Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

aktualizovaŇ• Windows 10. apr√≠la 2020: vŇ°etky spr√°vy

aktualizovaŇ• Windows 10. apr√≠la 2020: vŇ°etky spr√°vy 1

Windows 10 20H1‚ÄěPrv√° polovica‚Äú, pol roka. Alebo dokonca Windows 10 2004, t. J. 2020-04. Je to meno suseda skvel√° aktualiz√°cia Windows 10 ktor√Ĺ bude uveden√Ĺ na trh v apr√≠li, prv√Ĺ v roku 2020 po poslednom v minulom roku, 19H2 (‚Äědruh√° polovica‚Äú). A bude pln√° spr√°v, rovnako ako vŇ°etky polrońćn√© aktualiz√°cie Windows uŇĺ niekońĺko rokov.

ńĆakanie, rovnako ako obavy vzhńĺadom na ned√°vnu hist√≥riu aktualiz√°ci√≠ syst√©mu Windows 10, ktor√≠ ‚Äězlomili‚Äú viac ako jeden pońć√≠tańć na celom svete. To je cena, ktor√ļ mus√≠te zaplatiŇ• za sistema operativo st√°le zloŇĺitejŇ°ie, aktualizovan√© av s√ļlade s ńćasmi, ktor√© vŇ°ak musia s√ļńćasne fungovaŇ• s pribliŇĺne 800 mili√≥nmi r√īznych konfigur√°ci√≠. V kaŇĺdom pr√≠pade ch√Ĺba veńĺmi m√°lo: zańćiatkom apr√≠la, ak ned√ījde k oneskoreniam ako minul√Ĺ rok (keńŹ sa ‚Äěaktualiz√°cia apr√≠la‚Äú m√īŇĺe ‚ÄěaktualizovaŇ•‚Äú, skńļznuŇ• o mesiac), budeme m√īcŇ• nainŇ°talovaŇ• nov√° verzia Windows 10.

Windows 10 20H1: inŇ°tal√°cia v cloude

Prv√° hlavn√° novinka Windows 10 20H1 bude skutońćnosŇ•, Ňĺe m√īŇĺeme nainŇ°talovaŇ• (a preinŇ°talovaŇ•, v pr√≠pade probl√©mov s sistema operativo) aj prostredn√≠ctvom cloudu. funkcia, ktor√° je pouŇĺ√≠vateńĺom MacOS uŇĺ zn√°ma, takŇĺe si uvedomujeme, Ňĺe sa to zd√° Apple chcete ho priniesŇ• aj do iOS pre telef√≥ny iPhone. Veńĺmi uŇĺitońćn√° vec o inŇ°tal√°cii v cloude sistema operativo Ňĺe keńŹ ju potrebujeme preinŇ°talovaŇ•, aby sme opravili v√°Ňĺne chyby, obnoven√° verzia je rovnak√° ako v pońć√≠tańći. TakŇĺe so vŇ°etk√Ĺmi najnovŇ°√≠mi aktualiz√°ciami uŇĺ existuj√ļ.

Windows 10 20H1: ńŹalŇ°ie spr√°vy

v Windows 10 20H1 v√Ĺvoj√°ri aplik√°ci√≠ bud√ļ veńĺmi v√≠tan√≠: Windows Subsyst√©m pre Linux 2, nov√© a komplexnejŇ°ie ‚Äěsrdce‚Äú syst√©mu Linux, ktor√© v√°m umoŇĺn√≠ spustiŇ• ho Windows mnoho ńŹalŇ°√≠ch Ňĺiadost√≠ nap√≠san√Ĺch pre internet sistema operativo tuńćniaka. na Windows 10 2004Virtu√°lne pońć√≠tańće okrem toho preŇĺij√ļ reŇ°tartom tak, Ňĺe sa vr√°tia dostupn√© ich n√°zvy a nastavenia, ktor√© sme si vybrali pred vypnut√≠m alebo reŇ°tartovan√≠m PC.

K dispoz√≠cii bud√ļ aj spr√°vy pre t√Ĺch, ktor√≠ maj√ļ pońć√≠tańć 2 v 1, s rozhran√≠m prieskumn√≠ka s√ļborov optimalizovan√Ĺm pre tieto zariadenia. T√≠, ktor√≠ maj√ļ tradińćn√Ĺ pevn√Ĺ disk, a nie SSD, by radŇ°ej radŇ°ej optimalizovali n√°stroj na indexovanie s√ļborov, ktor√Ĺ bude zrejme menej stresuj√ļci pre disk a procesor. Zd√° sa, Ňĺe odloŇĺen√Ĺ aspoŇą na Windows 20H2 vŇ°ak predstavenie novej ponuky ҆tart s technol√≥giou Fluent Design.