Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Amazon inteligentn√© telev√≠zory neexistuj√ļ z d√īvodu √ļdajnej zmluvy o Android TV

Nemus√≠ to byŇ• tak√© vŇ°adepr√≠tomn√© ako origin√°l smartf√≥nu, najm√§ na nestabilnom telev√≠znom trhu, ale Android TV m√° nepochybne na trhu s inteligentnou telev√≠ziou lev√≠ podiel. To nie je √ļplne prekvapuj√ļce vzhńĺadom na r√īzne formy, ktor√© pouŇĺ√≠va platforma Google, od hardv√©rov√Ĺch kńĺ√ļńćov aŇĺ po skutońćn√© telev√≠zory. Nie je to jedin√° moŇĺnosŇ• na trhu, samozrejme, ale v segmente telev√≠zie prekvapivo ch√Ĺba jeden dlhodob√Ĺ s√ļper. AmazonPoŇĺiarna telev√≠zia nedok√°zala prer√°sŇ• svoje dongle a set-top box formy a zdroje hovoria, Ňĺe je to kv√īli pochybnej taktike spolońćnosti Google.

Nie je to tak Amazon nechce byŇ• na v√§ńćŇ°√≠ch obrazovk√°ch. Sakra, pravdepodobne to chce byŇ• vŇ°ade, ako je to moŇĺn√©. Probl√©m je v tom, Ňĺe v√Ĺrobcovia telev√≠znych programov neprich√°dzaj√ļ k inŇ°tal√°cii platformy Fire TV so syst√©mom Android na svojich telev√≠zoroch a Ňĺe podńĺa inform√°ci√≠ zasv√§ten√Ĺch priemyseln√Ĺm odvetviam je to kv√īli zmluv√°m so spolońćnosŇ•ou Google, ktor√© im br√°nia v tom, aby tak urobili, ak dokonca chc√ļ maŇ• Android TV v√ībec.

Jadrom tohto zdanlivo protikonkurenńćn√©ho postupu je z√°v√§zok o kompatibilite syst√©mu Android, ktor√Ĺ je rovnakou sadou pravidiel, ktor√© spolońćnosŇ• Google √ļńćinne pouŇĺ√≠va na prevenciu syst√©mu Android v syst√©me smartphones od fragment√°cie do stovky r√īznych pr√≠chut√≠. V skratke, v√Ĺrobcovia OEM musia tieto pravidl√° dodrŇĺiavaŇ•, ak chc√ļ, aby ich zariadenia boli certifikovan√© na dod√°vku Google Play Store, A keńŹŇĺe spolońćnosŇ• Huawei zisŇ•uje tvrdo, t√°to technicky voliteńĺn√° s√ļńćasŇ• syst√©mu Android je skutońćne d√īleŇĺit√° pre √ļspech zariadenia v maloobchode, a to aj v telev√≠zoroch.

T√°to dohoda o kompatibilite vŇ°ak obsahuje osobitn√© ustanovenia pre Android TV, ustanovenia, ktor√© hovoria v√Ĺrobcom, Ňĺe nem√īŇĺu vyr√°baŇ• zariadenia na z√°klade rozvetven√Ĺch a neoveren√Ĺch verzi√≠ syst√©mu Android, ako s√ļ AmazonPoŇĺiarnej telev√≠zie. T√°to dohoda sa navyŇ°e skutońćne uplatŇąuje vo vŇ°etk√Ĺch kateg√≥ri√°ch zariaden√≠, takŇĺe v√Ĺrobcovia smartphonov, ktor√≠ dod√°vaj√ļ certifikovan√© zariadenia Android, tieŇĺ nem√īŇĺu stavaŇ• inteligentn√© telev√≠zory AmazonPlatforma.

Ani Google, ani Amazon sa k spr√°ve vyjadril, ale starŇ°√≠ zamestnanec telev√≠znej spolońćnosti tvrd√≠, Ňĺe je to takmer Ň°pinav√© tajomstvo tohto odvetvia a zd√° sa, Ňĺe vŇ°etci sa podńĺa t√Ĺchto pravidiel dobre hraj√ļ. Je to urńćite zvl√°Ň°tna situ√°cia, vzhńĺadom na to, do akej miery spolońćnosŇ• Google ńćel√≠ podobn√Ĺm obvineniam v in√Ĺch kateg√≥ri√°ch zariaden√≠ a firm√°ch. To, ńći to zostane, bude do veńĺkej miery z√°visieŇ• od toho, ńći sa protimonopoln√© org√°ny bud√ļ touto z√°leŇĺitosŇ•ou hlbŇ°ie zaoberaŇ•.