Amazon vykreslenie straŇ°idelnej ‚Äěn√°stennej Alexy na ovl√°danie cel√©ho v√°Ň°ho domu‚Äú ako HAL 9000

AMAZON √ļdajne pracuje na tajnom n√°stennom zariaden√≠ Alexa, ktor√© by mohlo ovl√°daŇ• dom√°cnosti uŇĺ√≠vateńĺov.

Hovor√≠ sa, Ňĺe na √ļdajn√Ĺch technol√≥gi√°ch sa pracuje Amazonhardv√©rov√° div√≠zia Lab126.

Podńĺa agent√ļry Bloomberg osoba v spolońćnosti uviedla, Ňĺe zariadenie je n√°stenn√Ĺ tablet, ktor√Ĺ je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• na ovl√°danie inteligentnej dom√°cnosti.

Zdroj si Ňĺelal zostaŇ• v anonymite, ale poskytol kńĺ√ļńćov√© inform√°cie o rumorovanom produkte.

Povedali, Ňĺe je to ako tableta, ktor√° m√īŇĺe byŇ• k dispoz√≠cii v jednej alebo dvoch veńĺkostiach.

Veńĺkosti sa m√īŇĺu pohybovaŇ• od 10 do 13 palcov.

Zdroj tieŇĺ tvrdil, Ňĺe v√Ĺrobok by mohol byŇ• uveden√Ĺ na trh do konca roku 2022.

Ceny boli dokonca navrhnut√© tak, Ňĺe pri menŇ°om zariaden√≠ bolo uveden√Ĺch 200 dol√°rov (140 libier) a pri v√§ńćŇ°om 250 dol√°rov (180 libier).

Popis zariadenia znie podobne ako n√°stenn√Ĺ drŇĺiak Amazon Inteligentn√Ĺ reproduktor Echo Show, ktor√Ĺ je uŇĺ obńĺ√ļben√Ĺ pre svoje displeje.

Zd√° sa, Ňĺe pouŇĺ√≠vatelia m√īŇĺu naprogramovaŇ• zariadenie tak, aby ovl√°dalo svoj domov a d√°valo mu pr√≠kazy, rovnako ako m√īŇĺete Alexa poŇĺiadaŇ•, aby nieńćo robil.

Niektor√≠ Amazon reproduktory uŇĺ ovl√°daj√ļ inteligentn√© dom√°ce produkty, ako s√ļ svetl√°.

Priaznivcom nesl√°vne zn√°meho filmu ‚Äě2001: Vesm√≠rna odysea‚Äú zo 60. rokov moŇĺno pripomenie postavu HAL 9000 AI, ktor√° sa pouŇĺ√≠va na ovl√°danie fikt√≠vnej vesm√≠rnej lode.

To neznamen√°, Ňĺe sa to hovor√≠ Amazon zariadenie by niekedy z√°vadu podobn√Ĺm sp√īsobom.

Amazon zatiańĺ ofici√°lne nehovor√≠ o tomto n√°stennom produkte AI.

Siahli sme po Amazon za potvrdenie zisten√≠ agent√ļry Bloomberg, ale nekomentuje f√°my ani Ň°pekul√°cie.

Tajn√Ĺ k√≥d Alexa, ktor√Ĺ odblokuje ‚Äěsuper‚Äú reŇĺim

V in√Ĺch spr√°vach m√īŇĺu prudk√© teploty zn√≠ŇĺiŇ• ŇĺivotnosŇ• bat√©rie a dokonca sp√īsobiŇ• vypnutie telef√≥nu.

WhatsApp musel odloŇĺiŇ• svoj kontroverzn√Ĺ term√≠n na to, aby pouŇĺ√≠vatelia prijali nov√© zmluvn√© podmienky.

Pr√≠sluŇ°n√≠ experti upozornili na podvodn√© e -maily s tvrden√≠m, Ňĺe pr√≠jemca bol vybran√Ĺ na prijatie vakc√≠ny proti koronav√≠rusu.

Plat√≠me za vaŇ°e pr√≠behy! M√°te pr√≠beh pre NaŇ°√≠m cieńĺom je byŇ• vaŇ°√≠m t√≠m techniky a vedy? PoŇ°lite n√°m e-mail na adresu