Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Aktualiz√°cia z marca 2020 vych√°dza v spolońćnosti Samsung Galaxy M10, M30, Tab Akt√≠vne 2

Zav√°dzanie bezpeńćnostn√Ĺch opr√°v spolońćnosti Samsung v marci 2020 pokrańćuje v plnom rozsahu, pretoŇĺe ńŹalŇ°ie tri zariadenia dostali nov√© aktualiz√°cie vr√°tane najnovŇ°ej bezpeńćnostnej opravy. S√ļ to Galaxy M10, Galaxy M30 a Galaxy Karta Akt√≠vne 2,

Galaxy M10 teraz z√≠skava aktualiz√°ciu firmv√©ru a bezpeńćnostn√ļ opravu z marca 2020 v Indii. M√° verziu softv√©ru M105FDDS3BTB4 a zd√° sa, Ňĺe tento bal√≠k neobsahuje Ňĺiadne nov√© funkcie okrem vylepŇ°enia zabezpeńćenia.

To ist√© nemoŇĺno povedaŇ• o Galaxy M30, ktor√Ĺ tieŇĺ vyzer√°, Ňĺe dost√°va aktualiz√°ciu, podńĺa sn√≠mky odovzdanej komunitou Samsung. Nov√Ĺ softv√©rov√Ĺ bal√≠k M30 m√° verziu M305FDDU4CTC1 a ńć√≠slo firmv√©ru naznańćuje, Ňĺe nov√© funkcie mohli byŇ• pridan√© nad alebo pod kapotou. Je zvl√°Ň°tne, Ňĺe changelog uv√°dza inak, ako m√īŇĺete vidieŇ• na obr√°zku niŇĺŇ°ie.

V neposlednom rade varianty Wi-Fi aj LTE internetu Galaxy Karta Akt√≠vne 2 dostali tieŇĺ opravu zabezpeńćenia z marca 2020 prostredn√≠ctvom aktualiz√°ci√≠ firmv√©ru T390XXS6CTB1 a T395JXU7CTB2, resp. V s√ļńćasnosti model Wi-Fi dost√°va aktualiz√°ciu v Taliansku a Rusku, ale spolońćnosŇ• Samsung je veńĺkorysejŇ°ia s variantom LTE, ktor√Ĺ v pr√≠liŇ° mnoh√Ĺch krajin√°ch urobil skok na najnovŇ°iu aktualiz√°ciu. M√īŇĺete sa obr√°tiŇ• na n√°Ň° arch√≠v firmv√©ru Galaxy Karta Akt√≠vne 2 Viac inform√°ci√≠ n√°jdete v modeloch Wi-Fi a LTE.

Podobne m√īŇĺete buńŹ pońćkaŇ•, k√Ĺm sa na obidvoch nebude spustiŇ• automatick√° aktualiz√°cia Galaxy M smartphones, alebo si m√īŇĺete skontrolovaŇ• arch√≠vy firmv√©ru M10 a M30 a najnovŇ°√≠ firmv√©r stiahnuŇ•, ak je k dispoz√≠cii.

Aktualiz√°cia z marca 2020 vych√°dza v spolońćnosti Samsung Galaxy M10, M30, Tab Akt√≠vne 2 1

Aktualiz√°cia z marca 2020 vych√°dza v spolońćnosti Samsung Galaxy M10, M30, Tab Akt√≠vne 2 2

 • Model: SM-M305F
 • Rozmery: 159 x 75.1 X 80,4mm
 • displej: 60,38 "(162 mm) LCD
 • CPU: Exynos 7904
 • Fotoapar√°t: 13 MP, CMOS

Aktualiz√°cia z marca 2020 vych√°dza v spolońćnosti Samsung Galaxy M10, M30, Tab Akt√≠vne 2 3

 • Model: SM-M105F
 • Rozmery: 160.6 x 76.1 X 70,9mm
 • displej: 6,2"(157,48 mm) TFT
 • CPU: Exynos 7870
 • Fotoapar√°t: 13 MP, CMOS F 1,9 & 5 MP, CMOS F2.2 Ultra Wide

Aktualiz√°cia z marca 2020 vych√°dza v spolońćnosti Samsung Galaxy M10, M30, Tab Akt√≠vne 2 4

 • Model: SM-T390
 • Rozmery: 127.6 x 214.7 X 90,9mm
 • displej: 8,0"(203,1 mm) TFT
 • CPU: Exynos 7870
 • Fotoapar√°t: 8 MP, CMOS

Aktualiz√°cia z marca 2020 vych√°dza v spolońćnosti Samsung Galaxy M10, M30, Tab Akt√≠vne 2 5

 • Model: SM-T395
 • Rozmery: 127.6 x 214.7 X 90,9mm
 • displej: 8,0"(203,1 mm) TFT
 • CPU: Exynos 7870
 • Fotoapar√°t: 8 MP, CMOS