Ako skryŇ• stav ‚Äěnaposledy viden√©ho‚Äú WhatsApp v syst√©me Android

OkamŇĺit√© spr√°vy s√ļ v syst√©me Android celkom popul√°rne a po programe Blackberry Messenger zasiahla IM hor√ļńćka syst√©my Android a iOS. Whatsapp je moŇĺno jednou z najpouŇĺ√≠vanejŇ°√≠ch aplik√°ci√≠ pre Android na svete a umoŇĺŇąuje v√°m odosielaŇ• okamŇĺit√© spr√°vy, hlasov√© pozn√°mky a s√ļbory. S viac ako 100 mili√≥nmi stiahnut√≠ v syst√©me Android Whatsapp neposkytuje pouŇĺ√≠vateńĺom veńĺa sŇ•aŇĺnost√≠ a funguje dobre s v√§ńćŇ°inou Androidu smartphones. Existuje vŇ°ak jeden mal√Ĺ probl√©m, ktor√Ĺ tr√°pi niektor√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov Whatsapp.

Aj keńŹ je aplik√°cia Whatsapp skvel√° na zisŇ•ovanie inform√°ci√≠ o vaŇ°ich priateńĺoch a rozpr√°vanie sa s nimi, niektor√≠ pouŇĺ√≠vatelia si myslia, Ňĺe poskytuje pr√≠liŇ° veńĺa inform√°ci√≠ o pouŇĺ√≠vateńĺovi. Ak pouŇĺ√≠vate Whatsapp, vŇ°imli ste si, Ňĺe vid√≠te, kedy bol kontakt naposledy online. Aplik√°cia zobrazuje pri kaŇĺdom kontakte znańćku ‚Äěnaposledy viden√Ĺ‚Äú, aby ste presne vedeli, kedy bol kontakt naposledy online. Mohlo by to sp√īsobiŇ• probl√©my medzi priateńĺmi, ak ste napr√≠klad neodpovedali na konkr√©tny kontakt, ale tento priateńĺ v√°s ‚Äěnaposledy videl‚Äú pred niekońĺk√Ĺmi min√ļtami. V pr√≠pade pouŇĺ√≠vateńĺov syst√©mu iOS trv√° vypnutie tejto funkcie niekońĺko sek√ļnd, pretoŇĺe aplik√°cia iOS Whatsapp m√° moŇĺnosŇ• vypn√ļŇ• krok ‚Äěnaposledy viden√Ĺ‚Äú. Tento ńćl√°nok v√°m uk√°Ňĺe, ako sa zbaviŇ• spr√°vy na zariaden√≠ Android.

Met√≥da: Ruńćn√© skrytie naposledy viden√©ho stavu

T√°to met√≥da sa zameriava na to, ako m√īŇĺete manu√°lne skryŇ• stav Posledn√©ho videnia na Whatsapp. Funguje to presne ako prv√© 2 met√≥dy, ale nemus√≠te inŇ°talovaŇ• Ňĺiadne aplik√°cie tret√≠ch str√°n.

Krok 1

Zak√°Ňĺte vo svojom zariaden√≠ s Androidom pripojenie WiFi alebo mobiln√ļ sieŇ•.

vypn√ļŇ• wifi

Krok 2

Spustite Whatsapp s vypnut√Ĺm internetov√Ĺm pripojen√≠m.

whatsapp bez internetu

Krok 3

Teraz m√īŇĺete odosielaŇ• a ńć√≠taŇ• spr√°vy norm√°lne.

Krok 4

Po dokonńćen√≠ odosielania a ńć√≠tania spr√°v mus√≠te ukonńćiŇ• aplik√°ciu Whatsapp.

Krok 5

Teraz povońĺte svoje pripojenie WiFi alebo mobiln√ļ sieŇ•. Whatsapp by teraz mal odosielaŇ• vŇ°etky vaŇ°e spr√°vy na pozad√≠ bez toho, aby ukazoval v√°Ň° posledn√Ĺ viden√Ĺ ńćas.

povoliҕ wifi

Krok 6

Budete musieŇ• zopakovaŇ• kroky 1 do 5 ak chcete skryŇ• naposledy viden√Ĺ stav pri ńŹalŇ°om pouŇĺit√≠ Whatsapp.

Z√°ver

Skrytie stavu Posledn√° viden√° v syst√©me Android je o nieńćo komplikovanejŇ°√≠ proces ako v syst√©me iOS. Ak vŇ°ak budete postupovaŇ• spr√°vne podńĺa toho, ktor√Ĺ sp√īsob zvol√≠te, mali by ste to ist√© urobiŇ• aj v syst√©me Android. Aj keńŹ je manu√°lna met√≥da jednoduchŇ°ia a nevyŇĺaduje aplik√°cie tretej ńćasti, prv√° 2 Met√≥dy trvaj√ļ kratŇ°ie, ak chcete pri pouŇĺ√≠van√≠ Whatsapp pravidelne skr√ĹvaŇ• svoj stav Naposledy viden√Ĺ.