Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Amazon Fire TV: Disney + beŇĺ√≠ na vŇ°etk√Ĺch zariadeniach Fire OS

KeńŹ tu zańćne Disney +, s√ļ podporovan√© vŇ°etky hlavn√© typy zariaden√≠. Podpora zariaden√≠ Fire TV a tabliet Fire bola pre Nemecko prv√Ĺkr√°t ofici√°lne potvrden√°. Pred zańćiatkom mohli nasledovaŇ• ńŹalŇ°ie platformy zariaden√≠.

KeńŹ spolońćnosŇ• Disney + zańćne tento mesiac v Nemecku, z√°kazn√≠ci by mali maŇ• moŇĺnosŇ• vyuŇĺ√≠vaŇ• t√ļto sluŇĺbu na ńćo najv√§ńćŇ°om pońćte typov zariaden√≠. Aplik√°cia bude dostupn√° aj pre vŇ°etky zariadenia Amazon Fire OS – vr√°tane tabletu Fire. Minul√Ĺ t√ĹŇĺdeŇą viedli niektor√© spr√°vy k neistote, pretoŇĺe Ň°pekulovalo, Ňĺe sa spolońćnosŇ• Disney + v Nemecku nebude objavovaŇ• pre telev√≠zne stanice Fire. Toto bolo od√īvodnen√© skutońćnosŇ•ou, Ňĺe zariadenia nie s√ļ uveden√© na nemeckej webovej str√°nke Disney +.

T√°to domnienka sa uk√°zala ako nespr√°vna. Skoro r√°no 5, V marci 2020 bola pomocn√° str√°nka Disney + revidovan√° s podporovan√Ĺmi zariadeniami. V s√ļlade s t√Ĺm bude existovaŇ• aplik√°cia Disney + pre vŇ°etky modely Fire TV, ako aj pre vŇ°etky inteligentn√© telev√≠zory s verziou Fire TV a vlastn√Ĺmi ohŇąov√Ĺmi tabletmi Amazonu. Disney + tak pon√ļka Ň°irŇ°iu podporu zariaden√≠ ako Sky s aplik√°ciou Sky ticket, ktor√° zatiańĺ nie je dostupn√° pre platformu Fire OS spolońćnosti Amazon. Sky uŇĺ po mnoh√Ĺch rokoch nepodporuje ani niektor√© platformy Smart TV.

V USA je Disney + k dispoz√≠cii aj pre zariadenia, ako s√ļ zariadenia spolońćnosti Roku, ktor√© nie s√ļ zast√ļpen√© v Nemecku. A naopak, vŇ°etko v s√ļńćasnosti naznańćuje, Ňĺe Disney + bude beŇĺaŇ• v Nemecku na zariadeniach, ktor√© nie s√ļ dostupn√© v USA. T√Ĺmto sp√īsobom chce Deutsche Telekom objaviŇ• Disney + pre platformu purpurovej telev√≠zie. Pokiańĺ ide o Spojen√© kr√°ńĺovstvo, tento t√ĹŇĺdeŇą bolo ozn√°men√©, Ňĺe spolońćnosŇ• Disney + bude tieŇĺ beŇĺaŇ• na prij√≠mańćoch Sky-Q. Je moŇĺn√©, Ňĺe podobn√© ozn√°menie sa uskutońćn√≠ aj pre z√°kazn√≠kov Sky v Nemecku, ale v s√ļńćasnosti je zn√°me, Ňĺe aplik√°cia Disney + je k dispoz√≠cii aj pre zariadenia Fire TV, Smart TV s Fire TV Edition a Fire tablety. Zariadenia so syst√©mom Android a iOS vr√°tane podpory zariadenia Chromecast. Aplik√°cia sa tieŇĺ zobraz√≠ pre Apple TV, Android TV, WebOS, Tizen a hern√© konzoly Playstation 4 a Xbox One.

V Nemecku zańć√≠na spolońćnosŇ• Disney + 24. marca 2020, prińćom predplatn√© m√° Ň°tandardn√ļ lehotu jedn√©ho mesiaca a n√°klady 7 Euro. Rońćn√© predplatn√© je zn√≠Ňĺen√© o 70 EUR, ńćo stoj√≠ 10 EUR menej, ak si z√°kazn√≠ci zvolia rezervovanie Disney + do 24. marca. Nov√≠ z√°kazn√≠ci m√īŇĺu sluŇĺbu vysk√ļŇ°aŇ• bezplatne jeden t√ĹŇĺdeŇą po zańćiatku.

Z√°kazn√≠ci spolońćnosti Disney + dost√°vaj√ļ obsah od spolońćnost√≠ Disney Studios, Pixar a Marvel ako aj filmy Star Wars. ZahŇēŇąa tieŇĺ ponuku 20. storońćia a ponuky National Geographic. Pravdepodobne bude na zańćiatku jasn√©, ak√Ĺ obsah je k dispoz√≠cii na Disney + v Nemecku. Cel√Ĺ obsah by mal byŇ• k dispoz√≠cii v niekońĺk√Ĺch jazykoch.

T√°to sluŇĺba umoŇĺŇąuje aŇĺ Ň°tyri paraleln√© toky a pon√ļka aŇĺ sedem profilov na spr√°vu obsahu. Ak je k dispoz√≠cii, obsah je k dispoz√≠cii v rozl√≠Ň°en√≠ 4 kB. Na smartf√≥noch a tabletoch je moŇĺn√© stiahnuŇ• obsah na pouŇĺitie offline; povolen√Ĺch je aŇĺ desaŇ• zariaden√≠.

Zdroj: Golem

Popul√°rne aj u ńćitateńĺov Areamobilu: Obmedzen√©, zadarmo Amazon-Music sluŇĺba je teraz k dispoz√≠cii aj pre smartphony.spolońćnosŇ•

Amazon Hudba: bezplatn√° sluŇĺba streamovania teraz aj pre smartf√≥ny

Ad-financovan√© bezplatn√© ponuky ako v√Ĺzva pre Spotify  Amazon Fire TV Cube prin√°Ň°a obsah starŇ°√≠m - st√°le t√©ma

Apple Televízna aplikácia je teraz zapnutá Amazon Fire TV k dispozícii

Od dneŇ°n√©ho dŇąa to m√īŇĺu urobiŇ• aj z√°kazn√≠ci poŇĺiarnej telev√≠zie v Nemecku Apple PouŇĺ√≠vajte telev√≠znu aplik√°ciu a t√Ĺm aj svoju Apple sledovaŇ• zak√ļpen√© filmy a seri√°ly. Amazon Fire TV  palicuspolońćnosŇ•

Amazon: Nov√© diańĺkov√© ovl√°danie pre Fire TV Stick

Amazon inovuje beŇĺn√ļ kartu Fire TV a pon√ļka ju so zdokonalen√Ĺm diańĺkov√Ĺm ovl√°dan√≠m. Preńć√≠tajte si o tom viac tu.