron SG901 √© uma √≥tima op√ß√£o tendo em conta que pode ser vosso por apenas ‚ā¨ EUR 62,24 ‚ā¨ AO USAR O CUP√ÉO “RC5OFF “

҆pecifik√°cia:

 • Tempo de voo: zhruba 16-18 min√ļt
 • Peso: 209 g
 • Tempo de carregamento: cerca de 4 horas
 • Senzor tlaku: konfigur√°cia altura
 • Diańĺkov√© ovl√°danie: 100 metrov (interferenńćn√© a Ňĺiv√© prek√°Ňĺky)
 • Parametre konfigur√°cie obrazu: 4K
 • Bat√©ria do dronu: 3,7 V 2200 mAh
 • Pripojenie k sieti Wi -Fi: 100 metrov (ruŇ°iv√© a ruŇ°iv√©)
 • Ruńćn√© ruńćn√© ovl√°danie: 1-3m
 • Rozl√≠Ň°enie videa (predn√° kamera): 1080P (1920x1080P) 4K (SD1920x1080P / HD: 2048x1080P)
 • Rozl√≠Ň°enie fotografie (s voliteńĺn√Ĺm rozl√≠Ň°en√≠m pre baixo): 1080P (1280x720P) 4K (4096x3072P)
 • Sn√≠mkov√° frekvencia (voliteńĺn√° pre baixo): 50 fps
 • Rozl√≠Ň°enie fotky (predn√° kamera) 4K: 4096Px3072P
 • Frekvencia: 2,4 GHz
 • Tamanho do Ň°tvorkolky: 36x32x7,5cm (desdobrado) 15x9x7,5cm (dobrado)
 • Rozl√≠Ň°enie videa (voliteńĺn√© pre baixo): 1280x720P
 • Carregamento USB: 5V

Na Caixa:

1 x quadc√≥ptero RC, 1 x transmisor, 1 x bat√©ria, 1 x diańĺkov√Ĺ ovl√°dańć diańĺkov√©ho ovl√°dańća (par), 1 x cabo de carregamento USB, 4 x h√©lices, 4 x tampa da h√©lice, 1 x chave de fenda, 1 x manu√°l.

Veredito

O √ļnico defeito que podemos apontar ao SG901 Drone and aus√™ncia of uma foundiliza√ß√£o of imageemages of tornar desafiante gravar videos to longos de alta qualidade. Objekty, ktor√© s√ļ predmetom z√°ujmu, m√īŇĺu maŇ• za n√°sledok zachytenie sn√≠mok kvalitn√Ĺch sn√≠mok a osvedńćen√≠ o najnovŇ°ej perspekt√≠ve vos rodeia de uma nova perspectiva o SG901 Drone √© uma op√ß√£o acess√≠vel e recomendada. O SG901 Drone pode ser vosso por EUR 82,83 ‚ā¨ Nesta loja online da nossa confian√ßa.