Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Ako urobiŇ• sn√≠mku obrazovky v syst√©me Android?

Pri prehliadan√≠ webu pomocou smartf√≥nu s Androidom naraz√≠te na kr√°sny obr√°zok, zauj√≠mav√Ĺ text alebo in√Ĺ obsah, ktor√Ĺ si chcete ponechaŇ•? Nie je potrebn√© fotografovaŇ• obrazovku pomocou drah√©ho digit√°lneho fotoapar√°tu, pretoŇĺe v√°Ň° smartf√≥n v√°m umoŇĺŇąuje robiŇ• sn√≠mky obrazovky.

T√°to jednoduch√° a nevyhnutn√° manipul√°cia, aby ste vedeli, keńŹ chcete vedieŇ•, ako ovl√°daŇ• vŇ°etky funkcie svojho smartf√≥nu so syst√©mom Android, v√°m umoŇĺn√≠ zachovaŇ• si obraz obrazovky a uloŇĺiŇ• ho do zariadenia ako klasick√ļ fotografiu.

Urobte snímku obrazovky v systéme Android

  1. KeńŹ sa na obrazovke zobraz√≠ obsah, ktor√Ĺ v√°s zauj√≠ma, s√ļńćasne stlańćte tlańćidlo m√≠nus objem a tlańćidlo uzamknutia. Ich umiestnenie sa m√īŇĺe l√≠Ň°iŇ• v z√°vislosti od modelu v√°Ň°ho smartf√≥nu. PodrŇĺte kl√°vesy pre 1 cca sekunda.
    capture-screen-android1
  2. Po pridrŇĺan√≠ kl√°vesov na vaŇ°om zariaden√≠ budete pońćuŇ• zvuk kamery, ńćo znamen√°, Ňĺe manipul√°cia bola √ļspeŇ°ne vykonan√° a v centre upozornen√≠ sa zobraz√≠ ikona. Na obr√°zku niŇĺŇ°ie sme zachytili domovsk√ļ obrazovku.
    capture-screen-android2
  3. Vst√ļpte do centra upozornen√≠ potiahnut√≠m prstom nadol z hornej ńćasti domovskej obrazovky. Zobraz√≠ sa podrobn√© upozornenie na sn√≠mku obrazovky. Klepnut√≠m naŇą z√≠skate pr√≠stup k obr√°zku.
    capture-screen-android3

A voila! VńŹaka tejto jednoduchej manipul√°cii m√īŇĺete teraz robiŇ• sn√≠mky obrazovky, ktor√© m√īŇĺu byŇ• veńĺmi uŇĺitońćn√© pri kaŇĺdodennom pouŇĺ√≠van√≠.