Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Amazon Fire TV Blaster: IR blaster pre Alexu ovl√°da dom√°ce kino hlasom

Amazon Fire TV  Blaster: IR blaster pre Alexu ovl√°da dom√°ce kino hlasom obr√°zok: Amazon

S Fire TV Blaster Amazon mal√© infrańćerven√© zariadenie ako doplnok pre reproduktor echo, ktor√© pon√ļka rozŇ°√≠ren√© moŇĺnosti ovl√°dania hlasom pre z√°bavn√© zariadenia, ako s√ļ telev√≠zory, zvukov√© liŇ°ty alebo AV prij√≠mańće, ktor√© id√ļ nad moŇĺnosti Fire TV.

Zariadenia Fire TV uŇĺ m√īŇĺete ovl√°daŇ• hlasom pomocou reproduktora ozveny alebo zabudovan√©ho asistenta Alexa v kocke Fire TV Cube, napr√≠klad na spustenie filmu alebo seri√°lu alebo pozastavenie prehr√°vania.

Hlas nahr√°dza viac diańĺkov√Ĺch ovl√°dańćov

Ako uŇĺ n√°zov napoved√°, Fire TV Blaster je infrańćerven√Ĺ blaster (IR blaster), ktor√Ĺ vysiela hlasov√© povely do zariaden√≠, ako s√ļ telev√≠zory alebo AV prij√≠mańće. TakŇĺe pomocou hlasov√©ho pr√≠kazu ‚ÄúAlexa, zahrajte si na Fire TV cudzie veci‚ÄěPrehr√°vanie seri√°lu je moŇĺn√© spustiŇ• nielen na TV, ale s√ļńćasne je moŇĺn√© zapn√ļŇ• aj telev√≠zny prij√≠mańć a AV prij√≠mańć. Ovl√°dańć s niekońĺk√Ĺmi r√īznymi diańĺkov√Ĺmi ovl√°dańćmi sa m√° nahradiŇ• hlasov√Ĺm ovl√°dan√≠m.

obr√°zok 1 z 7

Vypnutie telev√≠zora alebo ovl√°danie hlasitosti AV receivera sa m√īŇĺe uskutońćniŇ• aj hlasom. TieŇĺ sńĺuby AmazonŇĺe ani v√Ĺber vstupn√©ho kan√°lu na TV alebo AV prij√≠mańći nie je probl√©mom – pr√≠kazy ako ‚ÄěAlexa, TV na HDMI 2 prep√≠nańć‚ÄěMalo by sa preto implementovaŇ• bez ak√Ĺchkońĺvek probl√©mov.

ZluńćiteńĺnosŇ•, cena a dostupnosŇ•

Fire TV Blaster je urńćen√Ĺ pre z√°kazn√≠kov, ktor√≠ uŇĺ maj√ļ zariadenie Echo a Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K alebo Fire TV (tretia gener√°cia). Infrańćerven√©ho spolońćn√≠ka je teraz moŇĺn√© objednaŇ• uŇĺ za 34,99 eur *. Dod√°vka sa zańćne 11. decembra.

Bal√≠k pozost√°vaj√ļci z Fire TV Stick 4K, Echo Dot (3, Gener√°cia) a Fire TV Blaster. To stoj√≠ 86,98 EUR namiesto 154,97 EUR. Z√°kazn√≠ci uŇ°etria 67,99 EUR v porovnan√≠ s odpor√ļńćanou maloobchodnou cenou vŇ°etk√Ĺch jednotliv√Ĺch zariaden√≠.

Logitech's Harmony Hub tieŇĺ pon√ļka IR hlasov√© ovl√°danie

MoŇĺnosŇ• ovl√°dania AV zariaden√≠ hlasom cez infrańćerven√© rozhranie vŇ°ak nie je √ļplne nov√°. S Logitech Harmony Hub a reńćn√≠k Alexa to rob√≠ uŇĺ dva roky pomocou zruńćnosti Logitech Alexa. Pri s√ļńćasnej maloobchodnej cene okolo 65 EUR je Harmony Hub ale v√Ĺrazne drahŇ°ie ako Fire TV Blaster.

ComputerBase m√° inform√°cie o tomto obsahu vopred od Amazon z√≠skan√© pod NDA. Jedinou poŇĺiadavkou bol najskorŇ°√≠ moŇĺn√Ĺ d√°tum uverejnenia.

(*) Odkazy oznańćen√© hviezdińćkou s√ļ pridruŇĺen√© odkazy. Ak je objedn√°vka zadan√° prostredn√≠ctvom tohto prepojenia, spolońćnosŇ• ComputerBase sa bude podieńĺaŇ• na v√Ĺnosoch z predaja bez zvyŇ°ovania ceny pre z√°kazn√≠ka.

Table of Contents