Amazon ‚Äětajn√© vytv√°ranie virtu√°lnej meny, ktor√° bude s√ļperiŇ• s bitcoinmi‚Äú pre s√ļkromn√© ‚Äč‚Äčonline n√°kupy

AMAZON pracuje na novej virtu√°lnej mene, ktor√ļ by pouŇĺ√≠vatelia mohli min√ļŇ• na svojich platform√°ch.

Vypl√Ĺva to z inzer√°tov, ktor√© spolońćnosŇ• zverejnila pre svoju div√≠ziu ‚ÄěDigital and Emerging Payments (DEP)‚Äú.

Reklamy to ukazuj√ļ Amazon pr√°ve vyv√≠ja syst√©m, ktor√Ĺ z√°kazn√≠kom umoŇĺn√≠ ‚ÄěpreviesŇ• hotovosŇ• na digit√°lnu menu‚Äú.

Znamen√° to, Ňĺe virtu√°lne peniaze je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• na n√°kupy a sluŇĺby ako Prime Video.

Podńĺa Tech Radar boli pracovn√© inzer√°ty odstr√°nen√©.

To vŇ°ak novin√°rom nezabr√°nilo odhaliŇ•, Ňĺe projekt sa pl√°nuje zańćaŇ• najsk√īr v Mexiku.

Ak sa virtu√°lne peniaze stan√ļ obńĺ√ļben√Ĺmi, m√īŇĺu byŇ• rozŇ°√≠ren√© na ńŹalŇ°ie trhy.

Cel√Ĺ projekt je zahalen√Ĺ r√ļŇ°kom tajomstva a Amazon nevyjadril verejn√© stanovisko k navrhovan√©mu syst√©mu digit√°lnej meny.

To znamen√°, Ňĺe podrobnosti pravdepodobne zostan√ļ do tej doby veńĺmi vz√°cne Amazon chce odhaliŇ• viac.

T√°to spr√°va nasleduje po Teslovi Elona Muska, ktor√Ĺ ozn√°mil $10,5 miliardy invest√≠ci√≠ do bitco√≠nov.

Bitcoin je √ļdajne najzn√°mejŇ°ou kryptomenou na svete a jeho popularita st√°le rastie.

Facebook pribliŇĺne od roku 2019 pracuje aj na vlastnom digit√°lnom platobnom syst√©me.

Podńĺa in√Ĺch m√©di√≠ vrahovia akceptuj√ļ kryptomeny ako bitcoin, aby p√°chali zlońćiny.

Jeff Bezos konńć√≠ vo funkcii gener√°lneho riaditeńĺa Amazon.

A √ļradn√≠kom pre reklamn√© Ň°tandardy vo Veńĺkej Brit√°nii bolo influencerom povedan√©, aby neprid√°vali do rekl√°m na soci√°lne siete zav√°dzaj√ļce filtre.

Ak√Ĺ je v√°Ň° n√°zor na bitcoin? Dajte n√°m vedieŇ• v koment√°roch …

Plat√≠me za vaŇ°e pr√≠behy! M√°te pr√≠beh pre NaŇ°√≠m cieńĺom je byŇ• vaŇ°√≠m t√≠m techniky a vedy? PoŇ°lite n√°m e-mail na adresu