Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Aktualizácia PUBG Panzerfaust 6,3 je teraz k dispozícii na testovacom serveri

Aktualizácia PUBG Panzerfaust 6,3 je teraz k dispozícii na testovacom serveri 1
Aktualizácia PUBG Panzerfaust 6,3 je teraz k dispozícii na testovacom serveri 1

Po veńĺmi Ň°k√°dlen√≠ PUBG tweetoval, Ňĺe dlho ońćak√°van√Ĺ Panzerfaust je koneńćne k dispoz√≠cii na testovacom serveri. Nov√° aktualiz√°cia 6,3 predstavuje nov√© zbrane, obsahuje niekońĺko opr√°v ch√Ĺb a zlepŇ°enie kvality Ňĺivota vr√°tane veńĺmi poŇĺadovanej zmeny neporaziteńĺnosti v Team Deathmatch.

Zatiańĺ ńćo Panzerfaust m√° svoje v√Ĺhody, prich√°dza so svojimi vlastn√Ĺmi nev√Ĺhodami, ako je to, Ňĺe zaber√° slot prim√°rnych zbran√≠, ktor√Ĺ obmedzuje v√Ĺber zbran√≠ na Karakine. Okrem toho m√īŇĺe projektil unikn√ļŇ• pozorn√Ĺm hr√°ńćom.

Hlavica Panzerfaustu pri n√°raze exploduje, ale m√īŇĺe byŇ• tieŇĺ vyhoden√° do vzduchu, ak d√ījde k poŇ°kodeniu hlavice alebo ak je zastrelen√° guńĺkami. Po vyp√°len√≠ hlavice sa trubica Panzerfaust vyrad√≠ a ned√° sa vziaŇ• sp√§Ň•, a je to len jednor√°zov√° zbraŇą.

Do Tommy Gun sa pridalo len m√°lo doplnkov, napr√≠klad zameriavac√≠ slot pre ńćerven√© bodky a holosy a poŇ°kodenie pri zv√§ńćŇ°en√≠, M249 sa pres√ļva z bal√≠ka Care Packages do norm√°lnej koristi. Medzi niektor√© pokroky v hre Tommy Gun patr√≠ zv√ĹŇ°en√° presnosŇ• streńĺby, zv√ĹŇ°en√° r√ĹchlosŇ• streńĺby zo 700 na 750, je Ň•aŇĺŇ°ia pri kontrole, ale sp√īsobuje menŇ°ie poŇ°kodenie, zn√≠Ňĺen√° kapacita Ň°tandardnej mun√≠cie na 75, zv√ĹŇ°en√° sp√§tn√° v√§zba, zv√ĹŇ°en√© poŇ°kodenie z√°kladnej guńĺky z 39 na 41, zv√ĹŇ°en√° r√ĹchlosŇ•. ohŇąa od 650 do 670 a oveńĺa viac.

Aktualiz√°cia ńŹalej zahŇēŇąa zlepŇ°en√ļ viditeńĺnosŇ• bl√≠zkych predmetov na zemi zv√ĹŇ°en√≠m Ňĺiariv√©ho efektu a pridan√≠m nov√©ho impulzn√©ho efektu. Nov√Ĺ impulzn√Ĺ efekt moŇĺno zak√°zaŇ• pridan√≠m elektrick√©ho statick√©ho zvuku k stene modrej z√≥ny, ktor√Ĺ hr√°ńćom ozn√°mi, keńŹ sa bl√≠Ňĺi modr√° z√≥na.

Niektor√© opravy ch√Ĺb zahŇēŇąaj√ļ kvalitu text√ļry mapy, n√°zov v√≠Ň•azn√©ho tanca 12, ktor√Ĺ nie je spr√°vne zobrazen√Ĺ, okrem in√©ho vizu√°lne nevyrovnanie na pouŇĺ√≠vateńĺskom rozhran√≠ Blue Zone.

Od 1. apr√≠la (KST) / 31. marca (PDT) bude odpońć√≠tavanie na vstupnej liŇ°te Survivor Pass informuj√ļce hr√°ńćov o d√°tume ukonńćenia platnosti preukazu. Okrem toho, 4 boli pridan√© nov√© sady koŇĺ√≠ Badlands, ktor√© s√ļ k dispoz√≠cii do 15. apr√≠la 2020.