Ako uzamknúť počítač Mac bez odhlásenia

Ak necháte MacBook bez dozoru, môže to viesť k neoprávnenému prístupu k súborom a údajom uloženým v počítači Mac. Jednoduchým spôsobom, ako zabrániť tejto príležitosti, je nastaviť počítač Mac tak, aby sa sám uzamkol, zatiaľ čo je bez dozoru. Pozrime sa, ako uzamknúť počítač Mac bez odhlásenia.

Uzamknite Mac bez odhlásenia

Väčšina ľudí necháva počítač Mac otvorený alebo ho jednoducho spí, takže sa môžu rýchlo vrátiť k tomu, čo urobili na počítači.

Aj keď sa táto prax javí ako vhodná, vždy existuje riziko, že sa niekto pokúsi pozrieť na vaše počítačové aktivity alebo získať prístup k vášmu počítaču z iných dôvodov.

Aby ste tomu zabránili, môžete nastaviť, aby sa počítač Mac uzamkol, keď na klávesnici počítača stlačíte tlačidlá Control + Shift + Power.

Táto skratka uzamkne počítač a každý, kto sa pokúša získať prístup k počítaču Mac, musí zadať svoje prihlasovacie heslo.

1, Uzamknite Mac bez odhlásenia pomocou skratky

Schopnosť uzamknúť počítač Mac pomocou klávesovej skratky Control + Shift + Power Keyboard nie je v predvolenom nastavení na vašom počítači Mac povolená. Preto pri nastavovaní klávesovej skratky nastavte svoj Mac tak, aby sa sám uzamkol.

Kliknite na ikonu ponuky Apple, ktorá sa nachádza v hornom paneli ponuky vášho počítača Mac, a potom kliknite na položku Predvoľby systému.

Apple    Karta s ikonou ponuky a Predvoľby systému v systéme Mac

Kliknite na obrazovku Zabezpečenie systému a ochrana osobných údajov

Karta Zabezpečenie a ochrana osobných údajov na obrazovke nastavení systému Mac

Kliknite na nasledujúcu obrazovku Všeobecné a začiarknite políčko Vyžadovať heslo.

Vyžadovať heslo po spánku obrazovky Mac

Potom kliknite na šípku nadol vedľa položky Vyžadovať heslo a zmeňte časový interval z predvoleného nastavenia 5 minút do okamžitého stavu (pozri obrázok nižšie)

Vyžadovať heslo okamžite po spánku obrazovky Mac

Zadajte kontextové okno Heslo pre svoj používateľský účet a potvrďte zmeny.

Po tomto nastavení môžete počítač Mac zamknúť kedykoľvek jednoducho stlačením klávesov Check + Move + Power. Na starších počítačoch Mac s optickou jednotkou je kombináciou klávesov Control + Shift + Eject.

2, Alternatívne metódy na uzamknutie systému Mac bez odhlásenia

Po nakonfigurovaní počítača Mac, aby vyžadovalo heslo Ihneď pomocou krokov opísaných vyššie môžete na uzamknutie počítača Mac použiť iné metódy bez odhlásenia.

Zatvorte veko Ak používate MacBook, môžete jednoducho zatvoriť kryt a váš MacBook sa automaticky uzamkne.

Použite možnosť spánku Kliknite na všetky ostatné počítače Mac vrátane počítačov MacBook Apple Kliknite na ikonu ponuky a potom kliknite na položku Spánok. Týmto sa váš počítač Mac zamkne aj heslom.

Dajte Mac spať

Poznámka: Aby vyššie uvedené metódy fungovali, musíte si nastaviť počítač Mac tak, aby vyžadoval heslo, keď je v pokoji, pomocou krokov opísaných v prvej metóde.

3, Uzamknite Mac bez odhlásenia pomocou horúcich rohov

Ďalším jednoduchým spôsobom, ako uzamknúť počítač Mac bez odhlásenia, je použitie horúcich rohov dostupných na počítači Mac.

Kliknite na položku AppleIkon umiestnenú v hornom paneli s ponukami počítača Mac a potom kliknite na položku Predvoľby systému. Kliknite na obrazovku System Settings Mission Control.

Možnosť ovládania misií v počítačoch Mac

Kliknite na tlačidlo Ovládanie misie na horúcom rohu v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Možnosti horúcich rohov na obrazovke Mac Control Control Settings

V nasledujúcom rozbaľovacom okne vyberte svoju polohu Hot Corner (horný ľavý, pravý horný, pravý dolný, ľavý dolný), kliknite na položku Piloch a vyberte možnosť Nastaviť obrazovku do možnosti odpočinku vo vybratom horúcom rohu.

Nastavením Hot Corner prepnete obrazovku Mac do režimu spánku

Od tejto chvíle môžete Mac rýchlo uzamknúť presunutím myši nad vybranú pozíciu v hornom rohu.