Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Americk√° arm√°da chce hry Devs, aby pomohla vybudovaŇ• bojov√© lietadl√° AI

Americk√° arm√°da chce hry Devs, aby pomohla vybudovaŇ• bojov√© lietadl√° AI 1

Americk√° arm√°da je jednou z veńĺk√Ĺch s√≠l na svete, ktor√° v posledn√Ĺch rokoch experimentuje s umelou inteligenciou. Ned√°vno oslovili v√Ĺvoj√°rov hier, aby im pomohli vybudovaŇ• algoritmus AI, ktor√Ĺ im pom√īŇĺe automatizovaŇ• st√≠hańćky v leteck√Ĺch bitk√°ch.

Podńĺa novej spr√°vy Agent√ļra pre obrann√© a v√Ĺskumn√© projekty (DARPA) z roku 2006 USA chc√ļ v√Ĺvoj√°rov hier, aby im pomohli vytvoriŇ• algoritmus AI, ktor√Ĺ by riadil bojov√© pr√ļdy, Americk√° arm√°da chce implementovaŇ• algoritmus AI do programu Pentagon Air Combat Evolution (ACE).

Hlavn√Ĺm cieńĺom algoritmu by teraz malo byŇ• riadenie pohybu bojov√Ĺch lietadiel, aby sa piloti bojov√Ĺch lietadiel mohli s√ļstrediŇ• na d√īleŇĺitejŇ°ie √ļlohy. Predt√Ĺm, ako algoritmus m√īŇĺe prevziaŇ• kontrolu nad pr√ļdom v skutońćn√Ĺch bitk√°ch, musia piloti bojovn√≠kov d√īverovaŇ• AI pri riaden√≠ pr√ļdov.

Podplukovn√≠k Dan Javorsek, tieŇĺ zn√°my ako ‚ÄěZviera‚Äú v jednotke, povedal: ‚ÄěAby vŇ°ak tento t√≠m AI-ńćlovek mohol fungovaŇ•, ńĺudsk√Ĺ pilot mus√≠ byŇ• schopn√Ĺ d√īverovaŇ• AI pri zvl√°dan√≠ taktick√Ĺch √ļloh v r√°mci vzduŇ°n√©ho boja – ako je s√ļboj. A tu je potreba spońĺahliv√Ĺch algoritmov AI dogfighting: piloti veria veciam, ktor√© funguj√ļ. ‚Äú

Aby sa pomohlo vybudovaŇ• d√īveru pilotov, program ACE bude testovaŇ• algoritmus v bl√≠zkych leteck√Ĺch bojoch. Tieto kr√°tke leteck√© bitky s√ļ zn√°me ako ‚Äěbojov√© z√°pasy‚Äú, o ktor√Ĺch sa zmienil plukovn√≠k Javorsek.

ACE sa bude spońćiatku zameriavaŇ• na vysokor√Ĺchlostn√© boje pretoŇĺe zahŇēŇąa jasn√© ciele a vypońć√≠tateńĺn√© v√Ĺsledky. DARPA v s√ļńćasnosti hńĺad√° v√Ĺvoj√°rov hier na mnoh√Ĺch univerzit√°ch a podnikoch, aby im pomohla vyvin√ļŇ• algoritmus.

V s√ļńćasnosti DARPA testuje algoritmus v simulovan√Ĺch bitk√°ch. Akon√°hle algoritmus preuk√°Ňĺe svoj potenci√°l na ovl√°danie skutońćn√Ĺch pr√ļdov, bud√ļ integrovan√© do skutońćn√Ĺch bojov√Ĺch pr√ļdov.