Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Ako zak√°zaŇ• automatick√© spustenie softv√©ru pri Ň°tarte pońć√≠tańća Mac?

Aplik√°cie, ktor√© sa sp√ļŇ°Ň•aj√ļ na zańćiatku rel√°cie Macu, m√īŇĺu v√Ĺrazne spomaliŇ• v√Ĺkon syst√©mu.

ńĆasto sa to ani nechce: nejak√Ĺ softv√©r sa sp√ļŇ°Ň•a pri spusten√≠ bez v√°Ň°ho s√ļhlasu. NaŇ°Ň•astie vypnutie automatick√©ho spustenia je r√Ĺchle a jednoduch√©. Pomocou niekońĺk√Ĺch kliknut√≠ v√°m tento tutori√°l umoŇĺn√≠ n√°jsŇ• pr√°zdnu rel√°ciu pri kaŇĺdom spusten√≠.

Zak√°zaŇ• automatick√© spustenie z doku

 1. Na dokvyhńĺadajte softv√©r, ktor√Ĺ sa spust√≠ na zańćiatku rel√°cie.
  n√°vod pre mac
 2. Stlańćte a podrŇĺte (alebo Ň°vihnite prstom kliknite prav√Ĺm tlańćidlom myŇ°i), aby sa zobrazila kontextov√° ponuka.
  n√°vod pre mac
 3. Kliknite na moŇĺnosti a zak√°zaŇ• moŇĺnosŇ• OtvoriŇ• pomocou rel√°cie.
  n√°vod pre mac

Zak√°zaŇ• automatick√© spustenie z “Predvońĺby syst√©mu”

 1. Kliknut√≠m na ponuku otvorte ponuku ‚ÄěPredvońĺby‚Äú. Apple potom ńŹalej Syst√©mov√© preferencie.
  n√°vod pre mac
 2. zatlańćte na PouŇĺ√≠vatelia a skupiny.
  n√°vod pre mac
 3. Kliknite na kartu Otvorenie.
  n√°vod pre mac
 4. Vyberte aplik√°ciu, ktorej spustenie pri spusten√≠ rel√°cie chcete zabr√°niŇ•.
  n√°vod pre mac
 5. Klikni na tlańćidlo “-” (m√≠nus). aby ste ho odstr√°nili zo zoznamu.
  n√°vod pre mac

Potom m√īŇĺete manipul√°ciu zopakovaŇ• pre vŇ°etky aplik√°cie v zozname, ktor√© nechcete, aby sa sp√ļŇ°Ň•ali pri Ň°tarte.